Kategorie

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS
Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS
ShutterStock
Dofinansowanie wypoczynku jest jedną z form działalności socjalnej świadczonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To, czy od dofinansowania wypoczynku płatnik składek ma obowiązek naliczyć składki, zależy od formy i źródła tego dofinansowania.

Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznawane pra­cownikom przez pracodawcę mające na celu pomoc w pokryciu kosztów wypoczynku urlopowego.

Dofinansowanie z funduszu może być przeznaczone na wypoczy­nek krajowy i zagraniczny. Zakres i warunki nie­zbędne do otrzymania dofinansowania powinny być określone w regulaminie działalności socjal­nej. Pracodawca może także dofinansować wypo­czynek pracowników (lub osób zatrudnionych na innej podstawie) i ich dzieci z innych źródeł (np. ze środków obrotowych).

Rekomendowany produkt: Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (PDF)

Dofinansowanie a podatki

Reklama

Dopłata przez zakład pracy do wczasów pracownika sfinansowana ze środków ZFŚS podlega opodatko­waniu jako przychód ze stosunku pracy, przy czym do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko­wym 380 zł dofinansowanie jest zwolnione z podat­ku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. W przy­padku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolo­nii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placów­kach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szko- leniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejaz­dów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof.

Jeżeli te dopła­ty są finansowane z funduszu socjalnego, zakłado­wego funduszu świadczeń socjalnych albo zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwe­go ministra, to podlegają zwolnieniu podatkowemu niezależnie od wysokości. Jeśli jednak są finanso­wane z innych źródeł, to korzystają ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko­wym kwoty 760 zł.

Dofinansowanie a składki ZUS

To, czy od dofinansowania wypoczynku płatnik składek ma obowiązek naliczyć składki, zależy od formy i źródła tego dofinansowania. I tak:

 • dofinansowania wypoczynku wypłaconego ze środków ZFŚS płatnik nie dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP, FGŚP i FEP. Zwolnienie ma zastosowanie do osób zatrud­nionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz do zleceniobiorców,
 • świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom przez pracodawcę, który nie tworzy ZFŚS, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społecz­ne i na ubezpieczenie zdrowotne (a także skła­dek na FP, FGŚP i FEP) do wysokości nieprze- kraczającej rocznego odpisu podstawowego na ZFŚS, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia i wymiaru czasu pracy. Zwolnienie ma zasto­sowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy o pracę nakładczą. Nie ma zastosowania do zleceniobiorców,
 • dopłaty do wypoczynku z funduszu utworzone­go na cele socjalno-bytowe na podstawie ukła­du zbiorowego pracy u pracodawcy, który nie tworzy ZFŚS, są zwolnione ze składek do wyso­kości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS. Zwolnienie ma zasto­sowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz zleceniobiorców,
 • dofinansowanie wypoczynku z innych źródeł, np. ze środków obrotowych firmy, płatnik dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpiecze­nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP, FGŚP i FEP.
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?