REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka

Aneta Maj
Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka
Przekazanie przez przedsiębiorczą matkę części urlopu macierzyńskiego pracownikowi-ojcu dziecka
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może przekazać część zasiłku macierzyńskiego partnerowi zatrudnionemu na umowę o pracę? Jakich formalności dopełnić w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego?

Od 2014 r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Obecnie jestem w 31. tygodniu ciąży. Chciałabym, aby zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego wykorzystał mój partner, który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jakie dokumenty powinniśmy złożyć, jakie obowiązują nas terminy i jakich formalności powinnam dopełnić w przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego – pyta Czytelniczka z Konina.

Autopromocja

Aby zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego, po wykorzystaniu 14 tygodni tego zasiłku, powinna Pani, w terminie 7 dni przed planowanym dniem rezygnacji, poinformować o tym ZUS, składając wniosek dotyczący rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego, w formie pisemnej. Do wniosku musi Pani dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie urlopu macierzyńskiego na pozostałą część urlopu macierzyńskiego. Ubezpieczony-ojciec dziecka, który jest pracownikiem, powinien na 14 dni przed planowanym urlopem macierzyńskim złożyć do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na część pozostałą do wykorzystania po dniu Pani rezygnacji z pobierania zasiłku macierzyńskiego. Szczegóły w uzasadnieniu.

Warunkiem ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu w dniu porodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej). Ubezpieczenie chorobowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolne (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej).

Należy pamiętać, że przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego (jak również chorobowego) istotne jest, aby w opłacaniu składek na ubezpieczenie chorobowe nie było zaległości, które mogą spowodować wyłączenie z ubezpieczenia i w konsekwencji brak prawa do zasiłku (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy systemowej).

Ubezpieczona po wykorzystaniu 14 tygodni po porodzie może zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem że z pozostałej części będzie korzystał ojciec dziecka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje przez okres ustalony w Kodeksie pracy i wynosi 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka (art. 29 ust. 1 ustawy zasiłkowej w zw. z art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni ubezpieczona może zrezygnować z jego dalszej części, jednak tylko pod warunkiem, że z pozostałej części będzie korzystał ojciec wychowujący dziecko, który w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przerwie działalność zarobkową.

Polecamy książkę: Nowe emerytury. Obowiązki pracodawcy po zmianach od 1 października 2017 r.

Ubezpieczona prowadząca pozarolniczą działalność, podlegająca z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu, która urodzi dziecko, musi w pierwszych tygodniach życia dziecka (co najmniej 14) opiekować się nim sama, zanim będzie mogła tę opiekę scedować na ubezpieczonego-ojca dziecka. Natomiast po upływie 20 tygodni pobierania zasiłku macierzyńskiego przez obojga rodziców (np. matka - 14 tygodni, ojciec - 6 tygodni) oboje (albo tylko jedno z nich) mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu rodzicielskiego (maksymalnie 32 tygodnie na oboje rodziców).

Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Rodzice mogą pobrać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego maksymalnie w 4 częściach.

O sposobie wykorzystania tego urlopu rodzice dziecka mogą zdecydować sami, pamiętając jednak, że jeśli zamierzają podzielić okres urlopu rodzicielskiego między siebie, to nie więcej niż na 4 części i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Ubezpieczona powinna wystąpić z wnioskiem o wypłatę zasiłku macierzyńskiego do oddziału ZUS, w którym opłaca składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe. Do wniosku powinna dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Jeżeli chce przerwać pobieranie zasiłku po 14 tygodniach, wówczas w terminie 7 dni przed planowanym dniem rezygnacji powinna poinformować o tym ZUS (złożyć w formie pisemnej wniosek). Do wniosku w sprawie rezygnacji z części zasiłku po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni jego pobierania powinna dołączyć kopię wniosku pracownika-ojca wychowującego dziecko o udzielenie urlopu macierzyńskiego na pozostałą część. Ubezpieczony-ojciec dziecka, który jest pracownikiem, powinien na 14 dni przed planowanym urlopem złożyć do swojego pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego na część pozostałą do wykorzystania po dniu rezygnacji matki dziecka z pobierania zasiłku.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, które musi złożyć ubezpieczona

Dokumenty, które musi złożyć ubezpieczona do ZUS w celu rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego
po 14 tygodniach

Dokumenty, które musi złożyć partner do pracodawcy w celu wykorzystania urlopu macierzyńskiego
po 14 tygodniach pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka

1

2

3

wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego

złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS oświadczenie ubezpieczonej, od kiedy ubezpieczony-ojciec dziecka będzie korzystał z uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

wniosek o urlop macierzyński, który powinien zawierać:

imię i nazwisko pracownika-ojca wychowującego dziecko,

imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka, na które ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego,

wskazanie okresu, na który ma zostać udzielona pozostała część urlopu macierzyńskiego

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika ZUS

złożony w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS wniosek ubezpieczonej zawierający datę, od której rezygnuje ona z pobierania zasiłku macierzyńskiego - w przypadku ubezpieczonej niebędącej pracownikiem

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS

złożone w formie papierowej zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez ubezpieczoną-matkę dziecka, okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego oraz stawce procentowej, w jakiej zasiłek macierzyński przysługiwał ubezpieczonej-matce dziecka, zawierające imię, nazwisko i numer PESEL ubezpieczonej-matki dziecka albo serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, jeżeli nie nadano numeru PESEL

Bezpośrednio po zakończonym okresie urlopu macierzyńskiego (łącznie z okresem korzystania z zasiłku przez matkę dziecka - 20 tygodni) pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (jednorazowo albo w częściach). W tym celu, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu, powinien złożyć wniosek w tej sprawie do swojego pracodawcy.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego zarówno za część urlopu macierzyńskiego, jak i za okres urlopu rodzicielskiego pracownik powinien dodatkowo przedłożyć pracodawcy zaświadczenie płatnika zasiłku macierzyńskiego matki dziecka (właściwego oddziału ZUS) o przysługującym okresie wypłaty zasiłku oraz o okresie jego wypłaty i wysokości (stawka procentowa zasiłku).

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 11 ust. 2, art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 992),

● art. 180, art. 1821a, art. 1821c i art. 1868a ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962),

● § 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2243),

● art. 29 ust. 1 pkt 1, art. 29a ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 372; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 1027)

● § 9, § 15-18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 87).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Płaca minimalna 2025 r. zostanie określona na starych zasadach. Data zbliża się wielkimi krokami

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała, że płaca minimalna w 2025 r. zostanie określona na starych zasadach. Jeśli chodzi o kolejne lata, to jej wysokość określi już ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, które ma wejść w życie w listopadzie br.

2000 zł bezzwrotnego wsparcia, dofinansowanie wynagrodzeń i odroczenie terminu płatności składek. Poszkodowani przedsiębiorcy z Marywilskiej zgłaszają się do ZUS po pomoc

Pożar centrum przy ul. Marywilskiej pochłonął biznesy wielu kupców. Od czwartku zgłaszają się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po pomoc.

Będą nowe świadczenia dla rodziców. Brakuje tylko podpisu prezydenta

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" na ostatniej prostej. Brakuje tylko podpisu prezydenta.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron - WZÓR PISMA

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy. Ten sposób zakończenia zatrudnienia jest najmniej sformalizowany i dzięki temu najbardziej wygodny.

REKLAMA

Wynagrodzenie lekarzy: Wkrótce będzie podwyżka. Ile i dla kogo?

Zwiększy się wynagrodzenie lekarzy odbywających specjalizację w ramach rezydentury. W ministerstwie zdrowia trwają prace nad nowym rozporządzeniem.

Urlop rodzicielski dla rodziców wcześniaków na nowych zasadach stanie się faktem?

Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej przygotowało projekt ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Nowe przepisy będą dotyczyć rodziców wcześniaków i dzieci hospitalizowanych po narodzinach.

Zasiłek macierzyński. Od czego zależy wysokość zasiłku i okres jego pobierania

Zaprzestanie pracy na wiele tygodni, by zająć się opieką nad dzieckiem, to dla wielu rodziców duże wyzwanie finansowe. Na jakie wsparcie z ZUS mogą liczyć ubezpieczone mamy, tuż po urodzeniu dziecka?

Skrócenia czasu pracy. Kiedy? Czy uda się w 2024 r.?

35 godzin czy 4 dni pracy w tygodniu? Trwa dyskusja nad skróceniem tygodnia pracy. Kiedy zmiany mogą wejść w życie? Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, chce, żeby zmiany weszły w życie jeszcze w tej kadencji Sejmu.

REKLAMA

31 maja mija termin składania zaświadczeń do ZUS dla osób, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego

Do 31 maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Informacja o przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.

Dziemianowicz-Bąk: Proponujemy, żeby minimalne wynagrodzenie wynosiło 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ustalanie wysokości wynagrodzenia minimalnego na nowych zasadach

Zmienią się zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie zgodna z dyrektywą unijną w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej.

REKLAMA