REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wynagrodzenia w październiku 2022 r. GUS podał dane o strukturze wynagrodzeń

Przedstawiane dane pochodzą z reprezentacyjnego badania Struktura wynagrodzeń za październik 2022 r.
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto wyniosło w październiku 2022 r. 7001,28 zł. Było ono o 22,8% wyższe od mediany wynagrodzeń. W ciągu 10 lat mediana wynagrodzeń wzrosła o 83 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie o 79,7 proc. Główny Urząd Statystyczny podał dane o strukturze wynagrodzeń.

Przedstawiane dane pochodzą z reprezentacyjnego badania Struktura wynagrodzeń za październik 2022 r. Źródłem danych jest sprawozdanie realizowane co dwa lata przez jednostki sprawozdawcze o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Badanie jako jedyne pozwala na szczegółową analizę zróżnicowania wynagrodzeń miesięcznych i godzinowych z uwzględnieniem cech osób fizycznych, takich jak płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, wykonywany zawód, a także cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób, m.in. rodzaj działalności, sektor własności, wielkość zakładu i położenie geograficzne. Wyniki badania zostały uogólnione dla zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (bez przeliczania niepełnozatrudnionych na pełnozatrudnionych), ale w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy

Autopromocja

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto

W październiku 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce wyniosło 7001,28 zł. Wynagrodzenia w wysokości mniejszej lub równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto otrzymywało 70,9% kobiet i 61,9% mężczyzn. W porównaniu z październikiem 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto nominalnie wzrosło o 21,8%.

Minimalne lub mniejsze wynagrodzenie, zgodne z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, za październik 2022 r. otrzymało 6,3% zatrudnionych (minimalne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2022 r. wynosiło 3010,00 zł).

Rozkład zatrudnionych pod względem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto przedstawia poniższy wykres.

Struktura zatrudnionych według wysokości wynagrodzeń w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2022 r.
 

Wykres 1. Struktura zatrudnionych według wysokości wynagrodzeń w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2022 r.

 

Stan w październiku

GUS

W październiku 2022 r. mężczyźni osiągnęli przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto o 8,0% wyższe niż ogółem, a kobiety ‒ niższe o 8,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 17,6% wyższe od wynagrodzenia kobiet.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W badanym miesiącu wynagrodzenie do wysokości 3500,64 zł, tj. co najwyżej 50,0% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogółem brutto, otrzymało 13,3% kobiet oraz 13,7% mężczyzn. Przynajmniej dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (od wysokości 14002,56 zł) otrzymało blisko 8,2% mężczyzn i blisko 4,1% kobiet. W grupie pracowników, którzy otrzymali od 100,0% do 200,0% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto znalazło się 27,5% zatrudnionych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według sekcji PKD w 2022 r. 

Wykres 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według sekcji PKD w 2022 r.

 

Stan za październik

GUS

Najwyższe wynagrodzenie brutto w październiku 2022 zanotowano w sekcji PKD Informacja i komunikacja. Było ono wyższe od przeciętnego wynagrodzenia ogółem o 77,8%. W tej sekcji PKD zarówno mężczyźni, jak i kobiety osiągali najwyższe wynagrodzenie. Najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia. Ich przeciętne wynagrodzenie stanowiło zaledwie 66,1% przeciętnego wynagrodzenia ogółem.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenia brutto

W październiku 2022 r. przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto wyniosło 42,30 zł. Było ono nominalnie wyższe o 27,3% w porównaniu z październikiem 2020 r. W miesiącu referencyjnym 2022 r. mężczyźni osiągnęli przeciętne godzinowe wynagrodzenie o 5,5% wyższe od średniego ogółem, a kobiety ‒ niższe o 5,9%. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie mężczyzn było wyższe o 12,1% od przeciętnego godzinowego wynagrodzenia kobiet.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto według płci

Wykres 3. Przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto według płci

 

Stan za październik

GUS

Wybrane miary pozycyjne

Badanie struktury wynagrodzeń dostarcza danych jednostkowych o zatrudnionych, co umożliwia prezentowanie wynagrodzeń za pomocą miar pozycyjnych, takich jak mediana czy decyle. 

W październiku 2022 r. połowa zatrudnionych otrzymała miesięczne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż 5701,62 zł (mediana). W grupie zatrudnionych otrzymujących takie wynagrodzenia 53,9% stanowiły kobiety.

W badanym miesiącu 10,0% zatrudnionych osiągnęło miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto nie wyższe niż 3270,00 zł, większość w tej grupie – 54,3% – stanowili mężczyźni. Przewaga mężczyzn była również w grupie 10,0% najlepiej zarabiających, tj. powyżej 11554,60 zł. Stanowili oni 65,6% otrzymujących takie wynagrodzenie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto

Wykres 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto i mediana wynagrodzeń brutto

 

Stan za październik

GUS

Wyniki badania Struktura wynagrodzeń pokazują, że w ciągu ostatnich 10 lat mediana wynagrodzeń wzrosła o 83,0%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie o 79,7%. Rozpiętość pomiędzy wartością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto i medianą utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Mediana wynagrodzeń

Mediana wynagrodzeń to inaczej wynagrodzenie środkowe, dzielące zatrudnionych na dwie równoliczne grupy: jedna otrzymuje wynagrodzenia niższe od mediany, druga – wyższe.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia ogółem brutto według wielkich grup zawodów

Badanie struktury wynagrodzeń dostarcza danych na temat zróżnicowania przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w podziale na zawody. W tej informacji dane są prezentowane w układzie wielkich grup zawodów, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności (KZiS). Dane dla dużych i średnich grup zawodów zostaną opublikowane we wspomnianej publikacji w lutym 2024 r.

Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów w 2022 r.

Wykres 5. Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów w 2022 r..png

 

Stan w październiku

GUS

W październiku 2022 r. zatrudnieni zaliczani do dwóch wielkich grup zawodów Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy oraz Specjaliści otrzymali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto powyżej średniej. Przy czym wynagrodzenia zatrudnionych w zawodach zaliczanych do pierwszej z wymienionych grup były wyższe od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogółem o 79,6%, a Specjalistów o 20,8%. Pracownicy wykonujący prace proste oraz Pracownicy usług i sprzedawcy otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie niższe o ponad ⅓ od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogółem brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według wielkich grup zawodów w 2022 r. 

Stan za październik

Wielkie grupy zawodówOgółemMężczyźniKobiety
w zł
OGÓŁEM 7001,287558,546430,06
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy12572,1414003,7910897,59
Specjaliści 8456,339944,017611,39
Technicy i inny średni personel6904,367713,846267,21
Pracownicy biurowi5519,565704,565389,79
Pracownicy usług i sprzedawcy4402,544749,454206,65
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy4866,994810,505038,30
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy5466,745659,694351,38
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń5981,636291,364742,55
Pracownicy wykonujący prace proste4292,454737,044038,16

W prawie każdej z prezentowanych grup zawodów w październiku 2022 r. mężczyźni otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż kobiety. W trzech wielkich grupach zawodów wynagrodzenie mężczyzn było o ponad 30% wyższe niż kobiet (Specjaliści oraz Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń). Wynagrodzenia kobiet przewyższały wynagrodzenia mężczyzn jedynie w grupie Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy rybacy. W zawodach z tej grupy kobiety zarabiały 4,7% więcej niż mężczyźni.

Udział pracowników w wielkich grupach zawodów otrzymujących wynagrodzenia miesięczne brutto niższe lub równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w 2022 r. 

Stan w październiku

Wielkie grupy zawodówOgółemMężczyźniKobiety
w %
OGÓŁEM 66,361,970,9
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy28,424,333,1

Udział pracowników w wielkich grupach zawodów otrzymujących wynagrodzenia miesięczne brutto niższe lub równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w 2022 r. (dok.)

Stan w październiku

Wielkie grupy zawodówOgółemMężczyźniKobiety
w %
Specjaliści 46,936,352,8
Technicy i inny średni personel64,152,573,2
Pracownicy biurowi82,979,885,0
Pracownicy usług i sprzedawcy93,689.795,7
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy84,883,688,3
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy80,677,896,4
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń74,569,993,0
Pracownicy wykonujący prace proste95,991,198,7

W październiku 2022 r., we wszystkich wielkich grupach zawodów udział kobiet otrzymujących miesięczne wynagrodzenie brutto niższe lub równe wartości przeciętnej był wyższy niż udział mężczyzn. Wśród pracowników wykonujących prace proste w tym zakresie wynagrodzeń mieściło się prawie 99% kobiet zatrudnionych i ponad 91% mężczyzn zatrudnionych w tych zawodach. Największe różnice w udziale zatrudnionych kobiet i mężczyzn otrzymujących miesięczne wynagrodzenie brutto niższe lub równe wartości przeciętnej były w grupie zawodów Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Wynagrodzenie brutto niższe lub równe wartości przeciętnej otrzymywało prawie 70% zatrudnionych w tych zawodach mężczyzn i aż 93% zatrudnionych w tych zawodach kobiet. Rozkład wynagrodzeń kobiet i mężczyzn według wielkich grup zawodów 2022 r. nie zmienił się istotnie w porównaniu z 2020 r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet według wielkich grup zawodów       

Wykres 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet według wielkich grup zawodów

 

Stan za październik

GUS

W porównaniu z październikiem 2020 r. we wszystkich wielkich grupach zawodów nastąpił wzrost wynagrodzeń nominalnych. Wśród mężczyzn najwyższy wzrost wynagrodzeń miał miejsce w grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (o 32,3%) natomiast najniższy w grupach Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W przypadku kobiet najwyższy wzrost wynagrodzeń wystąpił w grupie Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (o 25,3%). Tak jak w przypadku mężczyzn, tak i wśród kobiet najmniejszy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto odnotowano w grupie Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (o 16,1%).

W opracowaniu zastosowano skrócone nazwy sekcji PKD, oznaczając skróty znakiem „∆”. Pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/.

Źródło danych: GUS

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: GUS

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Do kodeksu pracy wchodzą: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, ołów, kadm, rtęć [nowelizacja]

  Pracodawcy muszą eliminować z miejsca pracy i procesów pracowniczych toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Będą prowadzili odpowiednie zapisy w rejestrach dotyczących tych substancji.

  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  REKLAMA

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 k.p o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  REKLAMA

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  Komunikaty ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. Niedostępne wnioski w PUE ZUS

  ZUS informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. W PUE ZUS będą niedostępne niektóre wnioski.

  REKLAMA