reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Ubezpieczenie wypadkowe > Wypadek przy pracy - zasiłek chorobowy

Wypadek przy pracy - zasiłek chorobowy

W przypadku zaistnienia zdarzenia, jakim jest wypa­dek przy pracy, pracodawca ma obowiązek pod­jęcia działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenia w regulowanym przez przepisy trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu swo­jego przełożonego - o ile stan zdrowia pozwala na wykonanie tego obowiązku.

Wypadek przy pracy

Definicja podstawowa

Zdarzenie skutkujące urazem (uszczerbkiem na zdrowiu bądź uszkodzeniem ciała) lub śmiercią.

Zobacz również: Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego pracownika niezgłoszonego do ZUS

W prawie pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarze­nie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozy­cji pracodawcy w drodze między siedzibą pra­codawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie ww. warunki. W przypadku zaistnienia zdarzenia, jakim jest wypa­dek przy pracy, pracodawca ma obowiązek pod­jęcia działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie, zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz ustalenia w regulowanym przez przepisy trybie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o zdarzeniu swo­jego przełożonego - o ile stan zdrowia pozwala na wykonanie tego obowiązku.

W zasiłkach

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowe­go z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy przysługuje osobom pod­legającym ubezpieczeniu wypadkowemu. Zasiłek chorobowy przysługuje od pierwszego dnia nie­zdolności do pracy bez okresu wyczekiwania. Jednak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad­kowego nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, za które ubezpieczony na podstawie odrębnych prze­pisów zachowuje prawo do wynagrodzenia, uposa­żenia, stypendium lub innego świadczenia za ten czas. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypad­kowego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień niezdolności do pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

W prawie pracy

Wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wyko­nywania zatrudnienia lub innej działalności stano­wiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Należy przyjąć, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla pracow­nika, ze względów komunikacyjnych, najdogodniej­sza (art. 57b ust. 1 ustawy emerytalnej). Droga do pracy rozpoczyna się z chwilą opuszcze­nia mieszkania i kończy na granicy terenu zakładu pracy. Natomiast droga z pracy do domu rozpo­czyna się z chwilą przekroczenia bramy zakładu i kończy na progu domu (mieszkania).

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama