REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy a składki ZUS

Małgorzata Kozłowska
Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy a składki ZUS
Zwrot kosztów podróży zleceniobiorcy a składki ZUS
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki związane z należytym wykonaniem zlecenia, w tym również kosztów dojazdu i noclegu. Kiedy należności z tytułu podróży służbowej zleceniobiorcy podlegają oskładkowaniu?

Niejednokrotnie zleceniodawca zwraca zleceniobiorcy koszty dojazdu i noclegu w związku z wykonywanym zleceniem. Jeżeli odpowiednie zapisy są zawarte w umowie zlecenia, wówczas świadczenia te podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na takich samych zasadach, jakie obowiązują pracowników, czyli do wysokości przewidzianej w przepisach określających zwrot należności z tytułu podróży służbowych.

REKLAMA

Autopromocja

Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą ponosić koszty związane z realizacją umowy zlecenia, w tym wyjazdów do innej miejscowości lub innego kraju. Przy czym należy pamiętać, że w przypadku zleceniobiorców nie jest to podróż służbowa w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Na podstawie art. 3531 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) strony zawierające umowę cywilnoprawną mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Stosownie do treści art. 742 k.c. dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki związane z należytym wykonaniem zlecenia. Z reguły zasady określające zwrot kosztów dla zleceniobiorcy są określone w umowie zlecenia. W związku tym, na zasadzie swobody umów, strony mogą uzgodnić, że zleceniobiorca oprócz wynagrodzenia otrzyma również zwrot wydatków poniesionych na wykonanie umowy.

Polecamy produkt: Podróże służbowe – praktyczne rozliczenia (PDF)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa wymiaru składek zleceniobiorcy

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców (art. 18 ust. 3 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej) stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych osiągany z tytułu wykonywania umowy zlecenia, jeżeli w umowie tej określono odpłatność za jej wykonanie:

● kwotowo albo
● w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo
● prowizyjnie.

Natomiast do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorców stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób (art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przy czym należy pamiętać, że pewne rodzaje przychodów zostały wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozporządzenie składkowe). Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 tego rozporządzenia z podstawy wymiaru składek wyłączono diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika – do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Powyższe przepisy stosuje się także przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia:

● osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub
● umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

jeżeli stosowne postanowienia zawartych z nimi umów lub przepisy odrębne przewidują zwrot należności na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi podróży służbowych pracowników sfery budżetowej (§ 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego).

Należności z tytułu podróży służbowej podlegające oskładkowaniu

REKLAMA

Zasady przyznawania należności z tytułu podróży zarówno krajowych, jak i zagranicznych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych. Warunki wypłaty należności z tytułu podróży służbowej pracownikom spoza sektora budżetowego określa pracodawca w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, a w przypadku ich braku w umowie o pracę. Diety i inne należności za czas podróży służbowej są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości określonej w powyższym rozporządzeniu. Omawiane przepisy należy stosować także do zleceniobiorców. Jeżeli jednak kwoty wypłacanych należności z tytułu podróży służbowej zarówno pracownikom, jak i zleceniobiorcom będą wyższe, to różnica ponad limit podlega oskładkowaniu.

Zwrot należności z tytułu wyjazdów służbowych związanych z realizacją umowy zlecenia będzie wyłączony z podstawy wymiaru składek, ale tylko do wysokości określonej w stosownych przepisach.

Takie stanowisko potwierdza także ZUS. W interpretacji z 17 lipca 2014 r. (DI/200000/43/780/2014) ZUS wyjaśnia, że w sytuacji gdy zleceniobiorca wykonuje umowę zlecenia poza granicami kraju w ramach delegacji, to składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne należy opłacić tylko od kwoty uzyskanego z umowy zlecenia wynagrodzenia. Wypłaconych zleceniobiorcy z tego tytułu świadczeń nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru składek, ale tylko do wysokości kwot określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie należności z tytułu podróży służbowych. Jeżeli natomiast należności te będą wyższe od kwot przewidzianych w ww. rozporządzeniu, nadwyżka wraz z wynagrodzeniem z umowy zlecenia będzie oskładkowana. Przykładowo, gdy zleceniobiorcy zostanie wypłacona dzienna dieta w wysokości 45 zł (gdy maksymalna dieta wynosi 30 zł), wówczas od kwoty 15 zł należy odprowadzić składki.

Także w interpretacji z 14 kwietnia 2015 r. (DI/200000/43/335/2015) ZUS stwierdził, że w przypadku zleceniobiorców odbywających krajowe lub zagraniczne podróże służbowe diety i inne należności będą wyłączone z podstawy wymiaru składek na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego tylko wówczas, gdy zwrot tych należności jest przewidziany w umowie zlecenia, jeśli nie przewyższą kwot określonych w rozporządzeniu MPiPS z 29 stycznia 2013 r.

Spółka z o.o. oprócz pracowników zatrudnia kilku zleceniobiorców przy pracach budowlanych. Zgodnie z umową zlecenia, zleceniobiorcy przysługuje zwrot należności (dojazd, nocleg itd.), jeśli wykonuje zlecenie poza siedzibą zleceniodawcy w kraju lub za granicą. W tej sytuacji składki ZUS będą potrącone tylko z wypłaconego zleceniobiorcom wynagrodzenia. Natomiast kwota dokonanego zleceniobiorcy zwrotu kosztów z tytułu krajowej lub zagranicznej podróży służbowej nie będzie podlegała oskładkowaniu, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu MPiPS.

Spółka partnerska z Poznania zawarła umowy zlecenia w zakresie wykonywania tłumaczeń z języka niemieckiego. Zleceniobiorcy często wyjeżdżają zarówno do Niemiec, jak i do innych miejscowości w kraju w celu prowadzenia rozmów z zagranicznymi kontrahentami. Z treści zlecenia wynika, że zleceniobiorcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów (przejazdu, noclegu) w pełnej wysokości. Jeśli wypłacane z tego tytułu kwoty będą wyższe od maksymalnych stawek, to różnica ponad limit stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP.

Podstawa prawna:

● art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 615),

● art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 581; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 652),

● § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2236),

● art. 3531, art. 742 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 380; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz.585).

 Autor: Małgorzata Kozłowska - autorka licznych publikacji z zakresu składkowego, od 10 lat zajmuje się prawem ubezpieczeń społecznych, radca prawny, były wieloletni pracownik ZUS

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rewolucyjne zmiany w emeryturach ZUS: komu wypłacą raz na kwartał, komu w ogóle bo będzie znów potrzebny staż, by nabyć prawo do świadczenia

Wiadomo, że w ministerstwie rodziny trwają analizy, które mają rozwiązać problem emerytur groszowych. Prawo do świadczenia dla każdego kto zapłacił choć jedną składkę na ubezpieczenie emerytalne sprawia, że niektóre emerytury ZUS wypłaca w wysokości kilku groszy. Dlaczego skoro ustawa gwarantuje najniższą emeryturę, która obecnie wynosi 1 780,96 zł?

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2024 r.

Pracownik korzystający z urlopu wypoczynkowego nie może być z tego powodu poszkodowany finansowo. Dlatego zasadą jest, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Do prawidłowego obliczenia wynagrodzenia za czas urlopu niezbędne jest ustalenie podstawy wymiaru takiego wynagrodzenia.

Nowe zasady umów o pracę na okres próbny. Czy poprawiły sytuację pracowników? Ocena eksperta po roku doświadczeń

Dnia 26 kwietnia 2023 r. znaczącemu przemodelowaniu uległy przepisy o umowach na okres próbny, niektóre zasady wykreślono a wiele nowych dodano. Założeniem przy tym była poprawa sytuacji pracowników na okresie próbnym. Czy się to udało? Oceniamy po roku stosowania.

4300 od lipca renty socjalnej? Niekoniecznie! Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Wyrównanie i dodatek a nie zrównanie z minimalną

To kpina, narzekają obywatele. Miało być 4300 od lipca renty socjalnej, tj. wyrównanie do minimalnej ale się na to nie zanosi. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła swoją wersję. Proponują wyrównanie i dodatek a nie zrównanie renty socjalnej z minimalną.

REKLAMA

Czy 24 czerwca 2024 to niedziela handlowa?

Czy 24 czerwca 2024 to niedziela handlowa? Czy przed wakacjami jest niedziela handlowa? Czy przed rokiem szkolnym jest niedziela handlowa? Czy w czerwcu jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe? Kto może stać za ladą w niedziele?

Wakacje składkowe to już pewne [od kiedy, dla kogo, jakie zasady]

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie systemu ubezpieczeń społecznych, tym samym wiemy już na 100%, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tzw. "wakacji składkowych". Wakacje składkowe od kiedy, dla kogo, jakie zasady? Ministerstwo Rozwoju i Technologii śpieszy z wyjaśnieniami.

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje

Jak wydłużyć urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Najbliższa okazja w te wakacje. To nie koniec: długi weekend możesz też mieć w październiku i w listopadzie! Warto brać po dzień czy kilka dni wolnego, aby cieszyć się długimi weekendami i w ten sposób zaoszczędzić dni urlopu.

Aktywny Rodzic: Ustawa została opublikowana. Rodzice mogą starać się nawet o 36000,00 zł na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia

Od 1 października 2024 r. rodzice będą mogli składać wnioski o nowe świadczenia wprowadzone programem „Aktywny Rodzic”. Łącznie to nawet 36 tys. zł wsparcia na dziecko, i to niezależnie od dochodów. Świadczenia wypłaci ZUS. 

REKLAMA

1000 złotych brutto od 1 lipca 2024 r. mają wynieść dodatki do miesięcznych wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka

Jest ustawa i będą podwyżki, ale czy na pewno? Ustawodawca używa sformułowania: "może". Zatem to tylko fakultatywność a nie obligatoryjność podwyżek. Pewne jest to, że konieczne było zwiększenie maksymalnej kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych JST w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Czy rodzinne domy dziecka dostaną 1000 zł od lipca?

ZUS: Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy, ale wielu uprawnionych jeszcze nie złożyło wniosku o świadczenie

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800 plus. 1 czerwca 2024 r. rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek zostanie złożony z opóźnieniem, ZUS może nie wypłacić wyrównania.

REKLAMA