| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Urlop rodzicielski > Jak wypełnić wniosek o urlop rodzicielski 2016 – wzór

Jak wypełnić wniosek o urlop rodzicielski 2016 – wzór

Od 2 stycznia 2016 r. obowiązują dwa rodzaje urlopów związanych z narodzinami dziecka, tj. urlop macierzyński (20 tygodni) oraz urlop rodzicielski (32 tygodnie). W celu skorzystania z urlopu rodzicielskiego należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentami. Poniżej wzór takiego wniosku.

Przed 2 stycznia 2016 r. przysługiwał dodatkowy urlop macierzyński, który został zastąpiony urlopem macierzyńskim i urlopem rodzicielskim.

Obecnie łączny wymiar urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego wynosi 52 tygodnie.

Wymiar podstawowego urlopu macierzyńskiego

Urlop macierzyński ma na celu pomoc w odzyskaniu sił po porodzie i opiece nad małym dzieckiem. Kobieta może wykorzystać urlop macierzyński w wymiarze, który jest uzależniony od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

 5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Zobacz również:

Urlop rodzicielski po urlopie macierzyńskim

Rodzic, który chce zostać dłużej z dzieckiem, może bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim skorzystać z urlopu rodzicielskiego.

W związku z tym rodzice, którzy wykorzystają podstawowy urlop macierzyński, mogą skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

- do 32 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka,

- do 34 tygodni w przypadku urodzenia większej liczby dzieci przy jednym porodzie.

Wniosek – co powinien zawierać

Wniosek o urlop rodzicielski powinien być złożony na piśmie. Od 2 stycznia 2016 r. korzystanie z urlopu rodzicielskiego może się odbywać na dwa sposoby:

  •  przez złożenie odrębnych wniosków o ten urlop lub jego części - w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem danego urlopu albo
  •  przez złożenie jednego wniosku o udzielenie tego urlopu w całości (połączonego z dodatkowym urlopem macierzyńskim) - nie później niż 21 dni po porodzie.

Polecamy produkt: Zasiłki, urlopy, zwolnienia – nowe prawa rodziców (książka)

Wniosek o udzielenie pracownicy, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze powinien zawierać:

1) imię i nazwisko pracownicy;

2) imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci), na które ma być udzielony urlop rodzicielski;

3) wskazanie daty, od której ma być udzielony urlop rodzicielski.

Do wniosku należy dołączyć:

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka, albo

- kopie tych dokumentów, albo

- kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu.

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika.

Wzór wniosku o urlop rodzicielski

...........................................

(imię i nazwisko pracownika)

            .........................................................

......................................................................

(oznaczenie pracodawcy)

                                                        Wniosek

                             o urlop rodzicielski/część urlopu rodzicielskiego*

Ja niżej podpisana/y, .............................., matka/ojciec ............................. (imię i nazwisko dziecka), urodzonego dnia ............................. (data urodzenia dziecka), niniejszym wnoszę o udzielenie urlopu rodzicielskiego w wymiarze .................... tygodni** w okresie od dnia .................... r. do dnia .................... r.

dalszą część wniosku należy wypełnić jeżeli wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego

Jednocześnie informuję, iż poprzednia część urlopu rodzicielskiego została zakończona w dniu .................... Do chwili obecnej urlop rodzicielski został wykorzystany w okresie od .................... do .................... .

.............................

(podpis pracownika)

*   niewłaściwe skreślić

**  wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi 32 tygodnie, urlop może być udzielony maksymalnie w czterech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej, do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat.

Podstawa prawna:

- Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1662);

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Dołącz do nas na Facebooku!

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »