REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016

Anna Szocińska
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016/fot. Fotolia
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016/fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku przez ubezpieczoną po porodzie. Ponadto dla różnych grup ubezpieczonych kwota zasiłku jest zależna od wynagrodzenia, bądź od przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Co się zmieniło w 2016 roku?

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz za pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 100% podstawy wymiaru. Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o wszystkie urlopy nie zostanie złożony w ciągu 21 dni po porodzie, zasiłek ten stanowi 60% podstawy wymiaru.

REKLAMA

Autopromocja

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. lub 10. roku życia. Zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania zarówno pracownikom, jak i osobom niebędącym pracownikami. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku przez ubezpieczoną po porodzie, a także od jej woli w nim wyrażonej.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres:

● urlopu macierzyńskiego,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

● urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

● urlopu ojcowskiego

– wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu rodzicielskiego wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych:

● 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcie dziecka na wychowanie;

● 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, trojga dzieci przy jednym porodzie, czworga dzieci przy jednym porodzie, pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (lub przyjęcia na wychowanie);

● 3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku:

- przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

- jednoczesnego przyjęcia dwojga, trojga, czworga, pięciorga i więcej dzieci

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe - udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia (książka)

Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Ubezpieczona, która złoży wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w ciągu 21 dni od dnia porodu, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru. Do 1 stycznia 2016 r. obowiązywał krótszy termin na złożenie wniosku, tj. 14 dni, oraz dodatkowy urlop macierzyński, który po zmianach został połączony z urlopem rodzicielskim.

Nie zmieniły się terminy na złożenie wniosku o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez:

● ubezpieczonych niebędących pracownikami,

● osoby pobierające zasiłek macierzyński w okresie urlopu wychowawczego oraz

● osoby pobierające zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego osoby te powinny złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu o dotychczasowy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.

infoRgrafika

Jeśli ubezpieczony złoży wniosek o cały okres zasiłku macierzyńskiego w ciągu 21 dni po porodzie, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 80%.

W związku z tym, że za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w razie niezłożenia wniosku w ciągu 14 dni po porodzie (obecnie 21 dni), przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 100%, obecnie za okres poprzednio obowiązującego dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek przysługuje w takiej samej wysokości (za 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego).

W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi:

● urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo

● urlopu rodzicielskiego, w którym zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru (tj. co najmniej 26 tygodni),

ubezpieczony nabędzie prawo do jednorazowego wyrównania pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru.

Pracownica 12 lutego 2016 r. urodziła dziecko, a 20 lutego 2016 r. wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego oraz bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach (20 i 32 tygodnie). Pracodawca podjął wypłatę zasiłku macierzyńskiego od 12 lutego 2016 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru. Załóżmy, że 18 czerwca 2016 r. pracownica złożyła wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Oświadczyła, że z tych urlopów w pełnym wymiarze będzie korzystał ojciec dziecka. 19 czerwca pracownik-ojciec dziecka wystąpił z wnioskiem do swojego pracodawcy o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego od 1 lipca 2016 r. do 9 lutego 2017 r. (32 tygodnie – 224 dni). Pracodawca zatrudniający pracownika wypłaca mu zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ pracownik kontynuuje uprawnienia nabyte przez matkę dziecka. 31 lipca 2016 r. pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem, że rezygnuje z części urlopu rodzicielskiego. Załączył oświadczenie matki dziecka, że ona również nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. W tej sytuacji pracodawca zatrudniający pracownika powinien wypłacić zasiłek macierzyński za okres od 1 do 31 lipca w wysokości 100% podstawy wymiaru. Matce dziecka będzie przysługiwało wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres od 12 lutego do 30 czerwca 2016 r. (20 tygodni – 140 dni) w jej zakładzie pracy, po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udokumentowaniu, że ojciec dziecka zrezygnował z części okresu urlopu rodzicielskiego.

Pracownica 15 listopada 2015 r. urodziła bliźnięta, a 21 listopada wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego od 15 listopada 2015 r. do 18 czerwca 2016 r. (31 tygodni – 217 dni) oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 czerwca do 13 sierpnia 2016 r. (8 tygodni – 56 dni). Pracodawca udzielił urlopów i przyznał zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, mimo że pracownica wystąpiła z wnioskiem w ciągu 14 dni po porodzie (obecnie termin wynosi 21 dni), ale nie występowała o wszystkie urlopy w pełnym wymiarze. Załóżmy, że 10 lipca 2016 r. pracownica wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski od 14 sierpnia do 22 października 2016 r. na okres 10 tygodni. Oświadczyła jednocześnie, że ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego razem z nią przez okres 8 tygodni od 14 sierpnia do 8 października 2016 r. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w tym okresie pracownicy i pracownikowi w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli pracownik w dniu wejścia w życie zmian Kodeksu pracy dotyczących korzystania z uprawnień rodzicielskich (2 stycznia 2016 r.) będzie przebywał na dodatkowym urlopie macierzyńskim (który został włączony do urlopu rodzicielskiego) lub jego części, będzie korzystał z tego urlopu na zasadach obowiązujących przed nowelizacją.

Natomiast urlop rodzicielski dla takiego pracownika będzie udzielany na nowych zasadach, z zastrzeżeniem, że:

● wymiar urlopu rodzicielskiego (obowiązującego od 2 stycznia 2016 r.) zostanie pomniejszony o wymiar wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części,

● wniosek o urlop rodzicielski będzie mógł być złożony do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu dodatkowego albo części urlopu rodzicielskiego.

Od 2 stycznia 2016 r., jeżeli zarówno pracownica, jak i ubezpieczony pracownik chcą pobierać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, muszą wystąpić z pisemnym wnioskiem w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (lub pobierania zasiłku za okres urlopu). W przypadku gdy pracodawca udzieli urlopu mimo niezachowania wymaganego terminu na złożenie wniosku, zasiłek macierzyński przysługuje za okres udzielonego urlopu. Jeśli matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80%, to również ojcu dziecka zasiłek macierzyński za okres, kiedy korzysta z urlopu rodzicielskiego, będzie przysługiwał w takiej samej wysokości. W sytuacji gdy matka dziecka pobiera zasiłek w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (ale 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.) oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego, ojcu dziecka przebywającemu na urlopie rodzicielskim zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

REKLAMA

Wysokość pobieranego świadczenia zależy od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez ojca dziecka w zakładzie pracy, w którym występuje z wnioskiem o urlop rodzicielski. Każdy z rodziców dziecka ma wypłacany zasiłek macierzyński w swoim zakładzie pracy, nawet jeśli wspólnie korzystają z urlopu rodzicielskiego, i wniosek o urlop każdy rodzic składa u swojego pracodawcy, jednocześnie oświadczając, czy z urlopu rodzicielskiego korzystają razem, czy tylko korzysta z niego jeden z rodziców.

Małżeństwo zatrudnione w jednym zakładzie pracy wystąpiło z wnioskiem o urlop rodzicielski, z którego zamierzają korzystać wspólnie. Matka dziecka wcześniej pobrała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński pobierała w wysokości 100% podstawy wymiaru. Od 7 września do 6 grudnia 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski (13 tygodni). Z wnioskiem o urlop rodzicielski za ten sam okres wystąpił także ojciec dziecka. Oboje rodzice mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownica urodziła dziecko i 16 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w wymiarze 14 tygodni. Pracodawca przyznał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru przysługującego pracownicy zasiłku wynosi 2600 zł, stawka dzienna zasiłku 100% to 86,67 zł (2600 zł : 30), a 60% stawki dziennej wynosi 52 zł. Pracownica otrzyma zasiłek w kwocie 18 685,94 zł:

● 140 dni x 86,67 zł = 12 133,80 zł (zasiłek za okres urlop macierzyńskiego),

● 42 dni x 86,67 zł = 3640,14 zł (zasiłek za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego),

● 56 dni x 52 zł = 2912 zł (zasiłek za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W jakim terminie powinnam otrzymać wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, który był wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru, jeżeli zrezygnowałam z całego urlopu rodzicielskiego?

Wypłata wyrównania powinna nastąpić w terminie wypłaty wynagrodzeń, jeżeli zasiłek macierzyński był wypłacany przez zakład pracy. Jeśli płatnikiem zasiłku był ZUS, wyrównanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub od daty złożenia innego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrównania, np. zaświadczenia pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z urlopu przez pracownicę.

Żona nie złożyła wniosku o urlop macierzyński w ciągu 14 dni po porodzie i pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% i 60%. Przez ostatnie 8 tygodni ja chciałbym korzystać z urlopu rodzicielskiego. W jakiej wysokości otrzymam zasiłek?

Otrzyma Pan zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ wchodzi Pan w prawa swojej żony, która otrzymywała zasiłek w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za część urlopu rodzicielskiego.

Podstawa prawna:

● art. 29–31, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268;

● art. 180, 1821, 1821a, 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.

Zadaj pytanie na FORUM!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin pracy w tygodniu w Polsce do 2027 roku? Inne państwa już testowały: efekty są zachęcające

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA