Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016

Anna Szocińska
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016/fot. Fotolia
Wysokość zasiłku macierzyńskiego - zmiany 2016/fot. Fotolia
Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku przez ubezpieczoną po porodzie. Ponadto dla różnych grup ubezpieczonych kwota zasiłku jest zależna od wynagrodzenia, bądź od przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru. Co się zmieniło w 2016 roku?

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz za pierwszych 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi 100% podstawy wymiaru. Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego, jeśli wniosek o wszystkie urlopy nie zostanie złożony w ciągu 21 dni po porodzie, zasiłek ten stanowi 60% podstawy wymiaru.

Zasiłek macierzyński przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu, która urodziła dziecko lub przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7. lub 10. roku życia. Zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania zarówno pracownikom, jak i osobom niebędącym pracownikami. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od terminu złożenia wniosku przez ubezpieczoną po porodzie, a także od jej woli w nim wyrażonej.

Rekomendowany produkt: Kodeks pracy 2016 z komentarzem + poradnik w prezencie

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres:

● urlopu macierzyńskiego,

● urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,

● urlopu ojcowskiego

– wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Zasiłek macierzyński z tytułu urlopu rodzicielskiego wynosił 100% podstawy wymiaru zasiłku za okres pierwszych:

● 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie lub przyjęcie dziecka na wychowanie;

● 8 tygodni urlopu rodzicielskiego, w przypadkach urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, trojga dzieci przy jednym porodzie, czworga dzieci przy jednym porodzie, pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie (lub przyjęcia na wychowanie);

● 3 tygodni urlopu rodzicielskiego w przypadku:

- przyjęcia dziecka na wychowanie i wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,

- jednoczesnego przyjęcia dwojga, trojga, czworga, pięciorga i więcej dzieci

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe - udzielanie, ustalanie wymiaru i naliczanie wynagrodzenia (książka)

Natomiast za pozostały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński wynosi 60% podstawy wymiaru zasiłku. Ubezpieczona, która złoży wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w ciągu 21 dni od dnia porodu, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 80% podstawy wymiaru. Do 1 stycznia 2016 r. obowiązywał krótszy termin na złożenie wniosku, tj. 14 dni, oraz dodatkowy urlop macierzyński, który po zmianach został połączony z urlopem rodzicielskim.

Nie zmieniły się terminy na złożenie wniosku o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego przez:

● ubezpieczonych niebędących pracownikami,

● osoby pobierające zasiłek macierzyński w okresie urlopu wychowawczego oraz

● osoby pobierające zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego osoby te powinny złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego uległ wydłużeniu o dotychczasowy okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Wymiar urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.

infoRgrafika

Jeśli ubezpieczony złoży wniosek o cały okres zasiłku macierzyńskiego w ciągu 21 dni po porodzie, nabędzie prawo do zasiłku w wysokości 80%.

W związku z tym, że za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, w razie niezłożenia wniosku w ciągu 14 dni po porodzie (obecnie 21 dni), przysługiwał zasiłek macierzyński w wysokości 100%, obecnie za okres poprzednio obowiązującego dodatkowego urlopu macierzyńskiego zasiłek przysługuje w takiej samej wysokości (za 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego).

W przypadku rezygnacji z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi:

● urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze albo

● urlopu rodzicielskiego, w którym zasiłek macierzyński przysługuje w wysokości 60% podstawy wymiaru (tj. co najmniej 26 tygodni),

ubezpieczony nabędzie prawo do jednorazowego wyrównania pobranego zasiłku macierzyńskiego do 100% podstawy wymiaru.

Pracownica 12 lutego 2016 r. urodziła dziecko, a 20 lutego 2016 r. wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego oraz bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego w pełnych wymiarach (20 i 32 tygodnie). Pracodawca podjął wypłatę zasiłku macierzyńskiego od 12 lutego 2016 r. w wysokości 80% podstawy wymiaru. Załóżmy, że 18 czerwca 2016 r. pracownica złożyła wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Oświadczyła, że z tych urlopów w pełnym wymiarze będzie korzystał ojciec dziecka. 19 czerwca pracownik-ojciec dziecka wystąpił z wnioskiem do swojego pracodawcy o udzielenie mu urlopu rodzicielskiego od 1 lipca 2016 r. do 9 lutego 2017 r. (32 tygodnie – 224 dni). Pracodawca zatrudniający pracownika wypłaca mu zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ pracownik kontynuuje uprawnienia nabyte przez matkę dziecka. 31 lipca 2016 r. pracownik wystąpił do pracodawcy z wnioskiem, że rezygnuje z części urlopu rodzicielskiego. Załączył oświadczenie matki dziecka, że ona również nie będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. W tej sytuacji pracodawca zatrudniający pracownika powinien wypłacić zasiłek macierzyński za okres od 1 do 31 lipca w wysokości 100% podstawy wymiaru. Matce dziecka będzie przysługiwało wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres od 12 lutego do 30 czerwca 2016 r. (20 tygodni – 140 dni) w jej zakładzie pracy, po złożeniu przez nią wniosku w tej sprawie i udokumentowaniu, że ojciec dziecka zrezygnował z części okresu urlopu rodzicielskiego.

Pracownica 15 listopada 2015 r. urodziła bliźnięta, a 21 listopada wystąpiła do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu macierzyńskiego od 15 listopada 2015 r. do 18 czerwca 2016 r. (31 tygodni – 217 dni) oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego od 19 czerwca do 13 sierpnia 2016 r. (8 tygodni – 56 dni). Pracodawca udzielił urlopów i przyznał zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, mimo że pracownica wystąpiła z wnioskiem w ciągu 14 dni po porodzie (obecnie termin wynosi 21 dni), ale nie występowała o wszystkie urlopy w pełnym wymiarze. Załóżmy, że 10 lipca 2016 r. pracownica wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski od 14 sierpnia do 22 października 2016 r. na okres 10 tygodni. Oświadczyła jednocześnie, że ojciec dziecka będzie korzystał z urlopu rodzicielskiego razem z nią przez okres 8 tygodni od 14 sierpnia do 8 października 2016 r. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w tym okresie pracownicy i pracownikowi w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli pracownik w dniu wejścia w życie zmian Kodeksu pracy dotyczących korzystania z uprawnień rodzicielskich (2 stycznia 2016 r.) będzie przebywał na dodatkowym urlopie macierzyńskim (który został włączony do urlopu rodzicielskiego) lub jego części, będzie korzystał z tego urlopu na zasadach obowiązujących przed nowelizacją.

Natomiast urlop rodzicielski dla takiego pracownika będzie udzielany na nowych zasadach, z zastrzeżeniem, że:

wymiar urlopu rodzicielskiego (obowiązującego od 2 stycznia 2016 r.) zostanie pomniejszony o wymiar wykorzystanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części,

● wniosek o urlop rodzicielski będzie mógł być złożony do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu dodatkowego albo części urlopu rodzicielskiego.

Od 2 stycznia 2016 r., jeżeli zarówno pracownica, jak i ubezpieczony pracownik chcą pobierać zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, muszą wystąpić z pisemnym wnioskiem w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (lub pobierania zasiłku za okres urlopu). W przypadku gdy pracodawca udzieli urlopu mimo niezachowania wymaganego terminu na złożenie wniosku, zasiłek macierzyński przysługuje za okres udzielonego urlopu. Jeśli matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w wysokości 80%, to również ojcu dziecka zasiłek macierzyński za okres, kiedy korzysta z urlopu rodzicielskiego, będzie przysługiwał w takiej samej wysokości. W sytuacji gdy matka dziecka pobiera zasiłek w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (ale 6 lub 8 tygodni urlopu rodzicielskiego od 2 stycznia 2016 r.) oraz 60% za okres urlopu rodzicielskiego, ojcu dziecka przebywającemu na urlopie rodzicielskim zasiłek macierzyński będzie przysługiwał w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Wysokość pobieranego świadczenia zależy od wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez ojca dziecka w zakładzie pracy, w którym występuje z wnioskiem o urlop rodzicielski. Każdy z rodziców dziecka ma wypłacany zasiłek macierzyński w swoim zakładzie pracy, nawet jeśli wspólnie korzystają z urlopu rodzicielskiego, i wniosek o urlop każdy rodzic składa u swojego pracodawcy, jednocześnie oświadczając, czy z urlopu rodzicielskiego korzystają razem, czy tylko korzysta z niego jeden z rodziców.

Małżeństwo zatrudnione w jednym zakładzie pracy wystąpiło z wnioskiem o urlop rodzicielski, z którego zamierzają korzystać wspólnie. Matka dziecka wcześniej pobrała zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński pobierała w wysokości 100% podstawy wymiaru. Od 7 września do 6 grudnia 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o urlop rodzicielski (13 tygodni). Z wnioskiem o urlop rodzicielski za ten sam okres wystąpił także ojciec dziecka. Oboje rodzice mają prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracownica urodziła dziecko i 16 dni po porodzie wystąpiła z wnioskiem o urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski w wymiarze 14 tygodni. Pracodawca przyznał zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 100% podstawy wymiaru oraz za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawa wymiaru przysługującego pracownicy zasiłku wynosi 2600 zł, stawka dzienna zasiłku 100% to 86,67 zł (2600 zł : 30), a 60% stawki dziennej wynosi 52 zł. Pracownica otrzyma zasiłek w kwocie 18 685,94 zł:

● 140 dni x 86,67 zł = 12 133,80 zł (zasiłek za okres urlop macierzyńskiego),

● 42 dni x 86,67 zł = 3640,14 zł (zasiłek za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego),

● 56 dni x 52 zł = 2912 zł (zasiłek za 8 tygodni urlopu rodzicielskiego).

Odpowiedzi na pytania Czytelników

W jakim terminie powinnam otrzymać wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, który był wypłacany w wysokości 80% podstawy wymiaru, jeżeli zrezygnowałam z całego urlopu rodzicielskiego?

Wypłata wyrównania powinna nastąpić w terminie wypłaty wynagrodzeń, jeżeli zasiłek macierzyński był wypłacany przez zakład pracy. Jeśli płatnikiem zasiłku był ZUS, wyrównanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego lub od daty złożenia innego dokumentu niezbędnego do wypłaty wyrównania, np. zaświadczenia pracodawcy o terminie zaprzestania korzystania z urlopu przez pracownicę.

Żona nie złożyła wniosku o urlop macierzyński w ciągu 14 dni po porodzie i pobierała zasiłek macierzyński w wysokości 100% i 60%. Przez ostatnie 8 tygodni ja chciałbym korzystać z urlopu rodzicielskiego. W jakiej wysokości otrzymam zasiłek?

Otrzyma Pan zasiłek macierzyński w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku, ponieważ wchodzi Pan w prawa swojej żony, która otrzymywała zasiłek w wysokości 100% za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60% za część urlopu rodzicielskiego.

Podstawa prawna:

● art. 29–31, art. 37 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 159; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268;

● art. 180, 1821, 1821a, 1831 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1268.

Zadaj pytanie na FORUM!

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi
  W ramach kontroli robót budowlanych Państwowa Inspekcja Pracy wydała 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności decyzji, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł - poinformowano w czwartek.
  Emilia Legierska nowym dyrektorem w Walter Herz
  Emilia Legierska objęła stanowisko Transaction Director w Walter Herz. Pokieruje pracami oddziału firmy w Krakowie i rozwojem usług doradczych na południu Polski.
  Lista benefitów dla pracowników Girteki rośnie wraz z dodatkowym ubezpieczeniem zdrowotnym
  Dziś pracownika przyciąga nie tylko wynagrodzenie. Dla młodego pokolenia coraz większego znaczenia nabierają dodatkowe korzyści, kultura organizacyjna czy wartości reprezentowane przez firmę.
  Jakie zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców?
  Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nawet 1,2 mln cudzoziemców jest rocznie zatrudnianych w Polsce przez około 120-140 tys. podmiotów. Wynika to z danych dotyczących wydanych oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy. Od końca lutego 2022 r. sytuacja na rynku pracy w Polsce się zmieniła, ponieważ coraz więcej cudzoziemców, w tym osób z Ukrainy zaczęło ubiegać się o pracę. Zaszła konieczność zmiany przepisów i usprawnienia procesu wydawania zaświadczeń i oświadczeń.
  Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w koncernie Coca-Cola w Niemczech?
  Koncern Coca-Cola w Niemczech wypłacał pracownikom dodatki za pracę w porze nocnej w różnej wysokości. Czy naruszył tym prawa pracownicze? Okazało się, że przepis układu zbiorowego obowiązujący w koncernie a przewidujący w przypadku nieregularnej pracy w porze nocnej dodatek do wynagrodzenia wyższy niż dodatek ustalony w odniesieniu do sytuacji regularnej pracy w porze nocnej – nie jest sprzeczny z prawem UE.
  Kontrola trzeźwości w pracy - zmiany w Kodeksie pracy
  Nowelizacja Kodeksu pracy. Gdy kontrola trzeźwości pracownika wykryje niski poziom alkoholu, trzeba będzie go jeszcze raz sprawdzić i ustalić, czy wartość ta spada. Nowe przepisy w tym względzie mogą budzić wątpliwości.
  Praca dla niepełnosprawnych - jakie projekty?
  Jednym z głównych funduszy UE jest Europejski Fundusz Społeczny (EFS). W ramach niego kraje członkowskie UE otrzymują wsparcie finansowe na rozwój społeczno-gospodarczy. Właśnie m.in. z EFS przeznaczono 170 mln zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Program ma na celu na aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. Kto może skorzystać z projektu i co może zyskać?
  Czy wystawienie faktury podczas L4 prowadzi do zwrotu zasiłku?
  Wystawienie faktury przez przedsiębiorcę podczas zwolnienia lekarskiego, nie stanowi pracy zarobkowej i nie powoduje konieczności zwrotu do ZUS-u pobranego już zasiłku chorobowego.
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Jak rozmawiać o podwyżce? Poznaj tajniki negocjacji wysokości płacy
  Jaka rozmawiać o podwyżce, by ją otrzymać? Jaki moment wybrać? Jakich argumentów użyć? Poznaj tajniki negocjacji płacy w pigułce.
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.