REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składka zdrowotna przy powołaniu - zmiany 2022

Małgorzata Kozłowska
Składka zdrowotna przy powołaniu - zmiany od 1 stycznia 2022 roku.
Składka zdrowotna przy powołaniu - zmiany od 1 stycznia 2022 roku.
Shutterstock

REKLAMA

Składka zdrowotna przy powołaniu - co zmieniło się w ubezpieczeniu zdrowotnym u osób pełniących funkcję na podstawie powołania od 2022 roku?

Składka zdrowotna 2022 - powołanie

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. powołanie do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania stanowi tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, pod warunkiem że osoby takie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Obowiązek ubezpieczenia obejmuje przede wszystkim członków zarządu, prokurentów, członków komisji rewizyjnych, egzaminacyjnych. Dotychczas powołanie nie stanowiło tytułu do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Członek zarządu, prokurent, członek komisji rewizyjnej a składka zdrowotna

Osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, od 1 stycznia 2022 r. podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej). Chodzi w tym przypadku o osoby, którym wynagrodzenie jest wypłacane na podstawie uchwały o powołaniu, tj. przede wszystkim członkowie zarządu spółek, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnych czy egzaminacyjnych.

Czym jest powołanie?

Powołanie należy rozumieć jako każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, np. umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Jednakże to od woli spółki zależy, czy to stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków członka zarządu.

Członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (spółka z o.o.).

Autopromocja

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

Kup książkę:

Jak prawidłowo rozliczać składki ZUS. 28 praktycznych porad

W przypadku spółki akcyjnej członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powołanie w skład zarządu spółki kapitałowej (art. 201 § 4 i art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dalej k.s.h.) jest stosunkiem organizacyjnym pomiędzy członkiem zarządu i spółką i na jego mocy nie powstaje stosunek pracy. Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego może być nawiązanie stosunku obligacyjnego, np. umowy o pracę, umowy o zarządzanie (art. 203 § 1 zd. 2 k.s.h.).

Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 21 marca 2018 r. (III AUa 1266/17) uznał, że:

Autopromocja

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023

Kup książkę:

Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2023

(…) "Powołanie, jako termin wprowadzony w art. 201 § 4 k.s.h., jest ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Powołanie do zarządu należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której wyrażony zostaje akt woli organu/podmiotu/osoby powołującej do zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powołania, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki".

Czym jest prokura?

Natomiast prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 1091 § 1 K.c.).

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych

Powołanie - obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Do 31 grudnia 2021 r. od wynagrodzenia wypłacanego na podstawie samego powołania nie było obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się przepisy w tym zakresie i takie osoby podlegają składce zdrowotnej.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje z dniem powołania, a wygasa z dniem odwołania (art. 73 pkt 17b ustawy zdrowotnej). Osoby te zgłaszane są do tego ubezpieczenia przez podmiot wypłacający wynagrodzenie (art. 75 ust. 17a ustawy zdrowotnej).

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wskazanej osoby dokonuje się na druku ZUS ZZA z kodem 2250 xx (osoba powołana do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, która z tego tytułu pobiera wynagrodzenie), w terminie 7 dnia od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Zatem członkowie zarządu, którzy w styczniu 2022 r. pobierali wynagrodzenie z tego tytułu, powinni zostać zgłoszeni do ZUS do 10 stycznia 2022 r. (jeżeli ostatni dzień terminu na zgłoszenie będzie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten przesuwa się na najbliższy następny dzień powszedni).

Ważne!

Warunkiem podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby powołane jest otrzymywanie wynagrodzenia z tego tytułu.

Przykład

Pani Aldona została powołana do zarządu spółki z o.o. od 1 lutego 2022 r. Na podstawie uchwały o powołaniu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 5000 zł. Spółka powinna ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, najpóźniej do 8 lutego 2022 r.

Przykład

Pan Wojciech jest członkiem zarządu spółki akcyjnej od 12 czerwca 2021 r. Z tego tytułu jest mu wypłacane wynagrodzenie. Spółka powinna była go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego do 10 stycznia 2022 r. (8 stycznia przypada w sobotę, więc termin przesuwa się na kolejny dzień roboczy).

Jeżeli członek zarządu jest zatrudniony w spółce na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę i na tej podstawie pełni funkcję w zarządzie, dla niego w zasadzie nic się nie zmienia. W tym przypadku tytułem do ubezpieczeń jest umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia) lub umowa o pracę, a składka zdrowotna jest naliczana i odprowadzana od wynagrodzenia wypłaconego z tego tytułu.

W zakresie opłacania składki zdrowotnej za prokurenta na tle przepisów ustawy zdrowotnej, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., pojawiły się wątpliwości. Bowiem zgodnie z treścią art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Podatek od wynagrodzenia prokurenta

Należy wskazać, że wynagrodzenie prokurenta stanowi przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof). W w przypadku uzyskiwania przychodu z "innych źródeł" nie określono obowiązku uiszczania z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Oznacza to, że w odróżnieniu od członka zarządu, spółka nie jest płatnikiem zaliczek na podatek. Spółka wystawia natomiast prokurentowi PIT - 11, (art. 42a ustawy o pdof), który rozlicza się samodzielnie, wykazując otrzymane od spółki wynagrodzenie wraz z innymi przychodami w zeznaniu rocznym. Potwierdza to m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 października 2019 r. (113-KDIPT2-2.4011.437.2019.2.MK).

Wobec tego, skoro spółka nie jest płatnikiem zaliczek na podatek od wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi, powstaje pytanie, czy stosownie do treści art. 83 ust. 2 ustawy zdrowotnej, składka zdrowotna wyniesie 0 zł i czy do ZUS przesyłać "zerowe" raporty ZUS RCA.

Składka zdrowotna - podstawa wymiaru i rozliczanie

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składki (art. 79 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia tych osób, pobieranego z tytułu powołania (art. 81 ust. 8 pkt 11a ustawy zdrowotnej).

Składka zdrowotna jest rozliczana w każdym miesiącu w raporcie imiennym ZUS RCA (od 1 stycznia 2022 r. nie obowiązuje już raport ZUS RZA).

Począwszy od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku.

Został bowiem uchylony art. 95 ustawy zdrowotnej, zgodnie z którym składka na ubezpieczenie zdrowotne była odliczana:

 • od podatku dochodowego od osób fizycznych - na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych - na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Powołanie i umowa o pracę a składka zdrowotna

Jeśli dana osoba, oprócz powołania, jest zatrudniona np. na podstawie umowy o pracę, wówczas będzie posiadała 2 tytuły do ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana z każdego z tych tytułów odrębnie (art. 82 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Przykład

Pani Anna jest zatrudniona w spółce akcyjnej na stanowisku głównej księgowej na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie od 10 stycznia 2022 r. pełni funkcję członka komisji egzaminacyjnej w tej spółce, za wynagrodzeniem w kwocie 3500 zł. W tym przypadku składka zdrowotna będzie odprowadzana zarówno z umowy o pracę, jak i z tytułu pełnienia funkcji członka komisji.

Przykład

Pan Grzegorz jest zatrudniony w spółce z o.o. na podstawie umowy zlecenia jako tłumacz. Jednocześnie zasiada w zarządzie tej spółki od września 2021 r. Z tytułu powołania nie otrzymuje jednak żadnego wynagrodzenia. Wobec tego jedynym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego będzie w tym przypadku umowa zlecenia.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego a ustawodawstwo innego państwa

Dla ustalenia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby powołanej istotna jest kwestia, jakiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń podlega dana osoba. Jeśli właściwe jest ustawodawstwo innego państwa, wówczas w Polsce nie powstanie obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

Potwierdza to ZUS, który w interpretacji z 27 sierpnia 2017 r. (DI/200000/43/1007/2017) wyjaśnił, że zgodnie z prawem wspólnotowym osoba migrująca może podlegać tylko ustawodawstwu jednego państwa w zakresie ubezpieczeń. Wynika to z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r., dotyczącego wykonania rozporządzenia nr 883/2004.

Przykład

Pan Paweł pełni w Polsce funkcję wiceprezesa zarządu w spółce akcyjnej od lipca 2020 r., bez wynagrodzenia. Jednocześnie od maja 2019 r. jest zatrudniony w firmie francuskiej na podstawie umowy o pracę jako koordynator projektu. Posiada zaświadczenie A1 wydane przez właściwą instytucję francuską, potwierdzające, że w okresie od 15 lipca 2019 r. do 14 lipca 2022 r. (na czas trwania umowy o pracę) podlega ubezpieczeniom we Francji. Od 1 lutego 2022 r. będzie otrzymywał w polskiej spółce wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie 6200 zł. Mimo to spółka nie ma obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczenia zdrowotnego (gdyż do 14 lipca 2022 r. podlega ustawodawstwu francuskiemu). Po tym terminie, jeśli Paweł M. nie będzie podlegał ubezpieczeniom we Francji, spółka będzie zobowiązana zgłosić go do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę zdrowotną od wypłacanego mu wynagrodzenia w Polsce.

Podstawa prawna:

art. 66 ust. 1 pkt 35a, art. 73 pkt 17b, art. 75 ust. 17a, art. 79 ust. 1, art. 81 ust. 8 pkt 11a, art. 82 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270),

art. 201 § 4, art. 203 § 1, art. 368 § 4 ustawy z 15 września 2020 r., Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2052),

rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366; ost. zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2366)

art. 1091 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740; ost. zm. Dz.U. z 2021 r., poz. 1509)

art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1, art. 42a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128; ost. zm. Dz.U. z 2022 r.,poz. 1).

Powołane orzecznictwo sądowe:

wyrok Sądu Apelacyjnego z 21 marca 2018 r. (sygn. akt. III AUa 1266/17)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie? 

  Dzień chłopaka w pracy

  30 września to Dzień Chłopaka. Dzień Chłopaka to co innego niż Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który przypada w dniu 10 marca. Jakie prawa pracownicze mają zatrudnieni nastoletni młodociani?

  REKLAMA

  Rozwiązanie umowy o pracę - kiedy pracownik powinien dostać wynagrodzenie?

  Kiedy po rozwiązaniu umowy o pracę należy się wypłata wynagrodzenia? Czy to dzień rozwiązania umowy czy ustalony w danym zakładzie pracy dzień wypłat? 

  Październik - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Wzrosty wynagrodzeń od 2024

  1 października - nauczyciele akademiccy wracają do pracy! Czy będą wzrosty wynagrodzeń 1 stycznia 2024 dla profesorów, adiunktów i asystentów? 

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa?

  Czy 1 października 2023 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe - ile zostało w 2023 roku? Czy w październiku 2023 są niedziele handlowe? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  Dobrostan pracowników - wellbeing

  Wellbeing (well-being) w dosłownym tłumaczeniu z języka oznacza dobrostan. Okazuje się, że pracownicy i pracodawcy różnie rozumieją to pojęcie, co pokazuje raport pt.: „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2023. Dobrostan pracownika, czyli wellbeing w pracy”.

  REKLAMA

  Aż 13% Polaków otwarcie przyznaje, że nie lubi ludzi z którymi pracuje

  Czy Polacy lubią swoich współpracowników? Co jest najbardziej denerwujące w zachowaniu kolegów i koleżanek z pracy? A co jest najbardziej cenione? Ważniejsza jest kariera czy dobra atmosfera? Sprawdzamy. 

  Jesień i koniec żniw - czas na rehabilitację leczniczą dla rolników

  Czy rolnicy mają prawo do rehabilitacji leczniczej? Ile trwa rehabilitacja dla rolników z KRUS? Gdzie jest prowadzona rehabilitacja lecznicza rolników? Jak i gdzie złożyć wniosek?

  REKLAMA