Kategorie

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Rafał Krzemiński
Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli. / Fot. Fotolia
Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli. / Fot. Fotolia
Fotolia
Nauczycielom, podobnie jak pozostałym pracownikom, za czas urlopu wypoczynkowego przysługuje wynagrodzenie. Jak oblicza się wynagrodzenie urlopowe nauczycieli? Które składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego nauczycieli?

Wynagrodzenie urlopowe

Według prawa pracy wynagrodzenie należy się pracownikowi za wykonaną pracę. Jednym z wyjątków od tej zasady jest wynagrodzenie urlopowe – przysługuje ono pracownikowi za czas, w którym nie świadczy on pracy na rzecz pracodawcy, a korzysta z urlopu wypoczynkowego. Wysokość wynagrodzenia urlopowego określa artykuł 172 Kodeksu pracy, który stanowi, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasz newsletter

Wynagrodzenie urlopowe nauczycieli regulowane jest przez ustawę Karta Nauczyciela i przez rozporządzenie Ministra Edukacja Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Zgodnie z artykułem 67 ustawy za czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował.

Do wynagrodzenia urlopowego nauczycieli należy obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia. W obliczaniu podstawy trzeba wziąć pod uwagę:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw,
 • wynagrodzenie za pracę dniu wolnym od pracy, w święto, w porze nocnej,
 • dodatek za uciążliwość pracy

Zobacz też: Wczasy pod gruszą

Nie należy natomiast uwzględniać wynagrodzeń za czas:

 • gotowości do pracy oraz niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • urlopu wypoczynkowego oraz innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • świadczeń o charakterze socjalnym

Gdy nauczyciel wykonuje zadania uprawniające do pobierania dodatku funkcyjnego krócej niż przez okres roku szkolnego, wysokość dodatku należy obliczyć mnożąc otrzymaną stawkę z tego tytułu przez liczbę miesięcy, przez które nauczyciel wykonywał dodatkowe zajęcia. Uzyskaną kwotę należy podzielić przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. Tak ustaloną kwotę dodatku uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym.

Obliczenie składników zmiennych

Wynagrodzenie nauczyciela może również zawierać pewne składniki zmienne (dodatki za zastępstwa, godziny ponadwymiarowe), które należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym.

Reklama

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozliczenia urlopu, a jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego – z tego okresu. Należy pomnożyć przeciętną miesięczną liczbę godzin przez godzinową stawkę wynagrodzenia przysługującą w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Jeżeli wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe uległa zmianie w okresie, z którego oblicza się wynagrodzenie za urlop, lub w miesiącu wykorzystania urlopu, wynagrodzenie to ulega przeliczeniu według nowej stawki. 

Aby prawidłowo ustalić wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, porze nocnej, lub w święto, sumuje się uzyskiwane przez nauczyciela wynagrodzenia z tych tytułów w trakcie roku szkolnego, a następnie dzieli przez liczbę miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu

W sytuacji, gdy nauczyciel wykorzystuje tylko jeden dzień urlopu, aby ustalić wynagrodzenie urlopowe za ten dzień, trzeba ustalić wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi w miesiącu skorzystania z urlopu, a następnie podzielić to wynagrodzenie przez:

 • 30 – w przypadku placówek feryjnych,
 • 21 – w przypadku placówek nieferyjnych.

Placówka feryjna to taka, w której odbywają się ferie szkolne, w nieferyjnej nie są one przewidziane

PRZYKŁAD:
Nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Otrzymuje miesięcznie 2692zł pensji zasadniczej, 15% dodatku stażowego (403,80zł) i 150 zł dodatku motywacyjnego. Przez 7 dni przebywał na urlopie wypoczynkowym.
Ponadto przydzielono mu następujące godziny ponadwymiarowe: wrzesień – 4 godziny, październik – 10 godzin, listopad – 12 godzin, grudzień – 8 godzin, styczeń – 16 godzin, luty – 5 godzin, marzec – 14 godzin, kwiecień – 7 godzin, maj – 4 godziny.
Aby obliczyć stawkę za 1 dzień urlopu ze składników zmiennych, trzeba skalkulować średnie miesięczne wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Ustalamy przeciętną miesięczną liczbę godzin ponadwymiarowych (4 godz. + 10 godz. + 12 godz. + 8 godz. + 16 godz. + 5 godz. + 14 godz. + 7 godz. + 4 godz.) : 8 miesięcy = 10 godzin
Liczbę godzin do przepracowania należy wyliczyć przez pomnożenie tygodniowego wymiaru godzin przez 4,16.
18 godz. x 4,16 = 74,88 godz., po zaokrągleniu 75 godzin.
Obliczamy stawkę za godzinę: 3245,80zł (2692zł + 403,80zł + 150zł) : 75 godz. = 43,28zł
Wysokość wynagrodzenia za stawki ponadwymiarowe: 10 godzin x 43,28zł = 432,80zł
Stawka za jeden dzień urlopu 432,80zł : 30 dni = 14,43zł
Wynagrodzenie za 7 dni urlopu: 14,43zł x 7 dni = 101,01 zł 

Zadaj pytanie na naszym forum

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?