| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Czym jest leasing pracowniczy?

Czym jest leasing pracowniczy?

Leasing pracowniczy jest formą wypożyczenia pracowników przez jednego pracodawcę innemu na określony czas lub do realizacji konkretnego zadania. Z inicjatywy pracodawcy i za zgodą pracownika może dojść do udzielenia urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

W prawie pracy

  1. Z inicjatywy pracodawcy i za zgodą pracownika może dojść do udzielenia urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy - leasing pracowniczy. Polega on na wypożycze­niu pracowników innej firmie (firmom) na okre­ślony czas lub do realizacji konkretnego zadania. Porozumienie w tej sprawie zawiera dotychcza­sowy pracodawca z przyszłym. W porozumie­niu pracodawców ustala się okres pracy pra­cownika u innego pracodawcy, który zazwyczaj jest równy udzielonemu urlopowi bezpłatnemu. W celu wypożyczenia pracownika innej firmie niezbędnym warunkiem jest uzyskanie jego zgody (na piśmie).

Na czas urlopu bezpłatne­go udzielonego na podstawie porozumienia pracodawców dotychczasowy stosunek pracy pracownika ulega zawieszeniu. Po zakończeniu okresu urlopu bezpłatnego pracownik powraca do pracy do poprzedniego pracodawcy. Okres urlopu, który jest udzielany na wykonywanie pracy u innego pracodawcy, wlicza się do okre­su pracy, od którego zależą uprawnienia pra­cownicze u dotychczasowego pracodawcy.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

  1. Innym rodzajem leasingu pracowniczego jest wypożyczenie pracownika z agencji pracy tym­czasowej. W tym przypadku istnieje trójstron­ny stosunek: pracownik tymczasowy - agencja pracy tymczasowej - pracodawca użytkownik. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik nie ma obowiązków kadrowych zwią­zanych z zatrudnieniem danego pracownika, nie musi prowadzić dokumentacji personalnej czy kie­rować takiego pracownika na badania lekarskie. Zasady zatrudnienia pracownika określa poro­zumienie zawarte przez pracodawcę użytkowni­ka z agencją. Przepisy ustawy o pracownikach tymczasowych wskazują minimalne wymagania w tym zakresie. Pracodawca użytkownik może też przyjąć na siebie więcej obowiązków wobec pracownika tymczasowego, m.in. w zakresie bhp.

W wynagrodzeniach

  1. W razie udzielenia pracownikowi urlopu bez­płatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy wynagrodzenie płaci pracodawca, u którego pracownik świadczy pracę podczas tego urlopu. Wysokość otrzymywanego wyna­grodzenia nie musi być tożsama z wynagrodze­niem, jakie pracownik otrzymywał od dotychcza­sowego pracodawcy.
  2. Z tytułu wypożyczenia pracowników innemu pracodawcy agencja otrzymuje wynagrodze­nie w postaci prowizji, która może stanowić np. określony procent kosztów płacy wypoży­czonych osób. Pracodawca użytkownik nie płaci natomiast wynagrodzenia pracownikowi tym­czasowemu. Jest ono wypłacane przez agen­cję pracy tymczasowej, która zatrudnia takiego pracownika.

W ubezpieczeniach

  1. Pracodawca udzielający urlopu bezpłatnego pracownikowi wynajętemu innej firmie nie pono­si kosztów związanych z oskładkowaniem, gdyż okres urlopu bezpłatnego jest tzw. okresem nieskładkowym.
  2. Obowiązek naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpiecze­nie zdrowotne za pracowników tymczasowych (wynajmowanych) spoczywa na pracodawcy, który wynajmuje tych pracowników innym podmiotom.

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »