Kategorie

Egzekucja komornicza z zapomogi wypłaconej ze środków zfśs

Beata Tofiluk
Przyznaliśmy zleceniobiorcy zapomogę ze środków zfśs w związku z jego ciężką sytuacją materialną. Wynagrodzenie zleceniobiorcy podlega jednak na mocy tytułu wykonawczego zajęciu komorniczemu w związku z niespłaconą pożyczką bankową. Czy przyznana przez nas zapomoga również podlega egzekucji i czy powinniśmy ją przekazać komornikowi? Czy prawidłowe jest przyznawanie takich świadczeń zleceniobiorcom?

Nie ma przeszkód, aby przyznali Państwo zleceniobiorcy zapomogę, pod warunkiem że obowiązujący u Państwa regulamin działalności określa, że osoba zatrudniona na zlecenie należy do osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych. Zapomoga, którą przyznali Państwo zleceniobiorcy, co do zasady, podlega egzekucji w całości i są Państwo zobowiązani przekazać ją komornikowi na pokrycie należności z tytułu niespłaconej pożyczki.

UZASADNIENIE

Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków zfśs są:

 • pracownicy i ich rodziny,
 • emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny oraz
 • inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie zfśs prawo korzystania ze świadczeń socjalnych (art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs).
Reklama

Zawarte w przepisach ustawy o zfśs upoważnienie pracodawcy do rozszerzenia w regulaminie zfśs kręgu osób uprawnionych do korzystania z funduszu pozwala objąć zakładową działalnością socjalną również osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. chałupników, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło). Treść regulaminu powinna także określać, jakie świadczenia będą przysługiwać tym uprawnionym. Działalność socjalna pracodawcy może obejmować m.in. usługi dotyczące różnych form krajowego wypoczynku (np. dofinansowanie do wypoczynku), działalność kulturalno-oświatową (np. dopłaty do biletu do kina czy teatru), sportowo-rekreacyjną, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej (np. zapomogi), a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe.

Jeżeli w regulaminie zfśs przewidzieli Państwo możliwość przyznania zapomogi zleceniobiorcy i spełni on określone wymagania, to będzie mógł skorzystać z takiej formy pomocy. Należy przy tym podkreślić, że udzielanie świadczeń z zfśś powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

Zapomoga, mimo że udzielona w związku z ciężką sytuacją życiową zleceniobiorcy, będzie podlegać zajęciu komorniczemu na pokrycie należności z tytułu niespłaconej pożyczki.

WAŻNE!

Zapomoga wypłacona zleceniobiorcy ze środków zfśs podlega, co do zasady, zajęciu w całości, z wyjątkiem przypadków określonych przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Egzekucja wierzytelności prowadzona w stosunku do zleceniobiorcy obejmuje wszelkie świadczenia uzyskane w ramach stosunku cywilnoprawnego, jednak z pewnymi wyjątkami. Egzekucji u dłużnika otrzymującego regularnie stałą płacę nie podlegają pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, zaś u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie (art. 829 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego). Ponadto przepisy umożliwiają objęcie wynagrodzeń zleceniobiorców lub osób świadczących pracę na podstawie innych stosunków cywilnoprawnych ochroną przewidzianą przepisami Kodeksu pracy.


Ograniczenia w dokonywaniu potrąceń dotyczą wyłącznie wynagrodzenia powtarzającego się, wypłacanego okresowo (np. co miesiąc), którego celem jest zapewnienie utrzymania zleceniobiorcy i jego rodziny. Jeżeli zatem umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu zleceniobiorcy lub wynagrodzenie z tej umowy jest przyznawane regularnie, mogą Państwo poinformować komornika o tym fakcie, wskazując, że zleceniobiorca spełnia warunki niezbędne do ochrony jego wynagrodzenia przed egzekucją. W takich okolicznościach będą Państwo mogli dokonywać potrąceń przy zastosowaniu ograniczeń dotyczących wysokości potrącanych kwot na podstawie przepisów Kodeksu pracy. W związku z tym potrącenia będą mogły być dokonywane w razie egzekucji:

 • świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia,
 • innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.
Reklama

Objęcie ochroną przewidzianą przepisami Kodeksu pracy świadczeń wypłacanych zleceniobiorcom jest możliwe wyłącznie we wskazanych wyżej przypadkach. W pozostałych sytuacjach potrąceniu w pełnej wysokości będą podlegać wszelkie należności uzyskane z umowy cywilnoprawnej, pod warunkiem że komornik dokona ich zajęcia.

Przepisy Kodeksu pracy dotyczące ochrony przed potrąceniami nie mają zastosowania do świadczeń przyznanych ze środków zfśs. Podobnie jak wynagrodzenie z umowy zlecenia, nie mieszczą się one w pojęciu wynagrodzenia za pracę. Stanowią natomiast podstawę potrąceń zarówno w przypadku pracowników, jak i zleceniobiorców.

W związku z tym do świadczeń wypłaconych z zfśs nie należy stosować ograniczeń i limitów potrąceń, określonych w art. 87 i 871 Kodeksu pracy. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 12 maja 2005 r. (I PK 248/04, OSNP 2006/1-2/12), w którym stwierdził, że „(...) przepisy prawa pracy nie definiują pojęcia wynagrodzenia za pracę jako przedmiotu zobowiązania pracodawcy – świadczenia odwzajemniającego pracę i ekwiwalentnego względem niej (art. 22 § 1 k.p.). Zawarta w art. 183c § 2 k.p. »definicja jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości« została sformułowana na szczególne potrzeby, a mianowicie prawidłowej realizacji zasady równego traktowania pracowników w zakresie wynagradzania. Celem tak szerokiego pojmowania wynagrodzenia jest ograniczenie możliwości nierównego traktowania pracowników przez pracodawcę w sferze faktycznej, tj. nieuzasadnionego uprzywilejowywania niektórych z nich przez przyznawanie im korzyści formalnie niemających cech wynagrodzenia za pracę (np. świadczeń socjalnych). Uwzględnia przeto także należności, które, choć pozostają w związku z zatrudnieniem, nie są związanie bezpośrednio z obowiązkami pracownika wynikającymi ze stosunku pracy i należytym ich wykonywaniem. Tak rozumiane wynagrodzenie nie może być identyfikowane z wynagrodzeniem ustalanym wedle rodzaju pracy, jej ilości oraz jakości (art. 78 § 1 k. p.) i stanowić przedmiotu ochrony przewidzianej w art. 84–91 k.p. Wynika to zresztą wprost z treści art. 183c § 2 k.p., w którym różnicuje się »wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter« oraz »inne świadczenia związane z pracą«”.

Ze szczególnej ochrony przed potrąceniami nie będą więc korzystać świadczenia przyznane zleceniobiorcy w związku z ciężką sytuacją materialną, chyba że u dłużnika – zleceniobiorcy nieotrzymującego stałej płacy uzyskana zapomoga, stanowiąc jedyne źródło dochodu, pozwoli na utrzymanie przez okres dwóch tygodni. Wówczas tak przyznana zapomoga z zfśs mieści się w pojęciu uposażenia wypłacanego zleceniobiorcy w związku z zawartą z nim umową cywilnoprawną i nie jest wypłacana regularnie. Natomiast w Państwa przypadku nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące ochrony przed egzekucją komorniczą i zapomoga będzie mogła zostać potrącona w pełnej wysokości.

Podstawa prawna

 • art. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.),
 • art. 829 pkt 5, art. 831, art. 833, art. 834 Kodeksu postępowania cywilnego,
 • art. 87–91 Kodeksu pracy.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?