| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Zatrudnienie > Umowa o pracę > Samozatrudnienie a umowa o pracę

Samozatrudnienie a umowa o pracę

Pojęcie samozatrudnienia nie zostało zdefiniowane przez ustawodawcę. W potocznym języku samozatrudnienie oznacza zastąpienie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy umową cywilnoprawną z osobą, która jednoosobowo prowadzi działalność gospodarczą. Takie rozumienie samozatrudnienia jest znacznym zawężeniem tego zjawiska. W praktyce bowiem znaczna część osób osiąga przychody z tytułu cywilnych umów zlecenia, a także umów o dzieło.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową lub polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż a także polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności spełniającej łącznie następujące warunki:
1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zobacz również: Umowa o pracę a umowa zlecenie – podstawowe różnice

Definicja stosunku pracy została określona w art. 22 Kodeksu pracy. Jest to umowa przez, którą pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, zaś pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Dla ustalenia istnienia pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą stosunku pracy muszą występować wszystkie cechy, o których mowa w art. 22 Kodeksu pracy.

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu powyższych warunków.

Jednym z trzech warunków umożliwiających udowodnienie wykonywania działalności gospodarczej jest wykazanie, iż przedsiębiorca ponosi cześć odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonanie czynności będących przedmiotem umowy. Zatem jeżeli pracodawca podzieli się z samozatrudnionym chociażby częścią odpowiedzialności nie będzie podstaw do zakwestionowania prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast praca wykonywana w ramach umowy o pracę jest wykonywana „na odpowiedzialność” pracodawcy, co oznacza, iż pracodawca ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów popełnionych przez pracownika.

Polecamy serwis: Urlopy

Kolejną przesłanką umożliwiającą uznanie, iż czynność jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej będzie wykazanie, iż samozatrudniony nie wykonuje czynności pod kierownictwem zlecającego oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego. Aby wykonywane czynności zostały uznane za samozatrudnienie można również wykazać, iż czynności wykonywane między byłym pracodawcą, a samozatrudnionym (przedsiębiorcą) są wykonywane na ryzyko gospodarcze przedsiębiorcy, przy czym nie wystarczy samo dokonanie odpowiednich zapisów w umowie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »