reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Inne > Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy

Pracodawca może zawiesić jedynie stosowanie przepisów wewnątrzzakładowych (np. układów zbiorowych pracy czy regulaminów pracy). Nie jest to dopuszczalne w stosunku do powszech­nie obowiązujących przepisów prawa pracy, np. Kodeksu pracy czy rozporządzeń. Ponadto zawieszenie dotyczy zapisów kształtujących korzystniej sytuację pracowników niż przepisy powszechnie obowiązujące.

Definicja podstawowa

Czasowe powstrzymanie się od stosowania prze­pisów prawa pracy.

W prawie pracy

Zawieszone mogą być tylko przepisy prawa pracy dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy, jednak nie­dopuszczalne jest zawieszenie przepisów bez­względnie obowiązujących, np. nakładających na pracodawcę obowiązki w zakresie bhp. W okre­sie zawieszenia przepisów pracownicy nie naby­wają prawa do świadczeń lub zawieszonych uprawnień. Stosowanie przepisów może być zawieszone w całości lub częściowo. Powodem zawieszenia stosowania przepisów może być zła sytuacja finansowa pracodawcy, np. utrata płynności finansowej i nieregulowanie zobowiązań finansowych.

Zawieszenie stosowania przepisów następuje na mocy porozumienia ze związkami zawodowy­mi, a gdy w zakładzie pracy związki nie działają - porozumienia z przedstawicielstwem pracowni­ków. Porozumienie pracodawca musi przekazać inspektorowi pracy.

Redakcja poleca: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik (książka)

Maksymalny okres zawieszenia stosowania przepi­sów wynosi 3 lata (nie można go przedłużyć powy­żej tego okresu). Można go przedłużyć jedynie do 3 lat, jeżeli zawarto porozumienie na okres krót­szy niż 3 lata.

Po wejściu w życie zawieszenia stosowania przepi­sów pracodawca nie musi wręczać pracownikom porozumień zmieniających, gdyż zmiany następu­ją z mocy prawa. Zawieszenie stosowania przepi­sów dotyczy również pracowników chronionych, np. kobiet w ciąży czy pracowników w wieku przed­emerytalnym.

Możliwe jest również zawieszenie niektórych zapi­sów umów o pracę (czasowe pogorszenie warun­ków) z powodu trudnej sytuacji finansowej praco­dawcy. Dotyczy to jednak pracodawców zatrud­niających mniej niż 20 pracowników nieobjętych układem zbiorowym pracy. Zasady wprowadzania czasowego pogorszenia warunków umów są analogiczne jak przy zawie­szaniu przepisów.

W wynagrodzeniach

Pracodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finan­sowej może zawiesić te postanowienia regulami­nu wynagradzania, które przewidują korzystniej­sze rozwiązania dla pracowników niż wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów, np. w zakre­sie prawa do nagród czy premii. Możliwe jest również zawieszenie regulaminu ZFŚS. Zawieszenie takie nie powoduje zmniejszenia obcią­żeń finansowych pracodawcy związanych z koniecz­nością przekazywania odpisów na fundusz, gdyż ten obowiązek wynika z ustawy. W takim przypadku mniej kosztowna byłaby rezygnacja z funduszu, co jest moż­liwe również w trakcie roku.

Dołącz do nas na Facebooku!

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama