| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Urlopy > Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2014 r.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop w 2014 r.

Ekwiwalent pieniężny przysługuje, kiedy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu. Jego wysokość ustalana jest w oparciu o specjalny współczynnik.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent pieniężny stanowi świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi w sytuacji, w której nie skorzysta on z należnego mu urlopu. Przepisy szczegółowo określają warunki, jakie muszą wystąpić, aby możliwe było jego wypłacenie, strony stosunku pracy nie mogą zaś umówić się inaczej – regulacja ta ma bezwzględnie obowiązujący charakter. Jedyną okolicznością, która uzasadnia wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, jest ustanie stosunku pracy. Tak sztywne rozwiązanie ma na celu ochronę pracowników przed arbitralnym nieprzyznawaniem im przez pracodawców urlopów i wypłacaniem w zamian za nie określonej kwoty. Możliwe jest jednak wypłacenie ekwiwalentu w całości bądź w części.

Polecamy serwis: Urlopy

Podstawę prawną zasad, zgodnie z którymi określana jest wysokość przysługującego pracownikowi ekwiwalentu w razie niewykorzystania urlopu, stanowi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U.1997.2.14 ze zm.).

Na gruncie jego przepisów podstawą do obliczenia ekwiwalentu są:

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu,
  • wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy nie dłuższe, niż jeden miesiąc),
  • wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc).

Zobacz również: Kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Kiedy przysługuje częściowy ekwiwalent pieniężny?

Jeśli pracownik nie świadczył pracy podczas pełnego okresu wskazanego powyżej, faktycznie wypłacona mu pensja za ten okres dzielona jest przez liczbę dni pracy, za które przysługiwała. Wynik otrzymany w ten sposób należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik powinien był przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Przy ustaleniu ekwiwalentu w średniej wysokości z danego okresu pod uwagę należy wziąć składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okres dłuższy niż 1 mies., wypłacone w okresie 12 mies. bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu.

Zapisz się na nasz newsletter

Jak ustalić wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?

W każdym roku kalendarzowym ustalany jest nowy współczynnik służący do ustalenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Stosowany jest on później do obliczania ekwiwalentów dla pracowników, którzy nabyli prawo do urlopu w danym roku.

Przy ustaleniu współczynnika od liczby dni w danym roku należy odjąć łączną liczbę dni ustawowo wolnych od pracy, niedziel oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymaną liczby należy następnie podzielić przez 12. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymaną w ten sposób liczbę obniża się w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Zobacz również: Kiedy pracodawca może przerwać urlop pracownika?

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Adamska

Specjalista ds. Public Relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »