Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych

Joanna Stolarska
Nowe zasady dotyczące zawieszalności świadczeń przedemerytalnych dla osób łączących pobieranie świadczenia z działalnością zarobkową weszły w życie 1 lutego 2011 r. Do przychodów za rok rozliczeniowy 2010/2011 należy jednak, na mocy przepisów przejściowych, stosować poprzednio obowiązujące zasady. Znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą jednak wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia.

Nowe zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczeń przedemerytalnych określone zostały w art. 5 i 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Będą one stosowane przez ZUS w roku rozliczeniowym 2011/2012.

Rok rozliczeniowy 2010/2011

Przed nowelizacją przepisy wskazywały, że świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przez osobę do niego uprawnioną przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Tytułem tym może być zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności. W brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją (zgodnie z którym należy jeszcze rozliczyć dodatkowy przychód w roku rozliczeniowym 2010/2011) świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (dopuszczalna kwota przychodu), a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70% tego wynagrodzenia (graniczna kwota przychodu).

Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia. Jeżeli w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż – od 1 marca 2011 r. – 433,62 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 433,62 zł. W momencie przekroczenia przez świadczeniobiorcę granicznej kwoty przychodu świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Stanie się tak również wówczas, gdy już sama jego wysokość jest wyższa niż dopuszczalna kwota przychodu, niezależnie od kwoty przychodów uzyskiwanych przez świadczeniobiorcę.

Nabywanie prawa do świadczeń przedemerytalnych >>

W zgodnej opinii ustawodawcy oraz opiniującego zmiany Biura Analiz Sejmowych zasady łączenia świadczenia przedemerytalnego i przychodów z pracy zarobkowej – stosowane przy zmniejszaniu świadczeń – były skomplikowane i zbyt trudne w praktycznym stosowaniu.


Od rozliczenia 2011/2012

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie od 1 lutego br., zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje na zasadach analogicznych do tych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego uzyskuje przychód m.in. z tytułu:

 • wykonywania pracy w ramach stosunku pracy,
 • wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa-zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
 • umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego,
 • służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych, m.in. w: Wojsku Polskim, policji, straży pożarnej,

- musi o tym fakcie poinformować ZUS. Jeśli przychód uzyskany ze wskazanych tytułów będzie przekraczał określone w znowelizowanej ustawie o świadczeniach przedemerytalnych progi, świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone.

Pracujący emeryci - zmiany w przepisach >>

Co istotne, w przypadku świadczeniobiorców prowadzących pozarolniczą działalność za przychód uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Będzie to zatem nie przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, ale kwota równa podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, obowiązująca osobę, która prowadzi działalność pozarolniczą. Przychodem ograniczającym lub zawieszającym prawo do świadczenia są uważane również, analogicznie do przepisów o zawieszalności świadczeń emerytalno-rentowych, kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów kodeksu pracy, jak również kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiła jego wypłata

Świadczeniobiorca nie ma obowiązku przedstawiać informacji o przychodach uzyskiwanych z działalności, które nie stanowią tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, np. z tytułu umowy o dzieło, a także informacji o kwotach wygranych w grach losowych czy też otrzymanych jako darowizny. W zaświadczeniu płatnika lub oświadczeniu osoby prowadzącej działalność nie należy również uwzględniać przychodów należnych za okres przed uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zgodnie z art. 5, ust. 8 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Nowe progi przychodu

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS (tzw. graniczna kwota przychodu). Z kolei świadczenie to będzie zmniejszane w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 25% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej (tzw. dopuszczalna kwota przychodu), o kwotę przekroczenia – nie wyższą jednak niż połowa otrzymywanego świadczenia.

Czy nieprawidłowo zwolnionej pracownicy podlegającej ochronie przedemerytalnej należy się odszkodowanie >>

Od wejścia w życie nowelizacji podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego będzie wyłącznie kwota przychodu. Do tej pory – oprócz dodatkowych przychodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia lub działalności gospodarczej – ZUS brał pod uwagę także kwotę otrzymywanego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Uzależnienie zmniejszania tych świadczeń tylko od kwoty osiąganego przychodu spowoduje, że część osób, które do tej pory miały zmniejszane świadczenia, po wejściu w życie nowelizacji będzie pobierała świadczenie w pełnej wysokości – nie nastąpi jego zmniejszenie. Z kolei osoby, których świadczenie było wyższe od dopuszczalnej kwoty przychodu i które miały to świadczenie zawieszane niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu, będą mogły osiągać przychód – w zależności od jego wysokości ich świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości lub ulegnie zmniejszeniu.

W niektórych przypadkach sytuacja świadczeniobiorców może jednak ulec pogorszeniu. Jeżeli obecnie suma świadczenia i przychodu nie przewyższa 50% przeciętnego wynagrodzenia, ale przychód jest na tyle duży, że jego kwota przekroczy nową dopuszczalną kwotę przychodu, pobierane świadczenie zostanie zmniejszone.

Rozliczenie roczne lub miesięczne

Kolejną istotną zmianą, wprowadzoną na mocy nowelizacji, jest możliwość dokonania rozliczenia przychodu w wariancie rocznym (całość przychodu osiągniętego w danym roku rozliczeniowym, czyli od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego) lub w wariancie miesięcznym (z rozbiciem przychodu na poszczególne miesiące). Umożliwia to zastosowanie tego wariantu rozliczenia, który dla osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne jest korzystniejszy.

Do powiadomienia ZUS o wysokości przychodu zobowiązani są zarówno płatnik, jak i świadczeniobiorca

Wskaźniki i stawki: Emerytury i renty >>

Osoba łącząca pobieranie świadczenia przedemerytalnego z działalnością zarobkową musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZUS. Niezależnie od tego w terminie do 31 maja 2011 r. należy poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2010/2011. Do przekazania takiej informacji zobowiązany jest pracodawca, zleceniodawca i również sam świadczeniobiorca.

Należy pamiętać, że zgodnie z wprowadzonym w art. 2 przepisem przejściowym rozliczenie przychodu za ubiegły rok następuje jeszcze według starych zasad, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji. Jednak znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia. Mogą wtedy zawczasu wnioskować do ZUS o zawieszenie jego wypłaty, jeżeli chcą uniknąć sytuacji nienależnego pobrania świadczenia i konieczności jego zwrotu po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.