Kategorie

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który z powodu powodzi nie przyszedł do pracy

Dorota Brzeszczak-Zagrodzka
Nasz pracownik z powodu lipcowej powodzi nie dotarł do pracy i był nieobecny cały dzień. Czy powinniśmy za ten dzień wypłacić mu wynagrodzenie? Czy taka nieobecność może być uznana za usprawiedliwioną? Pracownik zatrudniony jest na pełny etat, pracuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym 2000 zł.

Nieobecność pracownika z powodu trudności z dotarciem do pracy w wyniku powodzi należy uznać za usprawiedliwioną. Za dzień, w którym nie świadczył on pracy, nie należy się jednak wynagrodzenie, chyba że wewnętrzne przepisy funkcjonujące w Państwa firmie stanowią inaczej. Pracownik powinien otrzymać za lipiec br. wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto 1913,04 zł (do wypłaty – 1399,19 zł). Szczegółowe wyliczenie tego wynagrodzenia przedstawiono w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Powódź jest zdarzeniem, na które pracownik nie ma wpływu, którego nie może przewidzieć ani mu zapobiec. Jeżeli z powodu powodzi pracownik nie stawi się do pracy, jego nieobecność należy uznać za usprawiedliwioną. W przeciwnym razie byłoby to niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Nie można wymagać od pracownika, aby stawił się do pracy w sytuacji, gdy jest to niemożliwe przy dochowaniu należytej staranności. Za czas nieobecności z powodu powodzi pracownik nie zachowuje jednak prawa do wynagrodzenia.

WAŻNE!

Za czas nieświadczenia pracy z powodu powodzi pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

Reklama

Pracownikowi należy się wynagrodzenie za pracę wykonaną (art. 80 Kodeksu pracy). Odstępstwem od tej zasady są przepisy szczególne, które wymieniają przypadki, gdy pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie mimo jego nieobecności w pracy (np. § 9 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy...). Wśród tych zdarzeń nie wymieniono jednak siły wyższej, w tym powodzi, dlatego należy zastosować ogólne zasady prawa pracy.

Sejm ma uprawnienia do tego, by w sytuacjach wyjątkowych przyjąć ustawę specjalną, która określa świadczenia przysługujące osobom nieobecnym w pracy z powodu powodzi. W ustawie tej pracodawca może zostać zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas nieobecności pracownika w pracy z tego właśnie powodu. Jednak w tym roku Sejm nie uchwalił takiej ustawy.

Brak zapisu takiej sytuacji w przepisach powszechnie obowiązujących nie znaczy, że nie mogą one zostać uregulowane w aktach wewnętrznych pracodawcy, np. w regulaminie wynagradzania. Jeżeli regulamin lub sama umowa o pracę przewidują wypłatę wynagrodzenia pracownikowi, który nie stawił się do pracy wskutek działania siły wyższej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, to mają one pierwszeństwo (jako korzystniejsze) przed zasadą Kodeksu pracy, że pracownikowi należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Reklama

Mimo braku dodatkowych zapisów pracownik może zachować prawo do wynagrodzenia za dzień, w którym nie stawił się do pracy, jeśli zwróci się do pracodawcy o udzielenie w tym dniu urlopu na żądanie. W ten sposób straci jednak jeden dzień z wymiaru swojego urlopu wypoczynkowego.

Zupełnie inaczej należy rozpatrywać sytuację, gdy pracownik stawi się do pracy i wykazuje gotowość jej świadczenia, jednak nie może przystąpić do swoich obowiązków z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Taką przyczyną może być np. zalanie przez powódź pomieszczeń biurowych lub urządzeń służących do wykonywania danego rodzaju pracy. W takim przypadku pracownikowi bezwzględnie należy się wynagrodzenie gwarancyjne, tzw. postojowe w wysokości wynikającej z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, to należy mu wypłacić 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1276 zł.

Wynagrodzenie określone w stałej stawce miesięcznej, gdy pracownik nie przepracował wszystkich dni w miesiącu z powodu usprawiedliwionej nieobecności bez zachowania prawa do wynagrodzenia, należy obliczyć w następujący sposób:

 • stałą miesięczną stawkę podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu,
 • otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności w pracy w danym miesiącu,
 • otrzymaną wartość odjąć od wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej (§ 12 ust. 1 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy...)

Państwa pracownik, który był w lipcu br. nieobecny w pracy z powodu powodzi, ze względu na 1-dniową nieobecność w pracy powinien otrzymać wynagrodzenie obliczone w następujący sposób:

Krok 1 - Obliczenie stawki za godzinę pracy w lipcu br.

W lipcu 2009 r. nominalny czas pracy dla pracowników zatrudnionych w podstawowym rozkładzie czasu pracy w wymiarze pełnego etatu wynosi 23 dni, czyli 184 godziny. Stała miesięczna stawka wynagrodzenia Państwa pracownika wynosi 2000 zł, zatem stawka godzinowa w lipcu br. wyniesie:

2000 zł : 184 godz. = 10,87 zł/godz.

Krok 2 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia za nieprzepracowaną część lipca br.:

10,87 zł/godz. x 8 godz. = 86,96 zł

Krok 3 – Ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego za lipiec br.:

2000 zł – 86,96 zł = 1913,04 zł

Należne pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze brutto za lipiec br. wyniesie w opisanym przypadku 1913,04 zł.

Od tak wyliczonej kwoty brutto należy potrącić wszystkie obciążenia publicznoprawne (składki na ubezpieczenia społeczne, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych), dokonując następujących działań:

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 1913,04 zł

● składki na ubezpieczenia społeczne (łącznie) finansowane przez pracownika:

1913,04 zł x 13,71% = 262,28 zł

● podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1913,04 zł – 262,28 zł = 1650,76 zł

● składka na ubezpieczenie zdrowotne należna do ZUS (9%):

1650,76 zł x 9% = 148,57 zł

● składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek (7,75%):

1650,76 zł x 7,75% = 127,93 zł

koszty uzyskania przychodów (kup): 111,25 zł

● podstawa opodatkowania:

1913,04 zł – 262,28 zł – 111,25 zł = 1539,51 zł; po zaokrągleniu 1540 zł

● podatek naliczony: (1540 zł x 18%) – 46,33 zł (tzw. kwota wolna w 2009 r.) = 230,87 zł

● podatek do odprowadzenia do US: 230,87 zł – 127,93 zł = 102,94; po zaokrągleniu 103 zł

Razem potrącenia z wynagrodzenia brutto: 262,28 zł + 148,57 zł + 103 zł = 513,85 zł

Kwota netto do wypłaty:

1913,04 zł – 513,85 zł = 1399,19 zł

Pracownik otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 1399,19 zł.

Podstawa prawna

 • art. 80, art. 81 Kodeksu pracy,
 • § 1, § 4–16 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60 poz. 281 ze zm.),
 • § 12 ust. 1 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?