REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Program obejmie ok. 200 000 pracowników i pracownic

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Program obejmie ok. 200 000 pracowników i pracownic
1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Program obejmie ok. 200 000 pracowników i pracownic
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Program obejmie około 200 000 pracowników i pracownic. Dodatki motywacyjne i wynagrodzenia coraz bliżej kont zainteresowanych, ponieważ została podjęta uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”. Musi jednak być zrealizowanych 10 kroków i zaangażowanych wiele organów, zanim pieniądze realnie trafią do portfeli pracowników.
rozwiń >

1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. Program obejmie ok. 200 000 pracowników i pracownic

Głównym celem ustawy z dnia 26 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2024 r., poz. 742, dalej jako: ustawa) są dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej. 

REKLAMA

Autopromocja

Zgodnie z doniesieniami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustawa ma umożliwić wprowadzenie programów rządowych, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku w wysokości 1000 zł brutto pracownikom zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w: systemie pieczy zastępczej i wspierania rodziny, instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie), osobom, które pełnią funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzą rodzinne domy dziecka.

Kiedy 1000 zł dofinansowania?

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027. Uszczegóławiając, program jest realizowany od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

Jak uzyskać 1000 zł dodatku? Krok po kroku

Co ważne, Minister właściwy do spraw rodziny przekaże w 2024 r. na wyodrębniony rachunek wojewodów środki Funduszu Pracy w kwocie nie większej niż 62,5 mln zł na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającej w szczególności na dofinansowaniu wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Aby program dodatkowych wynagrodzeń mógł wejść w życie Rada Ministrów w dniu 19 czerwca 2024 r. przyjęła opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania od lipca 1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników.

Została więc podjęta uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027".

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Przykład
10 KROKÓW DO OTRZYMANIA DODATKU 1000 ZŁ

KROK 1. Jednostki samorządu terytorialnego przygotowują zapotrzebowanie na środki z dotacji z budżetu państwa na dodatki motywacyjne dla pracowników objętych programami.

KROK 2. Urzędy Wojewódzkie przekazują zbiorcze zapotrzebowanie do MRPiPS.

KROK 3. Następnie ma miejsce weryfikacja zapotrzebowań przez MRPiPS.

KROK 4. Później MRPiPS przedstawia Ministerstwu Finansów podział środków na województwa, a w zakresie programu skierowanego do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka MRPiPS informuje wojewodę o kwocie z Funduszu Pracy, o którą może wnioskować.

KROK 5. Wojewodowie wnioskują do Ministerstwa Finansów o środki z dotacji budżetu państwa, a w przypadku programu skierowanego do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka – wojewodowie wnioskują do ministra właściwego do spraw rodziny o środki z Funduszu Pracy.

KROK 6. Ministerstwo Finansów decyzją przyznaje wojewodom środki (nie dotyczy programu skierowanego do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka).

KROK 7. Dopiero na tym etapie ma miejsce przekazanie środków przez urzędy wojewódzkie do jednostek samorządu terytorialnego.

KROK 8. Jednostki samorządu terytorialnego podejmują działania związane z przyjęciem środków do swoich budżetów.

KROK 9.Jednostki samorządu terytorialnego podejmują działania przyznania pracownikom oraz rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dodatków.

KROK 10. Dopiero po tych wszystkich wcześniejszych 9. krokach, JST realizują wypłaty dodatków dla pracowników  oraz rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Proces od momentu kiedy JST przygotowują zapotrzebowanie na środki, do momentu kiedy znajdą się one na koncie, jest bardzo sformalizowany, angażuje wiele instytucji i nie wydaje się, żeby pieniądze szybko trafiały na konto zainteresowanych.

Na jaki okres dodatek motywacyjny?

Dodatek motywacyjny przyznaje się za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. W kolejnych latach dodatek będzie przyznawany za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Co jeśli pracownik jest zatrudniony na ½ czy ¾ etatu? Czy ma prawo do dodatku?

Tak, w przypadku zatrudnienia w mniejszym lub większym wymiarze czasu pracy dodatek motywacyjny przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy. W przypadku rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka wymiar czasu pracy nie ma zastosowania. Trzeba też pamiętać, że dodatek motywacyjny przysługuje za okres faktycznie wykonywanej pracy, za który  przysługuje wynagrodzenie (z wyjątkiem okresów czasowej niezdolności do pracy). W przypadku rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka dodatek przysługuje za okres, za który przysługuje wynagrodzenie. Istotne jest też to, że dodatek motywacyjny wypłaca się proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Dodatek motywacyjny: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027

Jak podaje MRPiPS sam program obejmie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie (na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) realizujących zadania pomocy społecznej, którzy zostali uwzględnieni w statystyce resortowej (MRiPS-06 – Dział 2. Zatrudnienie w systemie pomocy społecznej) w następujących jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej: ośrodkach pomocy społecznej; powiatowych centrach pomocy rodzinie; centrach usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818); domach pomocy społecznej; placówkach specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego; ośrodkach interwencji kryzysowej; ośrodkach wsparcia, w tym: ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym środowiskowych domach samopomocy), dziennych domach pomocy, domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, klubach samopomocy.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

Program obejmie pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez jednostki organizacyjne gmin, powiatów, województw oraz pracowników zatrudnionych przez podmioty niepubliczne, które zgodnie z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują ww. zadania na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, tj.: asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych, osoby zatrudnione do pomocy w rodzinnych domach dziecka, pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, pracowników placówek wsparcia dziennego, pracowników ośrodków adopcyjnych.

Ważne

Pracownikiem jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zgodnie z Programem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę, która bezpośrednio realizuje działania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub która wykonuje działania o charakterze obsługowym, administracyjnym, służące zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji działań określonych w tej ustawie przez wskazane wyżej placówki i ośrodki.

Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027

Program obejmie osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027

Program obejmie wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, niezależnie od zajmowanego stanowiska w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. pracowników: żłobków, klubów dziecięcych albo dziennych opiekunów prowadzonych przez samorząd; samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych; samorządowych instytucji opieki oraz samorządowych zespołów żłobków i klubów dziecięcych, które otworzą się i poniosą wydatki związane z zatrudnieniem osób na umowę o pracę w tych instytucjach: w trakcie roku kalendarzowego w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia w kolejnych latach realizacji Programu.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżki dla pracowników samorządowych. Czy nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługują także za lipiec?

1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy nowe stawki przysługują także za lipiec 2024 r.?

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

REKLAMA

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

REKLAMA

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA