REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
ZFŚS 2022 - ile wynosi odpis i świadczenie urlopowe?
ZFŚS 2022 - ile wynosi odpis i świadczenie urlopowe?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Odpis ZFŚS w 2022 roku - o ile odpisy i świadczenia urlopowe są wyższe? Ile wynosi nowa podstawa do wyliczenia wysokości odpisu i nowa kwota bazowa dla nauczycieli? Oto tabela.

Odpisy na zfśs 2022 - nowa podstawa i kwota bazowa dla nauczycieli

Pracodawcy, którzy w 2022 r. utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie), i będą dokonywali odpisu na ten fundusz w maksymalnej wysokości, muszą przyjąć nową podstawę do jego obliczenia. Stanowi ją przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł. Zmieniła się też kwota bazowa do ustalenia odpisu na zfśs dla nauczycieli w 2022 r., która wynosi 3045,21 zł. Nowe podstawy wprowadziła ustawa z 17 listopada 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022.

REKLAMA

Autopromocja

ZFŚS 2022

W 2022 r. obowiązek tworzenia funduszu socjalnego mają pracodawcy, którzy 1 stycznia 2022 r. zatrudniają co najmniej:

  • 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli z wnioskiem o utworzenie funduszu wystąpiła zakładowa organizacja związkowa.

Pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych tworzą fundusz bez względu na liczbę pracowników zatrudnianych 1 stycznia 2022 r. Podmioty, które dobrowolnie utworzyły zfśs, mogą ustalić odpis na fundusz w dowolnej wysokości i przekazać środki w ustalonym przez siebie terminie.

Odpis na zfśs i świadczenie urlopowe w 2022 roku

W 2022 r. maksymalnego odpisu na zfśs należy dokonać od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2019 r., tj. od 4434,58 zł. Jest to obowiązująca w 2022 r. kwota bazowa, którą należy uwzględnić również przy ustalaniu świadczenia urlopowego w najwyższej wysokości. Świadczenie urlopowe może wypłacać pracodawca zatrudniający według stanu na 1 stycznia 2022 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Przysługuje ono pracownikowi raz w roku i pod warunkiem wykorzystania w tym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni.

Odpisy ZFŚS 2022 - tabela

Tabela 1. Wysokość odpisu podstawowego i odpisów dodatkowych (nieobowiązkowych) na zfśs w 2022 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Osoba, na którą jest dokonywany odpis

Wysokość odpisu podstawowego*

na jednego pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach (37,5%)

1662,97 zł

na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych (50%)

2217,29 zł

na jednego pracownika młodocianego:

w pierwszym roku nauki (5%)

w drugim roku nauki (6%)

w trzecim roku nauki (7%)

221,73 zł

266,07 zł
310,42 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie odpisu podstawowego

na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczący lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

277,16 zł

Osoby, na które jest dokonywane dobrowolne zwiększenie

Zwiększenie funduszu

na każdego uprawnionego do opieki socjalnej emeryta i rencistę, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, nad którymi pracodawca sprawuje opiekę socjalną, fundusz może być zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

277,16 zł

na każdą zatrudnioną osobę fundusz można zwiększyć o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, pod warunkiem przeznaczenia całości tych zwiększeń na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego utworzonego przez pracodawcę

332,59 zł

* Podstawą naliczenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w drugim półroczu 2019 r., tj. 4434,58 zł. Podana kwota odpisu podstawowego określa jednocześnie wysokość świadczenia urlopowego. W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, świadczenie urlopowe przysługuje w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.

Naliczone odpisy, zarówno podstawowe, jak i zwiększające, tworzą u pracodawcy jeden fundusz, którego środki należy gromadzić na odrębnym rachunku bankowym.

Pracodawcy zobowiązani do utworzenia zfśs mogą obniżyć odpis na ten fundusz. Jednak taką decyzję musi zaaprobować organizacja związkowa, a w przypadku jej braku - przedstawiciel pracowników.

ZFŚS 2022 - kwota bazowa dla nauczycieli

Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli dokonuje się corocznie. Wysokość odpisu jest ustalana jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej.

Kwota bazowa w 2022 r. zmieniła się i wynosi 3045,21 zł. Z odpisu na zfśs jest wypłacane nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe.

Świadczenia z zfśs - zwolnienie z podatku

W okresie od 2020 r. do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19, limit zwolnienia otrzymanych przez pracownika świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zfśs lub funduszy związków zawodowych jest wyższy, i wynosi 2000 zł rocznie. Zwolnieniem nie są objęte sfinansowane z zfśs świadczenia rzeczowe w postaci bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Ze zwolnienia podatkowego świadczeń finansowanych z funduszu nie mogą skorzystać osoby niebędące pracownikami, uprawnione w regulaminie funduszu do świadczeń socjalnych, np. zleceniobiorcy.

Nietworzenie zfśs i niewypłacanie świadczenia urlopowego - obowiązek powiadomienia

Pracodawcy zatrudniający według stanu na 1 stycznia 2022 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęci układem zbiorowym pracy oraz niezobowiązani do wydania regulaminu wynagradzania, do końca stycznia 2022 r. powinni przekazać pracownikom, w sposób przyjęty u pracodawcy, informację w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego (np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przekazanie jej pocztą elektroniczną czy udostępnienie w sieci wewnętrznej). U pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego należy zawrzeć w tym układzie. Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pracy, to postanowienia w sprawie nietworzenia funduszu i niewypłacania świadczenia należy zamieścić w regulaminie wynagradzania. W przypadku gdy u pracodawcy nie funkcjonuje zakładowa organizacja związkowa, postanowienia regulaminu wynagradzania w tej sprawie wymagają uzgodnienia z przedstawicielem pracowników.

W wyrokach z 15 stycznia 2008 r. (XII Pa 442/07) i 11 września 2008 r. (XII Pa 161/08) Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że brak takiego powiadomienia powoduje obowiązek wypłaty świadczeń przez cały ten rok.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.)

art. 4, art. 56 ustawy z 17 listopada 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 - w dniu oddania bieżącego numeru MPPiU do druku ustawa oczekiwała na rozpatrzenie przez Sejm

art. 3-5, art. 5k, art. 6, art. 12 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 746

art. 53 ust. 1-2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762

art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2019 z 16 stycznia 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 198

art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 52l pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270

obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 lutego 2020 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2019 r. i w drugim półroczu 2019 r. - M.P. z 2020 r. poz. 195

POWOŁANE ORZECZENIA SĄDÓW:

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 stycznia 2008 r. (XII Pa 442/07)

wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 września 2008 r. (XII Pa 161/08)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

REKLAMA

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

Maksymalna temperatura w pracy – będą nowe przepisy bhp!

Jaka może być maksymalna temperatura w pracy? W związku z występującymi upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Dnia 10 lipca 2024 r. odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Tę informację należało obowiązkowo złożyć pracodawcy do 10 lipca. Jakie konsekwencje grożą w razie jej niezłożenia?

10 lipca 2024 r. minął termin złożenia przez zakładowe organizacje związkowe informacji o liczbie członków. Do tego dnia należało poinformować pracodawcę o liczbie związkowców według stanu na 30 czerwca br. Czy organizacjom, które nie dopełniły tego obowiązku, grożą jakieś sankcje? 

Nowelizacja Kodeksu pracy. Zmiany dotyczą podstawowych uprawnień pracowniczych

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada zmiany dotyczące podstawowych uprawnień pracowniczych. Do stażu pracy będzie wliczany okres wykonywania pracy na podstawie umów zlecenia lub świadczenia usług zawartych z obecnym pracodawcą. Wpłynie to m.in. na długość okresu wypowiedzenia oraz wysokość odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy: wymiar, udzielanie, wynagrodzenie i dofinansowanie

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. Przepisy prawa pracy dokładnie określają jego wymiar i zasady udzielania. Pracownikom przysługuje wynagrodzenie urlopowe. Pracodawcy często też dofinansowują im wypoczynek.

Jak motywować pracowników, także pokolenie Z? Oto najskuteczniejsze metody

Jak skutecznie motywować pracowników? Co najbardziej docenia pokolenie Z? Jak zbudować motywującą kulturę pracy? Poznaj skuteczne metody motywowania pracowników: klucz do sukcesu Twojego zespołu HR.

REKLAMA