Kategorie

Pomoc dla pracodawców poszkodowanych przez powódź

Anna Czajkowska
Środki z zfśs i zfron mogą być wykorzystane na cele związane z pomocą poszkodowanym z terenów dotkniętych tegorocznymi powodziami. Pracodawcy, którzy mimo powodzi utrzymają zatrudnienie, mogą liczyć na zwrot kosztów płac z Funduszu Pracy.

Co do zasady środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinny być wydatkowane na cele, które wynikają z ustaw określających ich status. W drodze wyjątku w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (zwanej dalej ustawą) przyjęto, że kwoty te mogą być zagospodarowane także na rzecz pracowników poszkodowanych przez powódź.

Środki z zfśs

Reklama

Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u pracodawcy, który utworzył fundusz, a także dla poszkodowanych zatrudnionych u innego pracodawcy (art. 10 ustawy).

Jakkolwiek ustawodawca nie precyzuje, w jakiej formie i na jakich warunkach powinno być przyznawane wsparcie, to w tym zakresie należy sięgnąć do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przewiduje się w niej, że pracodawca zobowiązany jest prowadzić działalność socjalną polegającą m.in. na udzielaniu pracownikom pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Dla dotkniętych przez powódź powinny być zatem dostępne różnego rodzaju usługi i świadczenia z funduszu. Jednak ich przyznawanie w dalszym ciągu pozostanie uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej poszkodowanych.

Czy zapomogi dla pracowników poszkodowanych w powodzi są zwolnione ze składek i podatku >>

Przykład

Pracownik X wystąpił o pożyczkę z zfśs na likwidację szkód wywołanych przez powódź. Pracodawca odmówił udzielenia pożyczki. Pracownik mieszkał bowiem na drugim piętrze i woda nie spowodowała tam zniszczeń.

Kwoty zgromadzone w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być także udostępniane osobom świadczącym pracę na rzecz innych pracodawców. W ustawie nie przesądzono, w jaki sposób dokonać takiego przepływu. Wydaje się, że kwestia ta powinna podlegać uzgodnieniom pracodawców. Nie ma wymogu, aby u drugiego pracodawcy utworzony był fundusz.

Środki z zfron

Reklama

Środki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych powinny być przeznaczone na odtworzenie infrastruktury i wyposażenia, utraconych lub zniszczonych miejsc pracy oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych u dysponenta tego funduszu (art. 12 ustawy). Przyjęto także rozwiązanie umożliwiające ratowanie z tych środków warsztatów terapii zajęciowej zagrożonych likwidacją. Do 15% środków funduszu rehabilitacji może być przeznaczone na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych na usuwanie skutków powodzi. W szczególności chodzi o zakup utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych oraz o ograniczenie barier technicznych i architektonicznych powstałych wskutek powodzi. Dysponent funduszu może przeznaczyć do 10% środków funduszu na przedsięwzięcia wspólne lub na bezzwrotną pomoc na usuwanie skutków powodzi u innego dysponenta takiego funduszu, który poniósł szkody na skutek powodzi.

Warunkiem wykorzystania środków funduszu jest uzyskanie zgody PFRON. O zgodę należy wystąpić najpóźniej do 31 grudnia 2010 r. Akceptacja ze strony PFRON nie jest wymagana jedynie w odniesieniu do pomocy indywidualnej.

Zasady odnoszące się do zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio do zakładowego funduszu aktywności.

Jak przy pomocy ZUS odtworzyć dane zniszczone w powodzi >>


Środki z Funduszu Pracy

Pracodawcy mogą także liczyć na zwrot kosztów zatrudnienia. Pieniądze zwracane są ze środków pochodzących z Funduszu Pracy. Ustawa przewiduje, że refundacji podlegają – przez okres do 12 miesięcy – poniesione przez pracodawcę koszty wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia własnych pracowników oraz bezrobotnych skierowanych do pracy. W przypadku pracowników refundacja dotyczy jedynie zakładów pracy, które zostały zniszczone w wyniku powodzi.

Decyzję o zwrocie kosztów podejmuje starosta w trybie określonym dla prac interwencyjnych, biorąc pod uwagę zakres i skalę zniszczeń u pracodawcy oraz możliwości utrzymania miejsc pracy. Zwracane koszty nie mogą przekroczyć miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrudnionych pracowników (bezrobotnych) w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawcy stawiany jest warunek utrzymania w tym okresie liczby zatrudnionych pracowników w stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o refundację – jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 r. W przypadku gdy pracodawca nie dotrzyma warunku, pomoc ulega wstrzymaniu od miesiąca, w którym nastąpiło niedotrzymanie warunku, w wysokości stanowiącej iloczyn przyznanej refundacji na jedną osobę i liczby zwolnionych pracowników.

Przykład

Do pracy u pracodawcy X skierowanych zostało 2 bezrobotnych. Pracodawca podpisał umowę o refundację, w której zobowiązał się nie dokonywać zwolnień w zakładzie do końca 2010 r. Miesięczne wynagrodzenie jednego bezrobotnego wynosiło 3000 zł brutto. Refundacja na rzecz pracodawcy X wyniesie 2634 zł na jednego bezrobotnego za każdy miesiąc (2 x 1317 zł – minimalne wynagrodzenia za pracę w 2010 r.).

Obciążenia publicznoprawne

Poszkodowanym zagwarantowano prawo do skorzystania ze zwolnień i ulg podatkowych, a także odroczenia płatności składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody (przychody) poszkodowanego otrzymane na usuwanie skutków powodzi z tytułu nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, darowizny oraz przychody otrzymane na podstawie ustawy są zwolnione od podatku dochodowego. Zwolnienie stosuje się w okresie od 1 maja 2010 r. do 31 grudnia 2012 r.

Wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z przychodów uzyskanych na podstawie ustawy nie są uznawane za koszty uzyskania przychodów.

Świadczeń uzyskanych w związku z powodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości którego przepisy uzależniają uzyskanie świadczeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i zwolnień z zakresu m.in. pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Świadczenia te nie są także wliczane do przychodu, od którego uzależniona jest możliwość uzyskania statusu bezrobotnego.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne składki, do których poboru zobowiązany jest ZUS, należne za kwiecień, maj, czerwiec 2010 r. opłacone przez poszkodowanego–płatnika składek do 30 września 2010 r., uważa się za opłacone w terminie. Składki za lipiec, sierpień lub wrzesień 2010 r. także zostaną uznane za opłacone w terminie, jeżeli płatność nastąpi do 31 grudnia 2010 r. W przypadku niedotrzymania terminów zapłaty odsetki za zwłokę będą naliczane odpowiednio od 1 października 2010 r. i od 1 stycznia 2011 r.

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który z powodu powodzi nie przyszedł do pracy >>

Podstawa prawna:

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.