reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Inne > Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS

Dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS a składki ZUS

Dofinansowanie wypoczynku jest jedną z form działalności socjalnej świadczonej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. To, czy od dofinansowania wypoczynku płatnik składek ma obowiązek naliczyć składki, zależy od formy i źródła tego dofinansowania.

Dodatkowe świadczenie pieniężne przyznawane pra­cownikom przez pracodawcę mające na celu pomoc w pokryciu kosztów wypoczynku urlopowego.

Dofinansowanie z funduszu może być przeznaczone na wypoczy­nek krajowy i zagraniczny. Zakres i warunki nie­zbędne do otrzymania dofinansowania powinny być określone w regulaminie działalności socjal­nej. Pracodawca może także dofinansować wypo­czynek pracowników (lub osób zatrudnionych na innej podstawie) i ich dzieci z innych źródeł (np. ze środków obrotowych).

Rekomendowany produkt: Komentarz do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (PDF)

Dofinansowanie a podatki

Dopłata przez zakład pracy do wczasów pracownika sfinansowana ze środków ZFŚS podlega opodatko­waniu jako przychód ze stosunku pracy, przy czym do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko­wym 380 zł dofinansowanie jest zwolnione z podat­ku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. W przy­padku dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolo­nii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placów­kach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szko- leniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejaz­dów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu, świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 updof.

Jeżeli te dopła­ty są finansowane z funduszu socjalnego, zakłado­wego funduszu świadczeń socjalnych albo zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwe­go ministra, to podlegają zwolnieniu podatkowemu niezależnie od wysokości. Jeśli jednak są finanso­wane z innych źródeł, to korzystają ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatko­wym kwoty 760 zł.

Dofinansowanie a składki ZUS

To, czy od dofinansowania wypoczynku płatnik składek ma obowiązek naliczyć składki, zależy od formy i źródła tego dofinansowania. I tak:

  • dofinansowania wypoczynku wypłaconego ze środków ZFŚS płatnik nie dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP, FGŚP i FEP. Zwolnienie ma zastosowanie do osób zatrud­nionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz do zleceniobiorców,
  • świadczenie urlopowe wypłacane pracownikom przez pracodawcę, który nie tworzy ZFŚS, jest zwolnione ze składek na ubezpieczenia społecz­ne i na ubezpieczenie zdrowotne (a także skła­dek na FP, FGŚP i FEP) do wysokości nieprze- kraczającej rocznego odpisu podstawowego na ZFŚS, odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia i wymiaru czasu pracy. Zwolnienie ma zasto­sowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy o pracę nakładczą. Nie ma zastosowania do zleceniobiorców,
  • dopłaty do wypoczynku z funduszu utworzone­go na cele socjalno-bytowe na podstawie ukła­du zbiorowego pracy u pracodawcy, który nie tworzy ZFŚS, są zwolnione ze składek do wyso­kości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS. Zwolnienie ma zasto­sowanie do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą oraz zleceniobiorców,
  • dofinansowanie wypoczynku z innych źródeł, np. ze środków obrotowych firmy, płatnik dolicza do podstawy wymiaru składek na ubezpiecze­nia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na FP, FGŚP i FEP.
reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Kijaczko

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama