Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy 2016

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy 2016
Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy 2016
Zgodnie z nowymi przepisami dla matek prowadzących działalność gospodarczą, wysokość zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (w tym także zasiłku macierzyńskiego) obliczana będzie jako średnia z ostatnich 12 miesięcy. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r.

Z możliwości uzyskania wysokiego zasiłku korzystało wiele kobiet spodziewających się dziecka. Po wejściu w życie nowelizacji otrzymanie dużego świadczenia nie będzie łatwe

Wysokość zasiłku od najniższej podstawy

Jeśli przedsiębiorca opłaca składkę preferencyjną, czyli od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, to zasiłek otrzyma od niskiej podstawy (z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego, który ma być wyrównany do ustawowego minimum – o tym w dalszej części poradnika). Nie będzie możliwe podwyższenie świadczenia przez zmianę kodu tytułu ubezpieczenia i opłacanie składek od wyższej podstawy. Świadczenie ma być średnią z 12 miesięcy. PRZYKŁAD 1

infoRgrafika

Polecamy produkt: Rodzina 500+ (PDF)

Wyższa podstawa zasiłku

Opłacanie wysokich składek w celu otrzymania wysokiego zasiłku będzie nadal możliwe, o ile przedsiębiorca będzie płacił wysokie składki przez 12 miesięcy.

Sposób obliczania podstawy wymiaru składek przyjęty w nowelizacji będzie uśredniał składki płacone od podstawy wyższej i obniżał je przez podzielenie przez 12 miesięcy. Nawet rozpoczęcie działalności i opłacanie przez kilka miesięcy wysokich składek nie da przedsiębiorcy wyższego zasiłku. Zmiana przepisów dotyczy właśnie wykonywania działalności – a ściślej rzecz ujmując, podlegania ubezpieczeniu chorobowemu krócej niż 12 miesięcy przed zachorowaniem albo urodzeniem dziecka. PRZYKŁAD 2

Zmienione zasady odczują najbardziej więc tak naprawdę nie tylko nowi przedsiębiorcy, lecz także ci, którzy prowadzili działalność nawet kilka lat, ale zgłosili się do ubezpieczenia chorobowego do 12 miesięcy przed wejściem w życie nowych przepisów.

Schemat obliczeń nowych przepisów opisany w nowelizacji wydaje się skomplikowany, jednak po rozpisaniu kroków obliczeń można zrozumieć prawidłowość.

Najpierw należy obliczyć przeciętną najniższą podstawę za pełne miesiące ubezpieczenia i pomniejszyć ją o 13,71 proc. Następnie należy obliczyć przeciętną kwotę podwyższenia ponad najniższą podstawę, podzielić ja przez 12, przemnożyć przez liczbę miesięcy, za które było podwyższenie. Uzyskana kwotę trzeba pomniejszyć o 13,71 proc. Oba uzyskane wyniki trzeba zsumować i w ten sposób uzyskamy podstawę wymiaru zasiłków.

Krócej niż 12 miesięcy

Zmiana przepisów nie ogranicza płacenia składki od najwyższej podstawy, jednak będzie ona wyliczana odmiennie, jeśli okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych. Zmiana polega na uśrednieniu podstawy składek w części przekraczającej podstawę minimalną.

Nowelizacja przepisów ustala nową formułę liczenia podstawy wymiaru zasiłku w przypadku niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu przez pełne 12 miesięcy. PRZYKŁAD 3

Przepis stanowi, że w takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowi suma:

1) przeciętnej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (po odliczeniu 13,71 proc. tej kwoty) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłków, oraz liczby tych miesięcy (po odliczeniu 13,71 proc.).

Dotychczas można było w myśl przepisów nabyć prawo do wysokiego zasiłku chorobowego. Szczególnie łatwym sposobem była zmiana kodu tytułu ubezpieczenia, ponieważ pozwalała na ustalenie na nowo wysokości przyszłego zasiłku. Zmiana od nowego roku uniemożliwi skorzystanie z wysokiego zasiłku. W myśl nowych przepisów w podstawie wymiaru należy bowiem uwzględnić pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia z poprzedniego tytułu. Zatem zmiana z kodu 0570, czyli składek preferencyjnych, na kod 0510 nie podwyższy podstawy zasiłków. Do obliczeń będą wzięte podstawy z 12 (lub mniej) miesięcy bez względu na kod tytułu ubezpieczenia. PRZYKŁAD 4

Kontynuacja choroby

Są jednak przypadki, kiedy przedsiębiorca może otrzymać wyższy zasiłek mimo zmiany przepisów. Przede wszystkim nowelizacja do nowelizacji ustawy zasiłkowej ponownie zezwoliła na korzystanie także w okresie przejściowym z ogólnej zasady, zgodnie z którą jeśli przerwa między zasiłkami byłaby krótsza niż 3 miesiące lub nastąpiłaby zmiana zasiłku, to zasiłek ustala się na starych zasadach. W pierwotnym brzmieniu przepisów ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy zasiłki miały być przeliczane mimo braku przerwy 3 miesięcy lub w przypadku zmiany rodzaju zasiłku, jednak została ona uchylona przez kolejną nowelizację z 25 września 2015 r.

Zatem jeśli przedsiębiorca nabędzie prawo do zasiłku przed 31 grudnia 2015 r., to ten zasiłek lub inny jego rodzaj będzie wypłacany na starych zasadach do czasu, aż nie wystąpi przerwa między zasiłkami trwająca trzy miesiące kalendarzowe. PRZYKŁADY 5, 6 I 7

Ustawowe minimum

Ustawodawca nowelizując przepisy o świadczeniach rodzinnych, nie tylko przyznał świadczenie rodzicielskie kobietom, które nie będą miały prawa do zasiłku macierzyńskiego (bezrobotnym, studentkom), lecz także przewidział podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do 1000 zł miesięcznie, czyli do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych będzie niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego określonego w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jeśli więc przyszła mama opłacała przed porodem składki preferencyjne i z tego tytułu jej zasiłek chorobowy był liczony od minimalnej kwoty, to po porodzie może otrzymać dodatkowe pieniądze wyrównujące jej zasiłek macierzyński do 1000 zł. Kwota będzie przeliczana proporcjonalnie do okresu, za który będzie wypłacany zasiłek macierzyński. Ustawodawca przewidział, że dopłata będzie finansowana z budżetu państwa w ramach dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

To nie koniec bonusów dla przedsiębiorców. Wrześniowa nowelizacja ustawy zasiłkowej wprowadziła bowiem zasadę, że o ile zasiłek macierzyński prowadzącej firmę nie przekroczy 1000 zł miesięcznie, to będzie ona zwolniona z opłacania składki zdrowotnej z tytułu działalności gospodarczej. Samo pobieranie zasiłku macierzyńskiego też jest tytułem do ubezpieczeń, jednak składki finansuje budżet państwa. Jeśli zaś działalność nie została zawieszona na czas pobierania tego zasiłku, to właścicielka firmy musi odprowadzać tylko składkę zdrowotną. Od 1 stycznia 2016 r. – tylko wtedy, gdy jej zasiłek przekroczy 1000 zł miesięcznie. PRZYKŁAD 8

Wyższy zasiłek – czy nadal możliwy

Otrzymanie wysokiego zasiłku będzie trudne. Jeśli choroba nastąpi po 1 stycznia 2016 r., to będzie on ustalany na nowych zasadach, więc kilkukrotne opłacenie wysokiej składki w roku poprzedzającym nie zmieni znacząco kwoty zasiłku. Jednak jeśli między chorobami nie było długiej, czyli 3-miesięcznej przerwy, a pierwsza choroba rozpoczęła się przed 1 stycznia, to zasiłek będzie wypłacany według starych reguł. Także osoby, które obecnie przebywają na zwolnieniu, mogą liczyć na zasiłki według zasad obowiązujących w 2015 roku. Jedynie mamy, które będą korzystać z zasiłku macierzyńskiego po 1 stycznia 2016 r., będą mogły liczyć na pewne zwiększenie świadczeń. Oczywiście tylko pod warunkiem, że wyliczone im świadczenie byłoby niższe niż 1000 zł.

PRZYKŁAD 1

Przez cały rok najniższa podstawa

Przez cały rok 2015 przedsiębiorca opłacał składkę od podstawy w wysokości 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. W styczniu 2016 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jaki zasiłek chorobowy otrzyma za jeden dzień choroby przy założeniu, że jest to zwykła choroba, płatna 80 proc. podstawy wymiaru?

Średnia podstawa wymiaru składek tego przedsiębiorcy to 525 zł, należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. Zatem podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 453,02 zł. 1/30 tej kwoty to 15,10 zł, a 80 proc., czyli dzienny zasiłek chorobowy, to 12,08 zł brutto. Gdyby zwolnienie lekarskie miało związek z ciążą albo wypadkiem przy pracy, to zasiłek brutto wyniósłby 15,10 zł dziennie.

Zostań naszym ekspertem!

PRZYKŁAD 2

Choroba po trzech miesiącach

Miesiąc

Podstawa zadeklarowana

Podstawa minimalna

Podwyższenie

Wrzesień 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Październik 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Listopad 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Grudzień 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Razem

9501,60 zł

30 088,40 zł

Przedsiębiorca rozpoczął działalność od 1 września 2015 r. i od tego czasu opłaca składkę w wysokości maksymalnej, czyli 250 proc. przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia. Jeśli zachoruje w styczniu 2016 r., to ile wyniesie jego dzienny zasiłek chorobowy, jeśli choroba nie jest związana z ciążą ani wypadkiem?

Krok 1 Należy obliczyć pierwszą przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Suma najniższych podstaw to 9501,60 zł, zatem średnia z czterech miesięcy wynosi 2375,40 zł. Należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. składek. W konsekwencji otrzymamy 2220,59 zł.

Krok 2 Do obliczeń trzeba wziąć przeciętną zadeklarowaną kwotę w części przewyższającej najniższą podstawę. Skoro suma części przewyższających to 30 088,40 zł, przeciętnie będzie to 7522,10 zł (30 088,40 zł/4). Należy odjąć od niej 13,71 proc. składek – pozostaje 6490,82 zł, które w dalszej kolejności należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę miesięcy podwyższenia, czyli 4.

Zatem 6490,82 zł/12 = 540,90 zł razy 4 miesiące = 2163,60 zł.

Dołącz do nas na Facebooku!

Krok 3 Suma kwot obliczonych w kroku 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wyniesie ona 2220,59 + 2163,60 zł = 4384,19 zł

Zasiłek za jeden dzień choroby to 1/30 tej kwoty pomnożona przez 70, 80 lub 100 proc. w zależności od rodzaju świadczenia:

4384,18 zł /30 dni = 146,14 zł brutto za dzień choroby w związku z ciążą albo

146,14 zł x 80 proc. = 116,91 zł brutto za dzień choroby „zwykłej” albo zasiłku opiekuńczego albo

146,14 zł x 70 proc. = 102,30 zł brutto za dzień choroby – pobytu w szpitalu.

Dopiero opłacanie składek przez całe 12 miesięcy od najwyższej podstawy sprawi, że zasiłek będzie wysoki, adekwatny do wysokości opłaconych składek.

PRZYKŁAD 3

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca opłacał składki preferencyjne do 30 września 2015 r. i od podwyższonej podstawy od 1 października 2015 r. W styczniu 2016 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim. Ile otrzyma za jeden dzień zwolnienia lekarskiego?

Miesiąc

Podstawa

zadeklarowana

Podstawa minimalna

Podwyższenie

Kwiecień 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Maj 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Czerwiec 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Lipiec 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Sierpień 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Wrzesień 2015

525,00 zł

525,00 zł

0 zł

Październik 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Listopad 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Grudzień 2015

9897,50 zł

2375,40 zł

7522,10 zł

Razem

10 276,20 zł

22 566,30 zł

Krok 1 Należy obliczyć jedną przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Suma najniższych podstaw z przykładu to 10 276,20 zł, zatem średnia z 9 miesięcy wynosi 1141,80 zł. Należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. składek. W konsekwencji otrzymamy 985,26 zł.

Krok 2 Do obliczeń trzeba wziąć przeciętną zadeklarowaną kwotę w części przewyższającej najniższą podstawę. Skoro suma części przewyższających wynosi 22 566,30 zł, przeciętnie będzie to 7522,10 zł (trzy miesiące podwyższenia). Należy odjąć 13,71 proc. składek – pozostaje 6490,82 zł, które w dalszej kolejności należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę miesięcy podwyższenia, czyli 3. Zatem 6490,82 zł/12 = 540,90 zł razy 3 miesiące = 1622,70 zł.

Krok 3 Suma kwot obliczonych w kroku 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wyniesie ona 985,26 zł + 1622,70 zł = 2607,96 zł.

Za jeden dzień zwolnienia przedsiębiorca otrzyma:

2607,96 zł /30 dni = 86,93 zł brutto, co stanowi 100 proc. podstawy dla chorób w okresie ciąży, związanych z wypadkiem czy dawstwem tkanek i narządów.

Za pozostałe choroby otrzyma 80 proc., czyli 86,93 zł x 80 proc. = 69,54 zł brutto.

PRZYKŁAD 4

Zmiana kodu na starych zasadach

Przedsiębiorca 1 października 2015 r. wyrejestrował się ze składki preferencyjnej, czyli 525 zł, i kodu tytułu ubezpieczenia 0570 na składkę w maksymalnej wysokości, czyli liczoną od kwoty 9897,50 zł.

Jeśli zachoruje po 1 października 2015 r., jego zasiłek będzie liczony tylko od kwoty 9897,50 zł, gdyż zmienił się tytuł ubezpieczenia, a pomiędzy tytułami nie było przerwy 30 dni.

Przedsiębiorca opłacał składki wg podstaw:

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Kwiecień 2015

0570

525 zł

Maj 2015

0570

525 zł

Czerwiec 2015

0570

525 zł

Lipiec 2015

0570

525 zł

Sierpień 2015

0570

525 zł

Wrzesień 2015

0570

525 zł

Październik 2015

0510

9897,50 zł

Listopad 2015

0510

9897,50 zł

Grudzień 2015

0510

9897,50 zł

Według przepisów w brzmieniu do 31 grudnia 2015 r. podstawę wymiaru zasiłku dla przedsiębiorcy, którego tytuł ubezpieczenia i podstawy wymiaru składek podano w tabeli powyżej, należałoby ustalić, biorąc pod uwagę wyłącznie miesiące po zmianie tytułu do ubezpieczenia, czyli październik, listopad i grudzień 2015. Średnia podstawa wyniosłaby więc 9897,50 zł. Zasiłek oblicza się po odjęciu 13,71 proc. od podstawy, czyli składek na ubezpieczenia społeczne, więc podstawą zasiłku byłaby kwota 8540,55 zł. Po zmianach zasiłek w wysokości 100 proc., to będzie kwota 284,67 zł brutto dziennie.

PRZYKŁAD 5

Choroba przed 31 grudnia 2015 r., a poród w nowym roku

Przedsiębiorca prowadzi działalność od 1 września 2015 r. i płaci składki od zadeklarowanej podstawy 6000 zł. Od 21 grudnia 2015 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą. Ile wyniesie zasiłek chorobowy po nowelizacji? Ile wyniesie zasiłek macierzyński?

Zasiłek jest ustalany według zasad obowiązujących do 31 grudnia 2015 r.:

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Wrzesień 2015

0510

6000 zł

Październik 2015

0510

6000 zł

Listopad 2015

0510

6000 zł

Grudzień 2015

0510

6000 zł

Podstawę zasiłku ustala się jako średnią z 4 miesięcy opłacania składek, czyli 6000 zł – 13,71 proc. składek daje 5177,40 zł podstawy. Dzieląc ją przez 30 dni, otrzymamy wysokość zasiłku chorobowego/macierzyńskiego 100 proc. za jeden dzień brutto. Zatem za jeden dzień przedsiębiorca otrzyma 172,58 zł brutto. Jeśli nie wystąpi przerwa w zwolnieniach lekarskich trwająca minimum trzy miesiące kalendarzowe, to zasiłek nie będzie przeliczony na nowych zasadach.

PRZYKŁAD 6

Zwolnienie jeszcze w grudniu

Przedsiębiorca opłacał składki preferencyjne od czerwca 2015 r. do końca września 2015 r. Od 1 października płaci składkę od podstawy zadeklarowanej w wysokości 4000 zł. Zachorował w grudniu 2015 r. Ile wyniesie zasiłek?

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Czerwiec 2015

0570

525 zł

Lipiec 2015

0570

525 zł

Sierpień 2015

0570

525 zł

Wrzesień 2015

0570

525 zł

Październik 2015

0510

4000 zł

Listopad 2015

0510

4000 zł

Grudzień 2015

0510

4000 zł

Za zwolnienie lekarskie w grudniu 2015 r. należy wyliczyć zasiłek według starych zasad, czyli biorąc pod uwagę podstawy składek po zmianie kodu tytułu ubezpieczenia od 1 października 2015 r. Do podstawy zasiłku należy wliczyć średnią podstawę za październik i listopad 2015 r., czyli 4000 zł. Po pomniejszeniu o 13,71 proc. otrzyma się podstawę wymiaru zasiłku, czyli 4000 zł – 13,71 proc. = 3451,60 zł.

Zasiłek 100 proc. za jeden dzień wynosi więc 3451,60 zł / 30 dni = 115,05 zł brutto, a 80 proc. to 92,04 zł.

PRZYKŁAD 7

W szpitalu w maju przyszłego roku

Przedsiębiorca z przykładu 6 na maj 2016 r. ma zaplanowaną operację, zatem będzie miał zwolnienie lekarskie co najmniej 7 dni na pobyt w szpitalu. Jaki zasiłek otrzyma za przewidywane zwolnienie w maju 2016?

Jeżeli między grudniem 2015 r. a majem 2016 r. nie będzie miał innych zwolnień (przerwa będzie więc dłuższa niż 3 miesiące kalendarzowe), to zasiłek trzeba będzie ustalić według nowych zasad:

Miesiąc

Podstawa

zadeklarowana

Podstawa minimalna

Podwyższenie

Czerwiec 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Lipiec 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Sierpień 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Wrzesień 2015

525 zł

525 zł

0 zł

Październik 2015

4000 zł

2375,40 zł

1624,60 zł

Listopad 2015

4000 zł

2375,40 zł

1624,60 zł

Grudzień 2015

4000 zł

2375,40 zł

1624,60 zł

Styczeń 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Luty 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Marzec 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Kwiecień 2016

4000 zł

2433 zł

1567 zł

Razem

18 958,20 zł

11 141,80 zł

Ponieważ przedsiębiorca opłacał składki tylko przez 11 miesięcy, należy obliczyć podstawę w dwóch krokach:

Krok 1 Należy obliczyć przeciętną najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Suma najniższych podstaw z przykładu to 18 958,20 zł, zatem średnia z 11 miesięcy wynosi 1723,47 zł. Należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. składek. W wyniku otrzymamy 1487,18 zł.

Krok 2 Do obliczeń trzeba wziąć przeciętną zadeklarowaną kwotę w części przewyższającej najniższą podstawę. Skoro suma części przewyższających to 11 141,80 zł, przeciętnie (dzieląc przez 7 miesięcy) będzie to 1591,69 zł. Należy odjąć 13,71 proc. składek – pozostaje 1373,47 zł które w dalszej kolejności należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę miesięcy podwyższenia, czyli 7. Zatem 1373,47 zł/12 = 114,46 zł x 7 miesięcy = 801,22 zł.

Suma kwot obliczonych w krokach 1 i 2 stanowi podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Wyniesie ona 1487,18 zł + 801,22 zł = 2288,40 zł.

Za jeden dzień zwolnienia chory otrzyma:

2288,40 zł / 30 dni = 76,28 zł brutto – co stanowi 100 proc. podstawy.

Za pobyt w szpitalu otrzyma 76,28 zł x 70 proc. = 53,40 zł brutto za dzień. Jeśli po wyjściu ze szpitala nadal będzie niezdolny do pracy, to za każdy dzień zwolnienia otrzyma 76,28 zł x 80 proc. = 61,02 zł brutto.

PRZYKŁAD 8

Gwarantowane 1000 zł

Kobieta zarejestrowała działalność gospodarczą w kwietniu 2015 r. i do końca roku opłacała najniższą składkę na ubezpieczenia społeczne. Obecnie jest w ciąży, a jej dziecko ma urodzić się w styczniu 2016 r. Po porodzie ma zamiar nadal prowadzić działalność gospodarczą i nie zamykać firmy. Ile będzie wynosił zasiłek macierzyński? Jakie składki będzie musiała płacić?

Miesiąc

Kod tytułu ubezpieczenia

Podstawa

Styczeń 2015

0570

525 zł

Luty 2015

0570

525 zł

Marzec 2015

0570

525 zł

Kwiecień 2015

0570

525 zł

Maj 2015

0570

525 zł

Czerwiec 2015

0570

525 zł

Lipiec 2015

0570

525 zł

Sierpień 2015

0570

525 zł

Wrzesień 2015

0570

525 zł

Październik 2015

0570

525 zł

Listopad 2015

0570

525 zł

Grudzień 2015

0570

525 zł

Średnia podstawa wymiaru składek tego przedsiębiorcy to 525 zł, należy ją pomniejszyć o 13,71 proc. Analogicznie jak w przykładzie 1 podstawa wymiaru zasiłku wyniesie 453,02 zł. 1/30 tej kwoty to 15,10 zł – tyle właśnie będzie wynosiła stawka dzienna zasiłku macierzyńskiego. Wobec tego miesięcznie za 30 dni kalendarzowych kobieta otrzyma 453 zł brutto.

W związku z niską wysokością zasiłku matce będzie przysługiwało wyrównanie do kwoty 1000 zł.

Zasiłek macierzyński nie przekroczył 1000 zł, nie będzie więc obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
  Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.
  KRUS: 40. Międzynarodowe Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
  Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie.
  Praca zdalna – przepisy i technologia
  Jeszcze w te wakacje mogą wejść w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, na które pracodawcy czekają od początku pandemii. Jakie najważniejsze kwestie zostaną uregulowane i czy w dużym stopniu wpłyną na dotychczasowe zasady pracy zdalnej – opowiada Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.
  Migracja danych kadrowo-płacowych ze starego systemu do nowego
  Wraz z rozwojem firmy może pojawić się potrzeba przeniesienie się z dotychczas używanego oprogramowania kadrowo-płacowego na system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac. Co w takim przypadku z bazą pracowników i pozostałymi danymi zgromadzonymi w systemie często na przestrzeni wielu lat? Czy przeniesienie danych ze starego systemu do nowego jest możliwe?
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.
  Analiza potrzeb pracowników jako baza pod wdrożenie nowego modelu pracy w firmie
  Komentarz Doroty Osieckiej, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.