Kategorie

Zatrudnianie dzieci w świetle prawa pracy

Zatrudnianie dzieci w świetle prawa pracy/ fot. Fotolia
Zatrudnianie dzieci w świetle prawa pracy/ fot. Fotolia
W prawie pracy zabronione jest zatrudnianie osób, które nie ukończyły 16 lat. Wyjątkowo jest to moż­liwe przy braku przeciwwskazań lekarskich, pozy­tywnej opinii psychologicznej po uzyskaniu zezwo­lenia inspektora pracy - przy pracach dozwolonych dzieciom do 16 lat.

Definicja podstawowa

Podejmowanie pracy przez osoby w wieku poni­żej 16 lat.

W prawie pracy

Zezwolenie musi wydać inspek­tor pracy, na podstawie wcześniej przeprowadzo­nych badań lekarskich stwierdzających brak prze­ciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, pozytywnej opi­nii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka. Dziecko do 16 lat zatrudnić może wyłącznie podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Nie będzie to jednak możliwe, gdy praca będzie zagrażała życiu, zdrowiu i rozwojowi psychofizycz­nemu dziecka bądź wypełnianiu przez nie obowiąz­ku szkolnego. Na wniosek przedstawiciela ustawo­wego lub opiekuna dziecka inspektor pracy może cofnąć wydane zezwolenie. Wniosek nie musi być umotywowany. Jeżeli inspektor stwierdzi, że warun­ki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom okre­ślonym w wydanym zezwoleniu, cofnie zezwolenie na pracę dziecka z urzędu. W zezwoleniu powinny być wskazane m.in. rodzaj prac lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko, oraz dopuszczalny okres ich wykonywania przez dziecko.

W wynagrodzeniach

Z tytułu zawartej umowy osobie małoletniej przy­sługuje prawo do wynagrodzenia.

W podatkach dochodowych

Reklama

Podatkowe rozliczenie przychodów uzyskanych przez osobę małoletnią z umowy zlecenia nastę­puje na takich samych zasadach jak rozliczenie podatkowe przychodów uzyskanych przez osobę pełnoletnią. Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegają­ce opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci (art. 7 ust. 1 updof). Zatem rodzic jest zobowiązany doliczyć do swoich dochodów dochody małoletniego dziecka, (z wyjątkiem dochodów z pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku).

Dochody z pracy, czyli dochody uzyskane m.in. na podstawie stosunku pracy, umów cywilnopraw­nych czy praktyk uczniowskich, nie podlegają doli­czeniu do dochodów rodzica. Rodzic wykazuje te dochody w rocznym zeznaniu podatkowym złożo­nym z danymi małoletniego dziecka, lecz podpisa­nym przez siebie. Przychód uzyskany przez osobę małoletnią z tytułu umowy zlecenia jest przycho­dem z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 pkt 8 updof).

Płatnik dokonujący wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 18% podstawy opodatkowania. Podstawę tę stanowi przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że, co do zasady, koszty te oblicza się od przy­chodu pomniejszonego o potrącone przez płat­nika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowił ten przychód (art. 22 ust. 9 updof). Obliczony podatek należy zmniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środ­ków podatnika w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru. Jeżeli od przychodów uzyskiwanych przez osobę małoletnią zleceniodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy, to po zakończeniu roku, w terminie do końca lutego roku następnego, będzie zobowiązany przekazać tej osobie oraz właściwemu urzędowi skarbowe­mu informację PIT-11.

Dołącz do nas na Facebooku!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?