| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenie chorobowe > Podjęcie pracy podczas zwolnienia lekarskiego

Podjęcie pracy podczas zwolnienia lekarskiego

W czasie zwolnienia lekarskiego pracownik może wrócić do pracy, o ile uzyska zaświadczenie od właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy. Wówczas, organ rentowy nie ma prawa kwestionować wypłaty świadczenia za okres faktycznej choroby.

Zgodnie z art. 17 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej - ustawa zasiłkowa), jeżeli osoba ubezpieczona wykonywała w okresie zwolnienia lekarskiego pracę zarobkową lub jeżeli wykorzystywała zwolnienie w sposób niezgodny z jego celem – z mocy prawa traciła prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Przykładem wykorzystywania zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem jest m.in. nieprzestrzeganie wskazań lekarskich w zakresie nakazu leżenia w łóżku, zakazu wykonywania różnych prac domowych czy wyjazd na wakacje.

Może zdarzyć się sytuacja, że pracownik chce skrócić zwolnienie lekarskie i wrócić wcześniej do pracy. Co w takiej sytuacji ma zrobić pracownik?

W takim przypadku, praktyką Zakładu Ubezpieczeń Społecznych było orzekanie o utracie prawa do zasiłku.

Polecamy produkt: Jak zaoszczędzić na składkach ZUS (PDF)

Orzecznictwo - zmiana

Z pomocą przyszła uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. (III UZP 15/15), w myśl uchwały której​ przepis art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie ma zastosowania do ubezpieczonego, który w okresie orzeczonej niezdolności do pracy uzyskał zaświadczenie właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy i w związku z tym zaświadczeniem podjął pracę zarobkową, o czym zawiadomiono organ rentowy.

Powyższe oznacza to, że w czasie zwolnienia lekarskiego pracownik może wrócić do pracy, o ile uzyska zaświadczenie od właściwego lekarza o odzyskaniu zdolności do pracy. Wówczas, organ rentowy nie ma prawa kwestionować wypłaty świadczenia za okres faktycznej choroby.

Przed uchwałą Sądu Najwyższego, organ rentowy powołując się na art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej orzekał głównie o utracie prawa do zasiłku.

Piotr J. otrzymał od lekarza zwolnienie od 1 do 13 marca z tytułu choroby. Po kilku dniach Piotr poczuł się lepiej i chciał wrócić do pracy. Udał się więc do lekarza, który wystawił mu zaświadczenie o zdolności do pracy od 7 marca. ZUS zażądał od Piotra zwrócenia zasiłku pobranego za okres od 1 do 7 marca.

Odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli ZUS wyda niekorzystną dla nas decyzję, warto się od niej odwołać.

Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia decyzji stanowiącej o utracie prawa do zasiłku chorobowego. Pismo należy złożyć do organu, który wydał decyzję.

Polecamy serwis: Urlop rodzicielski

W treści odwołania należy wyraźnie określić:

  • decyzję jakiej dotyczy odwołanie (np. podać numer nadany przez ZUS);
  • zarzuty i wnioski,
  • uzasadnienie zarzutów i wniosków
  • podpis ubezpieczonego
  • lub podpis jego przedstawiciela ustawowego bądź pełnomocnika.

Jeśli ZUS uzna odwołanie za słuszne może w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania:

  • zmienić lub
  • uchylić zaskarżoną decyzję.

W takiej sytuacji wydaje nową decyzję.

Jeżeli ZUS uzna, że odwołanie od decyzji nie jest słuszne, ma obowiązek przekazać w ciągu 30 dni od daty złożenia odwołania – odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Wówczas odwołanie ZUS przesyła wraz aktami sprawy i uzasadnieniem. 

Zadaj pytanie na Forum Kadry!

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »