reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Uprawnienia pracownika-żołnierza NSR

Uprawnienia pracownika-żołnierza NSR

Stosunek pracy pracownika odbywającego służbę wojskową podlega ochronie a okres pełnionej służby jest zaliczany do pracowniczego stażu pracy. Ochrona zatrudnienia żołnierza obejmuje także gwarancję zatrudnienia po odbyciu służby. Jedynym warunkiem, jaki musi spełnić pracownik, jest zgłoszenie powrotu do pracy w ciągu 30 dni po odbyciu służby wojskowej.

Przepisy ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (zwanej dalej ustawą) zostały znowelizowane ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 161, poz. 1278). Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2010 r., miały zasadnicze znaczenie dla utworzenia Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), do których rekrutacja ochotników rozpoczęła się 1 lipca 2010 r.

W NSR służą żołnierze rezerwy, którzy łączą służbę z obowiązkami pracowniczymi. Stosunek pracy tych żołnierzy charakteryzuje się tym, że w przypadkach określonych w ustawie jego trwałość jest chroniona.

Ochrona stosunku pracy w dwóch przypadkach

W okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118 ust. 1 ustawy). Gdyby okres dokonanego przez pracodawcę lub przez pracownika wypowiedzenia upływał po dniu doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej, wypowiedzenie staje się bezskuteczne, a rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić tylko na wyraźne żądanie pracownika (art. 118 ust. 2 ustawy).

Oddelegowanie pracownika do wojska >>

WAŻNE!

Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy dotyczy umów o pracę na okres próbny. W razie upływu okresu próbnego po powołaniu pracownika do czynnej służby, umowę o pracę uważa się za zawartą na czas nieokreślony (art. 118 ust. 3 ustawy). Oznacza to, że taka umowa przekształcona z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony będzie gwarancją powrotu do pracy po odbyciu służby.

Z kolei umowy zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy ulegają rozwiązaniu z upływem terminu określonego w tych umowach.

Przykład

Pracownik został zatrudniony na 3-miesięczny okres próbny od 1 czerwca do 31 sierpnia 2011 r. 12 sierpnia został powołany do odbycia miesięcznych ćwiczeń wojskowych, które potrwają do 11 września włącznie. W okresie odbywania tych ćwiczeń pracownik korzysta z ochrony stosunku pracy przed wypowiedzeniem przysługującej żołnierzom odbywającym służbę zasadniczą. Z końcem sierpnia zakończył się okres próbny, a więc pracownik po powrocie do pracy 12 września będzie pracował u pracodawcy na czas nieokreślony. Gdyby ten sam pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, to umowa rozwiązałaby się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Po powrocie z ćwiczeń wojskowych pracownik musiałby szukać nowego zajęcia.

Ochrona ww. stosunków pracy w powyższym okresie nie obowiązuje, jeżeli:

  • pracodawca ma podstawę do tego, aby rozwiązać z pracownikiem umowę bez wypowiedzenia z winy pracownika,
  • ogłoszono upadłość lub likwidację zakładu pracy,

– wówczas rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy NSR będącego pracownikiem stosunek pracy również nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany (art. 118a ust. 1 ustawy). Posiadanie przydziału kryzysowego oznacza podpisanie kontraktu i otrzymanie karty przydziału kryzysowego, która zobowiązuje do służby i odbycia co roku 30 dni ćwiczeń. Do NSR mogą należeć żołnierze rezerwy, na co dzień zatrudnieni w zakładzie pracy. Wówczas pracodawca zostanie powiadomiony przez wojsko, że jego pracownik otrzymał przydział kryzysowy. Od tego momentu pracodawca nie może go zwolnić.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

MODUŁ PARTNERSKI

reklama

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama