reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Zasiłek opiekuńczy 2017

Zasiłek opiekuńczy 2017

W 2017 roku wysokość zasiłku opiekuńczego stanowi 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłacanego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Czy w 2017 roku zostaną wprowadzone zmiany w obliczaniu wysokości zasiłku?

Sprawdź -> Zasiłek opiekuńczy w 2018 r.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu, zwolnionemu z wykonywania pracy z powodu co najmniej jednej przesłanki wymienionej w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Przysługuje on na okres zwolnienia uprawnionego od wykonywania pracy, nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi oraz 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.

Zmiany w przyznawaniu zasiłku

W 2017 roku sposób obliczania ani wysokość zasiłku opiekuńczego nie zmieniła się, nie są także prowadzone działania dążące do zwiększenia jego wysokości. Także przepisy określające osoby uprawnione do pobierania zasiłku opiekuńczego pozostały niezmienione. Warto jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2016 roku zaświadczenia lekarskie wymagane do wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym mogą być wydawane w formie elektronicznej, ale już od 1 stycznia 2018 roku będą wydawane wyłącznie w takiej formie.

Polecamy książkę: Dokumentacja kadrowa. Wzory dokumentów i wyjaśnienia

Wymagane dokumenty

Wyłączając sposób wystawiania zaświadczeń lekarskich w przypadku opieki nad chorym, nie nastąpiły zmiany w obowiązujących dokumentach wymaganych do złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy. W przypadku osoby chorej nad którą sprawowana jest opieka w kraju jest to zaświadczenie lekarskie wystawione w formie uznanej przez ZUS. W przypadku opieki nad chorym sprawowanej za granicą wymagane będzie - przetłumaczone na język polski - zaświadczenie zagranicznego zakładu leczniczego lub lekarza:

  • zawierające nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza, opatrzone datą wystawienia i podpisem;
  • określające początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

W przypadku sprawowania opieki poza terytorium kraju, ale na terytorium Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska nie wymaga się tłumaczenia zaświadczeń wystawianych przez placówki lecznicze i lekarzy działających na terenie tych państw.

Jeżeli opieka jest sprawowana nad dzieckiem do 8 roku życia wymagane są dokumenty poświadczające zamknięcie placówki edukacyjnej do której uczęszczało dziecko lub decyzja inspektora sanitarnego poświadczająca konieczność izolacji dziecka i/lub zaświadczenie potwierdzające niezdolność małżonka lub rodzica dziecka do sprawowania nad nim opieki.

Dokładny i wyczerpujący spis dokumentów obowiązujących przy składaniu wniosku o zasiłek opiekuńczy: http://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/niezbedne-dokumenty

Kiedy dostaniemy odmowę przyznania zasiłku?

Jeżeli opieka nie jest sprawowana nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, to w przypadku pozostawania w gospodarstwie domowym innego członka rodziny, mogącego zapewnić choremu opiekę zasiłek opiekuńczy nie zostanie nam przyznany. Z tą samą sytuacją spotkamy się jeżeli jesteśmy w czasie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego. Decyzja odmowna spotka nas również w wypadku, gdy zasiłek miałby być wydany na okres, za który wnioskodawcy zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych.

 Przesłankami do wydania decyzji odmownej są również: odbywanie kary pozbawienia wolności lub tymczasowe aresztowania wyłączając sytuacje w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania. Również jeśli kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich stwierdziła niezgodności i nieprawidłowości w wykorzystywaniu w/w zwolnienia przez wnioskodawcę, nie będzie przysługiwać mu wypłata zasiłku opiekuńczego.

Okres wypłaty zasiłku w całym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 60 dni, bez względu na liczbę uprawnionych do jego pobierania oraz bez względu na liczbę osób wymagających  opieki.

Do liczby tej nie wlicza się okresu pobierania zasiłku przez męża lub innego uprawnionego w wypadku gdy matka dziecka pobierająca zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie nie jest w stanie samodzielnie zajmować się dzieckiem lub porzuciła je.

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 8 grudnia 2015 r.w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

Sprawdź: Wskaźniki i stawki

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrick Wilhelmsen

Adwokat specjalizujący się w prawie gospodarczym i prawie karnym gospodarczym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama