| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > HRM > Zarządzanie > Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy

Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy

Obowiązek zachowania lojalności wobec pracodawcy nakładają na pracownika przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Lojalność można i należy rozumieć szeroko jako ciążący na pracowniku obowiązek dbania o ogólnie pojęty interes swego pracodawcy, o dobro firmy, jej wizerunek, mienie itd. A co z rozumieniem tego pojęcia w węższym znaczeniu - nakazem przestrzegania tajemnicy przez pracownika?

Zdaniem Sądu Najwyższego naruszenie obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, może polegać nie tylko na ujawnianiu tychże wiadomości, ale również na uzyskaniu wiedzy o nich, na wejściu w ich posiadanie przez nieuprawnionego pracownika, nawet jeśli ich dalej nie przekazał (wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2000 r., I PKN 697/99 OSNP 2001/24/709) - zobacz przykład 1.

Zakres tajemnicy

Kodeks pracy nie nakłada na pracodawcę obowiązku podejmowania jakichkolwiek czynności w celu zachowania poufności informacji, których ujawnienie mogłoby narazić go na straty. Wręcz przeciwnie, obowiązek przestrzegania tajemnicy pracodawcy ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że nie zależy od podejmowania jakichkolwiek kroków przez pracodawcę (dał temu wyraz Sąd Najwyższy we wspomnianym wyżej wyroku). Ponadto wynika to chociażby z faktu, że obowiązek zachowania tajemnicy pracodawcy stanowi szczególną postać obowiązku dbałości o dobro pracodawcy.

Niemniej jednak pracownik powinien się orientować, która informacja stanowi tajemnicę pracodawcy. W konkretnych sytuacjach mogą zresztą powstać problemy natury dowodowej utrudniające pociągnięcie pracownika do odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy. Możemy ich uniknąć (przynajmniej w znacznym stopniu), wskazując pracownikom w regulaminie pracy (tam gdzie go nie ma w obwieszczeniu) rodzaj wiadomości, których ujawniać im nie wolno, oraz tych, do których nie powinien mieć dostępu.

W uzasadnionych przypadkach, gdy dany pracownik może mieć dostęp do wiadomości szczególnie istotnych dla pracodawcy, warto określić zakres tajemnicy pracodawcy w umowie. Na takim też stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z 3 października 2000 r., I CKN 304/00 (OSNC 2001, z. 4, poz. 59). Stwierdził w nim, że informacja jest tajemnicą, gdy przedsiębiorca ma wolę, choćby dorozumianą, aby pozostała ona tajemnicą i wola ta musi być dla innych osób rozpoznawalna. W ostateczności może to być nawet specjalne pismo skierowane do pracownika określające zakres i rodzaj informacji, których nie wolno pracownikowi ujawniać, gdyż objęte są tajemnicą pracodawcy.

UWAGA

Pracodawca nie jest zobowiązany do zawierania z pracownikiem specjalnej umowy w sprawie przestrzegania tajemnicy pracodawcy, albowiem jest ona chroniona z mocy przepisów Kodeksu pracy.

Zwyczaje i praktyka

W wielu przypadkach do uznania, że dana wiadomość stanowi tajemnicę pracodawcy, wystarczy fakt, że jest ona uważana za poufną w świetle zwyczajów i praktyki danej branży lub zawodu. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy, stwierdzając, że „Zakres obowiązków pracownika określają przepisy prawa pracy, postanowienia umowy o pracę oraz - jeśli chodzi o ich konkretny kształt - zwyczaj zakładowy (wyrok SN z 23 października 2003 r., I PK 425/02, OSNP 2004/20/345).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TomTom

Założona w 1991 firma TomTom (AEX:TOM2) jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług lokalizacyjnych i nawigacyjnych ukierunkowanym na dostarczenie wszystkim kierowcom najlepszych na świecie rozwiązań nawigacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK