| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenie > Dodatki > Kiedy pracownik ma prawo do dodatków wyrównawczych?

Kiedy pracownik ma prawo do dodatków wyrównawczych?

Dodatek wyrównawczy jest uzupełnieniem wynagrodzenia związanym ściśle z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy. Stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie, a wynagrodzeniem po przeniesieniu pracownika.

Lekarka odsunięta w związku z ciążą od pełnienia szpitalnych dyżurów uzyskuje prawo do dodatku wyrównawczego kompensującego dodatkowe wynagrodzenie za takie dyżury. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej dla kobiet ciężarnych oznacza dla lekarki zakaz pełnienia dyżurów i stanowi przesunięcie do innej, lżejszej pracy. Zaprzestanie pełnienia dyżurów powoduje obniżenie wynagrodzenia lekarki i uzasadnia przyznanie dodatku wyrównawczego.

Choroba zawodowa

Choroba zawodowa jest to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, lub sposobem wykonywania pracy. Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia, takie jak hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp. Wykaz chorób zawodowych znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach. W przypadku, gdy lekarz sprawujący opiekę nad danym zakładem pracy stwierdzi u pracownika objawy choroby zawodowej i wyda stosowne orzeczenie lekarskie, pracodawca jest zobowiązany przenieść pracownika do innej pracy nie narażającej go na działanie czynnika, który wywołał te objawy, w terminie i na czas określony w tym orzeczeniu. Jeżeli przeniesienie powoduje zmniejszenie wynagrodzenia, pracownikowi należy się dodatek wyrównawczy.

W takim wypadku dodatek wyrównawczy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Jan K. jest zatrudniony w zakładzie zajmującym się produkcją pokryć dachowych, w tym pokryć z dodatkiem azbestu. Wskutek długotrwałego narażenia na pył azbestowy stwierdzono u niego objawy choroby opłucnej wywołanej tymże pyłem (choroba zawodowa wymieniona w rozporządzeniu). Pracodawca jest zobowiązany przenieść go na inne stanowisko, np. przy produkcji dachówek. Jeżeli wynagrodzenie przy wykonywaniu tej pracy jest niższe, pracodawca ma obowiązek przez 6 miesięcy wypłacać Janowi K. dodatek wyrównawczy.

Niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy

Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy, jeżeli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy. Dotyczy to jednak tylko tych pracowników, którzy nie mogą wykonywać obecnej pracy, ale lekarz orzecznik ZUS nie stwierdził u nich częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów. Różnica polega na tym, że lekarz orzecznik ZUS stwierdza niezdolność do pracy jeżeli naruszenie sprawności ciała jest trwałe lub długotrwałe. Omawiana natomiast sytuacja dotyczy tych pracowników, których niezdolność jest przejściowa, co stwierdza lekarz opiekujący się pracownikami danego zakładu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »