REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowe zasady zmniejszania i zawieszania świadczeń przedemerytalnych

Joanna Stolarska

REKLAMA

Nowe zasady dotyczące zawieszalności świadczeń przedemerytalnych dla osób łączących pobieranie świadczenia z działalnością zarobkową weszły w życie 1 lutego 2011 r. Do przychodów za rok rozliczeniowy 2010/2011 należy jednak, na mocy przepisów przejściowych, stosować poprzednio obowiązujące zasady. Znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą jednak wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia.

Nowe zasady dotyczące zawieszania i zmniejszania świadczeń przedemerytalnych określone zostały w art. 5 i 6 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Będą one stosowane przez ZUS w roku rozliczeniowym 2011/2012.

Autopromocja

Rok rozliczeniowy 2010/2011

Przed nowelizacją przepisy wskazywały, że świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przez osobę do niego uprawnioną przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Tytułem tym może być zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności. W brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją (zgodnie z którym należy jeszcze rozliczyć dodatkowy przychód w roku rozliczeniowym 2010/2011) świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesięcznie kwotę 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (dopuszczalna kwota przychodu), a przychód nie jest jednak wyższy niż kwota 70% tego wynagrodzenia (graniczna kwota przychodu).

Jeżeli łączna kwota świadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalną kwotę przychodu, świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia pomniejszoną o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia. Jeżeli w wyniku zmniejszenia kwota świadczenia przedemerytalnego byłaby niższa niż – od 1 marca 2011 r. – 433,62 zł, świadczenie przedemerytalne wynosi 433,62 zł. W momencie przekroczenia przez świadczeniobiorcę granicznej kwoty przychodu świadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu. Stanie się tak również wówczas, gdy już sama jego wysokość jest wyższa niż dopuszczalna kwota przychodu, niezależnie od kwoty przychodów uzyskiwanych przez świadczeniobiorcę.

Nabywanie prawa do świadczeń przedemerytalnych >>

W zgodnej opinii ustawodawcy oraz opiniującego zmiany Biura Analiz Sejmowych zasady łączenia świadczenia przedemerytalnego i przychodów z pracy zarobkowej – stosowane przy zmniejszaniu świadczeń – były skomplikowane i zbyt trudne w praktycznym stosowaniu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od rozliczenia 2011/2012

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie od 1 lutego br., zmniejszenie lub całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia przedemerytalnego następuje na zasadach analogicznych do tych określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS. Jeżeli osoba uprawniona do świadczenia przedemerytalnego uzyskuje przychód m.in. z tytułu:

 • wykonywania pracy w ramach stosunku pracy,
 • wykonywania pracy nakładczej na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów,
 • wykonywania umowy o świadczenie usług (innej niż umowa-zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy,
 • wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu,
 • umowy o dzieło, jeżeli została zawarta z pracodawcą, z którym równocześnie pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
 • wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,
 • odpłatnego świadczenia pracy, na podstawie skierowania do pracy, w czasie kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • pobierania stypendium sportowego,
 • służby pełnionej w tzw. służbach mundurowych, m.in. w: Wojsku Polskim, policji, straży pożarnej,

- musi o tym fakcie poinformować ZUS. Jeśli przychód uzyskany ze wskazanych tytułów będzie przekraczał określone w znowelizowanej ustawie o świadczeniach przedemerytalnych progi, świadczenie zostanie zmniejszone lub zawieszone.

Pracujący emeryci - zmiany w przepisach >>

Co istotne, w przypadku świadczeniobiorców prowadzących pozarolniczą działalność za przychód uważa się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Będzie to zatem nie przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, ale kwota równa podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, obowiązująca osobę, która prowadzi działalność pozarolniczą. Przychodem ograniczającym lub zawieszającym prawo do świadczenia są uważane również, analogicznie do przepisów o zawieszalności świadczeń emerytalno-rentowych, kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów kodeksu pracy, jak również kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiła jego wypłata

Świadczeniobiorca nie ma obowiązku przedstawiać informacji o przychodach uzyskiwanych z działalności, które nie stanowią tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, np. z tytułu umowy o dzieło, a także informacji o kwotach wygranych w grach losowych czy też otrzymanych jako darowizny. W zaświadczeniu płatnika lub oświadczeniu osoby prowadzącej działalność nie należy również uwzględniać przychodów należnych za okres przed uzyskaniem prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Zgodnie z art. 5, ust. 8 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Nowe progi przychodu

Prawo do świadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS (tzw. graniczna kwota przychodu). Z kolei świadczenie to będzie zmniejszane w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 25% miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej (tzw. dopuszczalna kwota przychodu), o kwotę przekroczenia – nie wyższą jednak niż połowa otrzymywanego świadczenia.

Czy nieprawidłowo zwolnionej pracownicy podlegającej ochronie przedemerytalnej należy się odszkodowanie >>

Od wejścia w życie nowelizacji podstawą do zawieszenia zasiłku przedemerytalnego będzie wyłącznie kwota przychodu. Do tej pory – oprócz dodatkowych przychodów uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia lub działalności gospodarczej – ZUS brał pod uwagę także kwotę otrzymywanego zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Uzależnienie zmniejszania tych świadczeń tylko od kwoty osiąganego przychodu spowoduje, że część osób, które do tej pory miały zmniejszane świadczenia, po wejściu w życie nowelizacji będzie pobierała świadczenie w pełnej wysokości – nie nastąpi jego zmniejszenie. Z kolei osoby, których świadczenie było wyższe od dopuszczalnej kwoty przychodu i które miały to świadczenie zawieszane niezależnie od kwoty uzyskiwanego przychodu, będą mogły osiągać przychód – w zależności od jego wysokości ich świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości lub ulegnie zmniejszeniu.

W niektórych przypadkach sytuacja świadczeniobiorców może jednak ulec pogorszeniu. Jeżeli obecnie suma świadczenia i przychodu nie przewyższa 50% przeciętnego wynagrodzenia, ale przychód jest na tyle duży, że jego kwota przekroczy nową dopuszczalną kwotę przychodu, pobierane świadczenie zostanie zmniejszone.

Rozliczenie roczne lub miesięczne

Kolejną istotną zmianą, wprowadzoną na mocy nowelizacji, jest możliwość dokonania rozliczenia przychodu w wariancie rocznym (całość przychodu osiągniętego w danym roku rozliczeniowym, czyli od 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego) lub w wariancie miesięcznym (z rozbiciem przychodu na poszczególne miesiące). Umożliwia to zastosowanie tego wariantu rozliczenia, który dla osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne jest korzystniejszy.

Do powiadomienia ZUS o wysokości przychodu zobowiązani są zarówno płatnik, jak i świadczeniobiorca

Wskaźniki i stawki: Emerytury i renty >>

Osoba łącząca pobieranie świadczenia przedemerytalnego z działalnością zarobkową musi niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZUS. Niezależnie od tego w terminie do 31 maja 2011 r. należy poinformować ZUS o wysokości przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym 2010/2011. Do przekazania takiej informacji zobowiązany jest pracodawca, zleceniodawca i również sam świadczeniobiorca.

Należy pamiętać, że zgodnie z wprowadzonym w art. 2 przepisem przejściowym rozliczenie przychodu za ubiegły rok następuje jeszcze według starych zasad, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie nowelizacji. Jednak znając nowe zasady rozliczenia, świadczeniobiorcy mogą wstępnie ocenić, czy uzyskiwany przez nich na bieżąco przychód będzie powodował zawieszenie lub zmniejszenie pobieranego świadczenia. Mogą wtedy zawczasu wnioskować do ZUS o zawieszenie jego wypłaty, jeżeli chcą uniknąć sytuacji nienależnego pobrania świadczenia i konieczności jego zwrotu po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Podstawa prawna:

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
20 maja to ważny termin dla niektórych płatników. ZUS przypomina o rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zbliża się ważny termin dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Do 20 maja 2024 r. muszą one przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. To również termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., które uwzględniają to rozliczenie.

Dzień wolny w urodziny i krótsza praca w piątek lepsze niż premia? Pracownicy już trochę inaczej podchodzą do benefitów od pracodawcy

Wniosek z obserwacji przez ekspertów obecnego rynku pracy jest jednoznaczna: coraz bardziej rozbieżne są oczekiwania pracowników i chęci przedsiębiorców w zakresie oferowania benefitów będących uzupełnieniem wynagrodzenia. – Ponad 70% pracowników oczekuje, że poza standardowym wynagrodzeniem będzie otrzymywać od pracodawcy także benefity motywacyjne oraz nagrody np. w trybie kwartalnym. Widzimy jednak w tym zakresie zdecydowaną zmianę tendencji. Jeszcze kilka lat temu najważniejsze były pieniądze lub ew. pakiet sportowy czy ubezpieczeniowy. Teraz najbardziej oczekiwany benefit jest zupełnie inny – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak, ekspert rynku pracy, prokurent IDEA HR Group.

Minister pracy: Będą składki ZUS od umów o dzieło i zlecenia, będzie godna emerytura

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy reformującej oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie. Zmiany mają zapewnić godną emeryturę osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło.

Czy 2 maja jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

REKLAMA

Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

REKLAMA

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł  wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

Co to są kompetencje przyszłości i dlaczego są tak ważne na rynku pracy?

Czasy pracy przez całe życie w jednej firmie już minęły. Teraz pracownicy zmieniają stanowiska, branże, kształcą się w nowych kierunkach. Bardzo ważna staje się zdolność do adaptacji i rozwijania nowych umiejętności. Czym są kompetencje przyszłości? I które z nich mogą okazać się kluczowe na przyszłym rynku pracy?

REKLAMA