Kategorie

Jak poprawić błąd na druku ZUS ZWUA

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Jak poprawić błąd na druku ZUS ZWUA
Jak poprawić błąd na druku ZUS ZWUA
Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Dokonuje się tego na druku ZUS ZWUA. Jakie są podstawowe zasady wypełniania formularza ZUS ZWUA i jak poprawić błąd na tym druku?

Jak poprawić błąd w dacie wyrejestrowania z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA

Wysłałam do ZUS błędny dokument wyrejestrowujący z ubezpieczeń zleceniobiorcę. Jako datę wyrejestrowania wpisałam 30 maja 2015 r. zamiast 30 maja 2016 r. Jak w tej sytuacji powinnam naprawić błąd? Czy należy złożyć korektę dokumentu ZUS ZWUA, czy skorygować błąd poprzez ponowne zarejestrowanie zleceniobiorcy na druku ZUS ZUA i wyrejestrowanie go z prawidłową datą – pyta Czytelniczka z Iławy.

Błędną datę wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń należy poprawić, składając ponownie formularz ZUS ZWUA, ale w trybie korekty. W skorygowanym dokumencie, w bloku IV, należy podać prawidłową datę, tj. 30 maja 2016 r.

Polecamy: Zasiłki 2016 (książka)

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu, tj. w przypadku zleceniobiorcy – od daty rozwiązania (wygaśnięcia) umowy zlecenia (art. 36 ust. 11 ustawy systemowej). Wyrejestrowania dokonuje płatnik składek na formularzu ZUS ZWUA. Jednak druk ten służy nie tylko do wyrejestrowania osoby z ubezpieczeń w razie ustania stosunku prawnego między płatnikiem a tą osobą. Poprzez złożenie zgłoszenia wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA (a potem ponowne zgłoszenie) płatnik zawiadamia również ZUS o zmianach, jakie zaszły u ubezpieczonego, dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania.

Zgłoszenie wyrejestrowania zleceniobiorcy płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty ustania tytułu do ubezpieczeń (rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy).

W opisanym przypadku błąd wystąpił w bloku IV formularza, tj. „Wyrejestrowanie z ubezpieczeń”. W bloku tym wpisuje się trzy istotne informacje:

Reklama

● kod tytułu ubezpieczenia, który został wykazany w zgłoszeniu do ubezpieczeń – pole 01,
● datę wyrejestrowania ubezpieczonego z danym kodem tytułu ubezpieczenia; przy czym np. ostatni dzień zatrudnienia jest jeszcze dniem ubezpieczenia, zatem wyrejestrowanie powinno nastąpić z datą następnego dnia (np. data rozwiązania umowy zlecenia 29 maja, wyrejestrowanie z datą 30 maja) – pole 02,
● 3-znakowy kod przyczyny wyrejestrowania (np. 100 – ustanie tytułu do ubezpieczeń, 500 – zgon ubezpieczonego, 600 – inna przyczyna) – pole 03.

W przypadku korekty danych z bloku IV, gdy dotyczy ona daty wyrejestrowania z ubezpieczeń czy kodu przyczyny wyrejestrowania, należy złożyć dokument ZUS ZWUA w trybie korekty, tj. zaznaczając „X” w polu 02 bloku I „Dane organizacyjne” (rys. 1) i podając we wszystkich blokach, w tym w bloku IV (rys. 2), poprawne dane.

Inaczej przebiega korekta w przypadku konieczności zmiany rodzajów ubezpieczeń, którym podlega ubezpieczony (zmiana tzw. schematu ubezpieczenia). Jego płatnik składek najpierw dokonuje wyrejestrowania, a potem ponownie zgłasza osobę do ubezpieczeń społecznych, z prawidłowymi danymi na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Przykład

Reklama

Płatnik składek zgłosił zleceniobiorcę do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego oraz zdrowotnego, od 1 lutego 2016 r., na druku ZUS ZUA. W tym czasie dla zleceniobiorcy umowa cywilna była bowiem jedynym tytułem do ubezpieczeń. Jednak w kwietniu zleceniobiorca poinformował swojego płatnika, że od 1 marca 2016 r. podjął zatrudnienie na umowę o pracę, z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne. W związku z tym umowa zlecenia stała się tytułem do ubezpieczeń dobrowolnych, a obowiązkowy status zachowało tylko ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik powinien więc wyrejestrować wykonawcę ze wszystkich dotychczasowych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z datą 1 marca 2016 r. i ponownie go zgłosić z datą 1 marca 2016 r., ale tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, na druku ZUS ZZA (zleceniobiorca nie wnioskował o objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi).

W przypadku błędnej daty zarejestrowania konieczne jest najpierw wyrejestrowanie (z tą samą, błędną datą, za pomocą formularza ZUS ZWUA), a następnie ponowne zarejestrowanie, tym razem z prawidłową datą na druku ZUS ZUA, lub ZUS ZZA (w zależności od rodzaju obowiązkowych ubezpieczeń).

Przykład

Zleceniodawca, zgłaszając wykonawcę zlecenia do ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnego na druku ZUS ZUA, wpisał błędną datę powstania obowiązku ubezpieczeń. Zamiast 1 maja 2016 r. pojawiła się data 1 maja 2015 r. Błąd należy skorygować poprzez złożenie wyrejestrowania na ZUS ZWUA z datą zgłoszenia, tj. 1 maja 2015 r., a następnie dokonać zgłoszenia na ZUS ZUA z prawidłową datą, czyli 1 maja 2016 r.

Warto zatem pamiętać, że formularz ZUS ZWUA wypełnia się nie tylko w celu wyrejestrowania osoby ubezpieczonej, ale również w celu:

● zgłoszenia korekty danych o wyrejestrowaniu ubezpieczonego,
● zgłoszenia korekty danych o dacie powstania obowiązku ubezpieczeń (zarejestrowania ubezpieczonego).

Rys. 1

infoRgrafika

Rys. 2

infoRgrafika

Podstawa prawna:

- art. 36 ust. 1, ust. 2, ust. 11, ust. 13, ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 615),

- § 1 ust. 1 pkt 1 i pkt 5, załączniki nr 1, 5 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222).

Autor: Izabela Nowacka - ekonomistka, autorka licznych publikacji z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?