REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 i 8

Praca zdalna dla rodziców małych dzieci - 4 i 8 lat
praca zdalna telepraca elastyczne formy zatrudnienia elastyczna organizacja pracy rodzice rodzina dzieci dziecko dzieckiem
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Nowe przepisy Kodeksu pracy z 2023 roku to m.in. praca zdalna dla rodziców dzieci do lat 4 i 8 na preferencyjnych zasadach. Ile dni pracy zdalnej przysługuje rodzicom małych dzieci? Czy pracodawca może odmówić pracy z domu pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia 4 roku życia?
rozwiń >

Praca zdalna po zmianach 2023

1)    Na gruncie nowych przepisów pracę zdalną (całkowitą lub częściową, tzw. hybrydowa praca zdalna) można wykonywać po uzgodnieniu z pracodawcą przed zawarciem umowy lub w trakcie zatrudnienia. W tej drugiej sytuacji do porozumienia między stronami umowy dochodzi z inicjatywy pracodawcy (na przykład na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników w firmie) bądź na wniosek pracownika (złożony papierowo lub elektronicznie). 

Autopromocja

2)    Poza tym w określonych sytuacjach pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną (polecenie pracy zdalnej):

 • w czasie stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 • w czasie, gdy z powodu siły wyższej pracodawca nie może zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy.

W tym przypadku pracownik musi bezpośrednio przed wydaniem polecenia złożyć oświadczenie o tym, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

3)    Nową instytucją jest praca zdalna okazjonalna czyli uprawnienie pracownika do wnioskowania o pracę zdalną na maksymalnie 24 dni w roku.

4)    Ponadto, ustawodawca przewidział preferencyjne zasady ubiegania się o pracę zdalną dla pracowników mających małe dzieci (i nie tylko, jednak niniejszy artykuł dotyczy pracowników będących rodzicami małych dzieci). Pierwsza taka możliwość dotyczy pracownika wychowującego dziecko do ukończenia 4 roku życia (art. 6719 § 6 Kodeksu pracy). Druga sytuacja to wniosek o elastyczną organizację czasu pracy (w tym pracę zdalną), co przysługuje pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia (art. 1881 Kodeksu pracy). Na czym polegają te dwa tryby?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Praca zdalna a małe dziecko od 2023 roku

Nowe przepisy Kodeksu pracy w sposób szczególny traktują rodziców wychowujących dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia. Rodzic takiego dziecka może ubiegać się o pracę zdalną, a pracodawca, co do zasady, powinien ten wniosek zaakceptować (art. 6719 § 6 Kodeksu pracy). Czy wniosek o pracę zdalną jest więc wiążący? Co to właściwie oznacza, że pracodawca co do zasady musi przyjąć wniosek? Czy są w takim razie sytuacje, kiedy odmowa pracy zdalnej jest możliwa? 

Ogólnie rzecz ujmując, pracodawca powinien przyjąć wniosek o pracę zdalną pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia. Jedynymi sytuacjami, które usprawiedliwiają ewentualną odmowę zaakceptowania wniosku są:

 1. brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na rodzaj świadczonej przez pracownika pracy,
 2. brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na organizację pracy w firmie.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Odmowa pracy zdalnej – uzasadnienie, wzór

Dla rodziców dzieci do 4 roku życia, którzy korzystają z pracy zdalnej na podstawie przepisu art. 6719 § 6 Kodeksu pracy, istotna jest informacja, iż pracodawca nie może samodzielnie przywrócić takiego pracownika do pracy w trybie stacjonarnym. Traktuje o tym przepis art. 6722 § 2 Kodeksu pracy - pracodawca nie może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy. Jest pewien wyjątek - sytuacja, kiedy dalsze wykonywanie pracy zdalnej nie będzie możliwe z uwagi na organizację pracy lub rodzaj pracy pracownika. Uzasadnieniem dla przymusowego powrotu pracownika z pracy zdalnej do pracy stacjonarnej byłaby na przykład zmiana w organizacji pracy w firmie lub zmiana charakteru wykonywanej pracy, co powodowałoby konieczną obecność pracownika w zakładzie pracy.

Ważne

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę z powodu złożenia wniosku o pracę zdalną i wniosku o powrót do pracy stacjonarnej na podstawie wyżej omówionych przepisów (art. 6723 KP).

Praca zdalna dla rodziców a okazjonalna praca zdalna

Pracę zdalną, która przysługuje rodzicom wychowującym dzieci do lat 4, należy odróżnić od pracy zdalnej okazjonalnej. Zmiany w Kodeksie pracy obejmują wprowadzenie nowej instytucji, jaką jest właśnie okazjonalna praca zdalna. Przysługuje ona niezależnie od tego czy pracownik posiada dziecko, czy nie. Natomiast w przypadku okazjonalnego wykonywania pracy zdalnej na wniosek pracownika podana została określona liczba dni, z której można skorzystać w roku. Zgodnie z art. 6733 § 1 Kodeksu pracy praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Aby skorzystać z tego przepisu, należy złożyć wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ile dni pracy zdalnej dla rodziców dziecka do 4 lat?

Ustawodawca zaznaczył w art. 6733 § 2 Kodeksu pracy, że do okazjonalnej pracy zdalnej nie stosuje się przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3, czyli również przepisów regulujących pracę zdalną dla rodziców małych dzieci. Są to więc dwie odrębne sytuacje. Ile dni pracy zdalnej przysługuje rodzicom dzieci do lat 4? W tym przypadku Kodeks pracy nie przewiduje limitu dni pracy zdalnej. Rodzice małych dzieci mogą więc ubiegać się o pracę zdalną całkowitą czyli w pełnym wymiarze lub częściową czyli hybrydową.

Praca zdalna a dziecko do 8 lat

Dodatkowo od 26 kwietnia 2023 roku Kodeks pracy przewiduje instytucję elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy), z której mogą skorzystać rodzice dzieci do 8 roku życia. Czym jest taka elastyczna organizacja pracy? Może nią być:

 1. praca zdalna
 2. system przerywanego czasu pracy, 
 3. system skróconego tygodnia pracy, 
 4. przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, 
 5. różne godziny rozpoczynania pracy, 
 6. przedziałowy system rozpoczynania pracy, 
 7. indywidualny rozkład czasu pracy, a także 
 8. obniżenie wymiaru czasu pracy.

Jeśli pracownik chce skorzystać z tego uprawnienia, musi złożyć wniosek o zastosowanie w stosunku do niego wybranej z wyżej wymienionych form elastycznej organizacji pracy. Pismo powinno zostać w wersji papierowej lub elektronicznej złożone w terminie nie krótszym niż 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z nowej organizacji pracy. Wniosek pracownika musi zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka;
 2. przyczynę konieczności skorzystania z elastycznej organizacji pracy;
 3. termin rozpoczęcia i zakończenia korzystania z elastycznej organizacji pracy;
 4. rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której pracownik planuje korzystać.

Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi dziecka do 8 lat?

Pracodawca może odmówić pracy zdalnej pracownikowi wychowującemu dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia. W tym przypadku nie jest związany wnioskiem pracownika. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu wniosku bądź odmowie jego przyjęcia bierze pod uwagę potrzeby i powód podany przez pracownika we wniosku oraz własne potrzeby i możliwości.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Odmowa pracy zdalnej – uzasadnienie, wzór

Co istotne, jeśli dojdzie do zmiany okoliczności stanowiącej podstawę korzystania z elastycznej organizacji pracy, pracownik może złożyć wniosek o powrót do poprzedniej organizacji pracy (przed upływem terminu elastycznej organizacji pracy wskazanego we wniosku). Pracodawca ponownie rozpatruje wniosek przy uwzględnieniu wskazanych okoliczności i informuje pracownika (na papierze lub elektronicznie) o akceptacji wniosku, przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku albo o innym terminie powrotu do pracy. Ma na to 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Ustawodawca zastrzega, że złożenie wniosku o elastyczną organizację pracy nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę i przyczyny uzasadniającej prowadzenie przygotowania do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. Przy ewentualnym rozwiązaniu umowy pracodawca musi udowodnić, że powyższy wniosek nie stanowił powodu rozwiązania umowy.

Praca zdalna dla rodziców – który tryb wybrać?

Jeśli w firmie nie stosuje się pracy zdalnej albo praca zdalna hybrydowa nie jest wystarczająca dla pracownika wychowującego małe dziecko, a charakter jego pracy pozwala na świadczenie jej całkowicie z domu, można ubiegać się o to na preferencyjnych zasadach. Jeśli pracownik ma dziecko do 4 roku życia, najlepiej skorzystać z art. 6719 § 6 Kodeksu pracy. Można również wnioskować o pracę zdalną hybrydową (np. gdy pracownik pracuje wyłącznie stacjonarnie). Przepis ten daje największą szansę na akceptację wniosku przez pracodawcę. Wniosek rodzica dziecka do 4 lat jest bowiem względnie wiążący pracodawcę. Jedyne możliwe przyczyny odmowy dotyczą organizacji pracy i charakteru pracy wykonywanej przez pracownika. Poza tym, w razie braku zgody na pracę zdalną pracodawca musi podać powód. Tutaj pracodawcy postępują ostrożnie. Są to nowe przepisy i boją się zarzutu o dyskryminację.

Gdy pracownik jest rodzicem dziecka, które ukończyło 4 rok życia, ale nie ukończyło 8 lat, powinien złożyć wniosek o elastyczną organizację pracy na podstawie art. 1881 Kodeksu pracy. W tym wypadku należy podać przyczynę chęci skorzystania z pracy zdalnej jako elastycznej formy organizacji czasu pracy. Nie jest to jednak wniosek wiążący. Pracodawca bierze pod uwagę okoliczności wymienione we wniosku i decyduje o przyznaniu bądź odmowie przyznania pracy zdalnej. Tutaj również musi podać ewentualny powód odmowy.

- Przywołane przepisy wprowadzają różne tryby wnioskowania o pracę zdalną oraz różne podstawy odmowy. Wniosek złożony na podstawie art. 67(19) Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany uwzględnić, natomiast wniosek złożony na podstawie art. 188(1) pracodawca rozpatruje. Oznacza to, że wniosek o pracę zdalną z art. 67(19) k.p. może być nieuwzględniony tylko ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy, natomiast wniosek o pracę zdalną z art. 188(1) może być nieuwzględniony ze względu na potrzeby i możliwości pracodawcy, w tym konieczność zapewnienia normalnego toku pracy, organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. Katalog przesłanek uzasadniających odmowę jest w tym przypadku zdecydowanie szerszy. - komentuje ekspertka z zakresu kadr, Donata Hermann.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia

  Skrócony tydzień pracy i praca zdalna. To tylko niektóre to tylko niektóre rozwiązania dla rodziców - pracowników dzieci do 8. roku życia. Co jeszcze może rodzic - pracownik? 

  Do kodeksu pracy wchodzą: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, ołów, kadm, rtęć [nowelizacja]

  Pracodawcy muszą eliminować z miejsca pracy i procesów pracowniczych toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego czy metale – ołów, kadm, rtęć i ich związki. Będą prowadzili odpowiednie zapisy w rejestrach dotyczących tych substancji.

  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  REKLAMA

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  REKLAMA

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 k.p o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  REKLAMA