Kategorie

Przejście zakładu pracy między spółkami tej samej grupy kapitałowej

Agnieszka Zwolińska
Aby można było mówić o przejściu zakładu do spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej co przejmowany zakład, musi m.in. dojść do faktycznego zatrudnienia pracowników oraz korzystania z urządzeń potrzebnych do kontynuowania działalności wykonywanej przez poprzednika.

Pojęcie przejścia zakładu pracy nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Kodeks pracy określa jedynie skutki, jakie przejście zakładu pracy wywołuje w zakresie stosunków pracy przejmowanych pracowników oraz stanowi o obowiązku informacyjnym dotychczasowego i nowego pracodawcy (art. 231 k.p.). Jednak w praktyce zasadniczy problem stanowi ustalenie, kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy.

Regulacje unijne

Sięgając do prawa wspólnotowego, ściślej do dyrektywy Rady nr 2001/23/WE w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejścia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (zwanej dalej dyrektywą), przejście zakładu pracy określa się jako sytuację, w której przejmowana jest jednostka gospodarcza zachowująca swoją tożsamość (tzn. zorganizowane połączenie zasobów, którego celem jest prowadzenie działalności niezależnie, czy jest to działalność podstawowa czy pomocnicza, przez nowego pracodawcę) w wyniku pierwszego przeniesienia własności lub łączenia – w wersji ang. as the result of legal transfer or merger. Warto tutaj zaznaczyć, że użycie w oficjalnym polskim tłumaczeniu zwrotu „przeniesienie własności” nie jest zbyt precyzyjne i nie oddaje w pełni istoty przejścia zakładu pracy. Zgodnie ze wspólnotową wykładnią zwrotu legal transfer chodzi tu nie tylko o przejście prawa własności, ale bardziej o przejęcie faktycznego władztwa nad danym zakładem pracy, np. w wyniku zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa.

Przejście zakładu pracy - obowiązki pracodawcy >>

Celowe jest również zwrócenie uwagi na zakres zastosowania dyrektywy. Otóż zgodnie z art. 1 ust. 2 dyrektywę stosuje się w przypadku, gdy przedsiębiorstwo, zakład lub część przedsiębiorstwa lub zakładu, który stanowi przedmiot przejęcia, położony jest na obszarze objętym zakresem terytorialnym obowiązywania Traktatu.

Ta sama grupa kapitałowa

„Tradycyjne” przejście zakładu pracy na innego „obcego” pracodawcę nie budzi już obecnie zbyt wielu kontrowersji. Niemniej jednak pojawia się pytanie, czy wciąż można mówić o omawianym przejściu zakładu, gdy podmioty (zarówno zakład przejmowany, jak i przejmujący) należą do tej samej grupy kapitałowej.


Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Aby bliżej wyjaśnić zagadnienie, można posłużyć się przykładem z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. W sprawie G. C. Allen i inni przeciwko Amalgamated Construction Co. Ltd – zwanej dalej ACC (C-234/98) spółka ACC była spółką zależną AMCO Corporation Plc (zwanej dalej AMCO). Poza ACC spółką zależną AMCO była również spółka AM Mining Services Ltd (zwana dalej AMS). Obie spółki, tj. ACC i AMS, miały to samo kierownictwo, korzystały ze wsparcia administracyjnego spółki AMCO oraz prowadziły działalność w zakresie wydobycia węgla. Każda z tych dwóch spółek zatrudniała własnych pracowników, przy czym warunki zatrudnienia pracowników ACC były korzystniejsze od tych w AMS. Pan Allen i 23 innych górników byli zatrudnieni przez ACC. W związku z powierzeniem przez spółkę ACC spółce AMS wykonania jednego z zamówień, pracownicy ACC zostali zwolnieni, a następnie zatrudnieni przez AMS na nowych, gorszych niż obowiązujące w spółce ACC, warunkach zatrudnienia. W związku z tym, że zmawiający zgłaszał zastrzeżenia co do wykonania zamówienia przez spółkę AMS, spółka ACC, ostatecznie sama podjęła się wykonania zleconych prac. W konsekwencji pan Allen i jego koledzy zostali ponownie zatrudnieni przez spółkę ACC, tym razem na warunkach korzystniejszych niż obowiązujące w spółce AMS, ale gorszych w porównaniu z warunkami, na jakich poprzednio pracowali w spółce ACC. Pracownicy ci twierdzili, że doszło dwukrotnie do przejścia zakładu pracy (raz w momencie powierzenia wykonania prac przez spółkę ACC spółce AMS, drugi raz – wskutek przejęcia wykonania zamówienia przez spółkę ACC), a więc ich warunki zatrudnienia powinny odpowiadać warunkom, jakie obowiązywały w ACC przed zatrudnieniem ich przez spółkę AMS. Spółka ACC prezentowała odmienne stanowisko. Twierdziła, że w wyżej opisanej sytuacji nie doszło do przejścia zakładu pracy, ponieważ niemożliwe jest przejście zakładu pracy między spółkami, które mają tego samego właściciela, wspólne kierownictwo i które w rzeczywistości nie są niezależne w podejmowaniu decyzji.

Trybunał rozstrzygnął sprawę, opierając się na wykładni przepisów dyrektywy Rady 77/187/EWG (zastąpionej przez powołaną powyżej dyrektywę). Otóż zgodnie z art. 2 (a) oraz (b) dyrektywy nr 77/187/EWG (dziś art. 2 ust. 1 (a) oraz (b) dyrektywy 2001/23/WE) przez zbywającego zakład pracy rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną, która w związku z przejęciem zakładu pracy przestaje być w odniesieniu do tego zakładu pracodawcą, a przez przejmującego – osobę fizyczną lub prawną, która z powodu przejścia staje się pracodawcą w odniesieniu do przejmowanego zakładu. W związku z tym regulacja wspólnotowa ma na celu ochronę pracowników w przypadku zmiany podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie działalności wykonywanej przez tych samych pracowników. Spółki ACC i AMS, mimo że były spółkami zależnymi AMCO i ich decyzje były determinowane interesem grupy, formalnie stanowiły dwa odrębne podmioty, które zatrudniały własnych pracowników na różnych warunkach. W związku z tym zarówno spółka ACC, jak i AMS mogła być przejmującym, jak również zbywcą zakładu pracy w rozumieniu powołanych powyżej regulacji.

Kiedy trzeba rozwiązać stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę >>

Jeżeli tak, to rozstrzygnięcie, czy w wyżej opisanej sytuacji miało miejsce przejście zakładu pracy zależy od ustalenia, czy między spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej doszło do przejęcia jednostki gospodarczej stanowiącej zakład pracy. Jak podkreślił Trybunał, sam fakt, że wykonawca powierza wykonanie pewnych prac podwykonawcy, nie wystarczy do stwierdzenia, że doszło do przejęcia zakładu pracy. Istotna jest analiza wszystkich okoliczności, a w szczególności uwzględnienie rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo, ustalenie, czy z powierzeniem prac podwykonawcy łączyło się przejęcie przez niego urządzeń, budynków, zatrudnienie pracowników wykonawcy. W związku z tym w przedstawionej powyżej sprawie istotna dla ustalenia, czy doszło do przejścia zakładu pracy, jest okoliczność, że wraz z zatrudnieniem pracowników spółka przejmująca mogła korzystać z urządzeń potrzebnych do kontynuowania działalności wykonywanej przez poprzednika. Jeżeli tak, to podmiot przejmujący miał obowiązek stosować wobec przejmowanych pracowników warunki zatrudnienia, jakie obowiązywały w dniu przejścia zakładu pracy u zbywcy.

Podstawa prawna:

 • dyrektywa Rady nr 2001/23/WE z 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejścia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów (DzUrz UE z 22.03.2001 r., L 82/16).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszej oferty
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Webinarium: SLIM VAT 2 – Ulga na złe długi + Certyfikat gwarantowany
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.