Kategorie

Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca krok po kroku

Renata Guza
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca krok po kroku
Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca krok po kroku
fot. Fotolia
Rozporządzenie urlopowe określa sposób wliczania do podstawy ekwiwalentu za urlop różnych składników wynagrodzenia w zależności od ich rodzaju. Jak krok po kroku obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu?

Rozwiązaliśmy umowę o pracę z pracownikiem, który był zatrudniony w wymiarze 1/2 etatu z wynagrodzeniem 1100 zł brutto miesięcznie. Pracę wykonywał on od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie, czyli jego dobowa norma czasu pracy wynosiła 8 godzin. W okresie ostatnich 3 miesięcy przed rozwiązaniem umowy o pracę wypłaciliśmy mu wynagrodzenie i dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w łącznej wysokości 2200 zł. Jak obliczyć ekwiwalent za urlop za 1 godzinę – pyta Czytelniczka z Pruszkowa.

Podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop, którą stanowi zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, należy podzielić przez współczynnik obowiązujący w roku wypłaty ekwiwalentu i proporcjonalny do wymiaru etatu, w jakim był zatrudniony Państwa pracownik. Tak otrzymaną kwotę trzeba podzielić przez 8-godzinną dobową normę czasu pracy obowiązującą pracownika.

Podstawa prawna: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne w 2017 r.

W podstawie ekwiwalentu za urlop uwzględnia się stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia, z wyłączeniem należności wymienionych w § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej rozporządzenie urlopowe), tj. m.in.:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także
 • za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wynagrodzenie (wraz z dodatkiem) za pracę w godzinach nadliczbowych nie zostało wymienione w § 6 rozporządzenia urlopowego jako wyłączone z podstawy ekwiwalentowej. Zatem należy je wliczyć do tej podstawy w wysokości faktyczne wypłaconej w okresie uwzględnianym przy obliczaniu ekwiwalentu. Nie ma znaczenia, czy był to składnik za 1 miesiąc, czy za dłuższy okres (tak jak w przypadku obliczania wynagrodzenia urlopowego, kiedy składniki za okresy dłuższe niż miesiąc pomija się).

Rozporządzenie urlopowe określa sposób wliczania do podstawy ekwiwalentu za urlop różnych składników wynagrodzenia w zależności od ich rodzaju, tj.:

składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości - uwzględnia się w podstawie ekwiwalentu za urlop w kwocie przysługującej w miesiącu rozwiązania umowy o pracę,

● składniki wynagrodzenia określone w zmiennej wysokości i przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc - uwzględnia się w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (rozwiązania umowy); jeśli pracownikowi przysługiwały składniki wynagrodzenia za okres dłuższy niż 1 miesiąc, to do podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop należy przyjąć średnią tych składników wypłaconych w okresie maksymalnie 12 miesięcy poprzedzających uzyskanie prawa do ekwiwalentu.

Obliczając ekwiwalent za urlop:

Krok 1. Podstawę wymiaru należy podzielić przez tzw. współczynnik ekwiwalentowy (z roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu za urlop), który jest uśrednioną liczbą dni pracy w danym roku kalendarzowym. W ten sposób otrzymujemy stawkę za 1 dzień niewykorzystanego urlopu.

Krok 2. Otrzymaną stawkę należy podzielić przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika.

Reklama

Należy przypomnieć, że pracownika zatrudnionego na część etatu obowiązuje najczęściej 8-godzinna dobowa norma czasu pracy, bez względu na to, że wykonywał pracę od poniedziałku do piątku po 4 godziny na dobę. Pracownikami z inną dobową normą są np. niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla których wynosi ona 7 godzin, albo niektórzy pracownicy medyczni z normą 7 godzin i 35 minut.

W 2017 r., czyli w roku, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, współczynnik ekwiwalentowy dla pełnego etatu wynosi 20,83, a dla części etatu stanowi jego proporcjonalną część, tj. 10,42 (20,83 x ½).

PRZYKŁAD

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę 30 kwietnia 2017 r. W tym dniu nabył on prawo do ekwiwalentu za urlop. Wynagrodzenie zatrudnionego stanowiła stawka miesięczna w wysokości 1100 zł, którą należy przyjąć do podstawy ekwiwalentowej w tej kwocie. Ponadto w okresie od stycznia do marca 2017 r. pracownikowi wypłacono wynagrodzenie i dodatek za pracę nadliczbową w łącznej wysokości 2200 zł. Ten składnik jako zmienny należy przyjąć do podstawy wymiaru ekwiwalentu w średniej wysokości, tj. 733,33 zł (2200 zł : 3). Podstawę wymiaru stanowi kwota 1833,33 zł (1100 zł + 733,33 zł), a współczynnik ekwiwalentowy, jaki należy przyjąć, wynosi 10,42. Przy założeniu, że obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin, ekwiwalent za 1 godzinę niewykorzystanego urlopu wyniesie 21,99 zł, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

● 1833,33 zł : 10,42 = 175,94 zł (obliczenie ekwiwalentu za 1 dzień),

● 175,94 zł : 8 godz. (dobowa norma czasu pracy pracownika) = 21,99 zł (obliczenie ekwiwalentu za 1 godzinę).

Tak obliczony ekwiwalent za 1 godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.

Ekwiwalent za urlop staje się wymagalny w dniu rozwiązania umowy o pracę. Jeśli nie wypłacili Państwo w terminie ekwiwalentu za urlop, to przy jego wypłacie należy pracownikowi dodatkowo wypłacić odsetki za zwłokę.

Sprawdź serwis: Czas pracy

Podstawa prawna:

● art. 129 § 1, art. 171 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● art. 93 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638; ost.zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2260),

● art. 15 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046; ost.zm. Dz.U. z 2016 r., poz. 1948),

● § 6-7, § 14-19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?