| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Firma a ubezpieczenie > Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

Zasiłek chorobowy po zasiłku macierzyńskim

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku chorobowego po zasiłku macierzyńskim? Jakie warunki musi spełnić?

Jestem osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Podlegam z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, również dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego zachorowałam. Czy w związku z tym, że w okresie pobierania zasiłku nie podlegałam ubezpieczeniu chorobowemu, będę miała prawo do zasiłku chorobowego po zasiłku macierzyńskim?

Tak. Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo do zasiłku chorobowego po zasiłku macierzyńskim, jeżeli po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą podlega Pani ubezpieczeniom społecznym, a na swój wniosek może Pani przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (art. 6 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). Z tego tytułu nabyła Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego od dnia urodzenia dziecka (art. 29 ust.1 pkt. 1 ustawy zasiłkowej). W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe, ale okres ten nie jest traktowany jako przerwa w podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 14 ust. 3 ustawy systemowej). Zasada ta nie ma zastosowania tylko wówczas, gdy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nastąpi likwidacja lub zawieszenie działalności. W takim przypadku ubezpieczenie chorobowe ustaje z ostatnim dniem prowadzenia działalności (art. 13 pkt 4 ustawy systemowej). Jeżeli po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego przystąpi Pani do ubezpieczenia chorobowego, to będzie Pani miała prawo do zasiłku chorobowego po zasiłku macierzyńskim.

Za okres opłacania składek na ubezpieczenie chorobowe uważa się także okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłków.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą pobierała zasiłek macierzyński do 18 maja 2017 r. W trakcie pobierania tego zasiłku była niezdolna do pracy z powodu choroby od 16 maja do 12 czerwca 2017 r. Ubezpieczona po zakończonym zasiłku macierzyńskim, tj. od 19 maja 2017 r., ponownie przystąpiła do wszystkich ubezpieczeń, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, poprzez złożenie druku ZUS ZUA. W tej sytuacji ubezpieczona ma prawo do zasiłku chorobowego od 19 maja do 12 czerwca 2017 r. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego będzie stanowić podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego, ponieważ między niezdolnościami nie wystąpiła przerwa oraz przerwa nie wynosiła co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą, spełniające jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (art. 9 ust. 1c ustawy systemowej). Osoby te mogą dobrowolnie, na swój wniosek, być objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych, tytułów. Nie mogą jednak w takim przypadku być objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego osoba prowadząca działalność, która zdecyduje o nieprzystąpieniu do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, powinna od dnia uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych, w tym z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności, oraz zgłosić się tylko do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, jeżeli działalność jest nadal wykonywana oraz nie zajdą okoliczności wyłączające obowiązek ubezpieczeń, należy wyrejestrować się z ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu działalności i ponownie zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu działalności. Osoba taka może również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Okres pobierania zasiłku macierzyńskiego nie jest traktowany jako przerwa w ubezpieczeniu chorobowym. Ta zasada obowiązuje wyłącznie w sytuacji, gdy osoba występująca z wnioskiem o zasiłek macierzyński w dniu porodu nadal prowadzi działalność, to znaczy nie zaprzestała jej wykonywania lub nie zgłosiła jej zawieszenia na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedstawiona zasada dotyczy nie tylko osób prowadzących pozarolnicza działalność, ale także osób z nimi współpracujących oraz wykonujących pracę nakładczą, zleceniobiorców, osób współpracujących ze zleceniobiorcami, osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania oraz duchownych.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 5, pkt 8 i pkt 10, art. 9 ust. 1c, art. 11 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1027
  • art. 29, art. 43 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 992

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »