REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - najważniejsze informacje, przykłady

Joanna Stolarska
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - najważniejsze informacje, przykłady/Fot. Shutterstock
Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy - najważniejsze informacje, przykłady/Fot. Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ubezpieczenie chorobowe może zapewnić zleceniobiorcy - po spełnieniu ustawowych warunków - prawo do świadczeń na wypadek choroby, macierzyństwa lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Czy składka chorobowa za zleceniobiorcę zawsze jest dobrowolna?

Chociaż generalną zasadą jest objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności, ustawa systemowa przewiduje w tym zakresie przypadki szczególne, gdy to ubezpieczenie będzie miało inny charakter. Składki na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy mogą być w niektórych sytuacjach odprowadzane obowiązkowo. Występują również sytuacje, gdy zleceniobiorca w ogóle nie może zostać objęty tym ubezpieczeniem - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Autopromocja

Zasadniczo zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu, a ubezpieczenie chorobowe ma dla niego charakter dobrowolny (zostaje nim objęty na własny wniosek). Dzięki tak ukształtowanemu obowiązkowi ubezpieczeniowemu zleceniobiorca ma zapewnioną ochronę niemal taką samą jak pracownik. Najistotniejszą różnicą w przypadku zleceniobiorców jest zasada podlegania ubezpieczeniu chorobowemu na zasadzie dobrowolności - w przeciwieństwie do pracowników, dla których wszystkie ubezpieczenia, w tym chorobowe, mają charakter obowiązkowy.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Samoistna umowa zlecenia

Przedstawione powyżej zasady obowiązują w pierwszej kolejności w odniesieniu do tzw. samoistnych umów zlecenia, czyli takich, którym nie towarzyszy inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Spółka z o.o. od 1 listopada 2018 r. zatrudnia 29-letnią osobę na podstawie umowy zlecenia. Umowa zlecenia jest samoistnym tytułem do ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy - nie prowadzi on żadnej innej działalności zarobkowej, która skutkowałaby obowiązkiem ubezpieczeniowym. Zleceniobiorca, podpisując umowę 30 października 2018 r., zawnioskował o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Płatnik jest zobowiązany uwzględnić wniosek zleceniobiorcy i zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, z datą 1 listopada 2018 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe jest ograniczona w skali miesiąca do kwoty 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2018 r. 11 107,50 zł; w 2019 r. 11 912,50 zł, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2019 r.). Wywołuje to ważne skutki dla zleceniobiorcy uzyskującego z tytułu zawartej umowy zlecenia przychody w kwocie wyższej niż wskazane ograniczenie.

Anna Z. jest zatrudniona na podstawie samoistnej umowy zlecenia - kontraktu menedżerskiego w spółce z o.o. Z tytułu tego zatrudnienia uzyskuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie 36 000 zł. Anna Z. zawnioskowała o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne płatnik będzie opłacał co do zasady od pełnej kwoty wynagrodzenia (na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z uwzględnieniem rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek, tzw. 30-krotności). Natomiast składka na ubezpieczenie chorobowe będzie opłacana każdego miesiąca od kwoty nieprzekraczającej 11 107,50 zł (w 2018 r.). Stosownie do tego ograniczenia obliczana będzie wysokość świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy) Anny Z. nie będzie ustalony od kwoty jej przychodu z tytułu umowy zlecenia, lecz z uwzględnieniem kwoty granicznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe. Będzie zatem ponad 3-krotnie niższy niż otrzymywane wynagrodzenie z kontraktu menedżerskiego.

Umowa zlecenia zawarta z własnym pracodawcą lub wykonywana na rzecz pracodawcy

Ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy może mieć także inny charakter. Umowa zlecenia będzie obowiązkowo oskładkowana na wszystkie ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zleceniobiorca:

 • zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą (i realizuje ją równolegle ze stosunkiem pracy),
 • wykonuje umowę zlecenia na rzecz własnego pracodawcy.

W takiej sytuacji umowa zlecenia nie stanowi odrębnego tytułu ubezpieczeniowego. Przychód z tej umowy płatnik sumuje z przychodem uzyskanym w tym samym miesiącu z tytułu stosunku pracy i oskładkowuje łącznie, na zasadach przewidzianych dla pracowników. Ubezpieczenie chorobowe, mimo że obejmuje przychody z umowy zlecenia, ma wówczas charakter obowiązkowy.

Spółka z o.o. od 1 stycznia 2018 . zatrudnia na podstawie umowy o pracę Kamila B. Umowa o pracę została zawarta na czas określony, do 31 grudnia 2018 r., i nie będzie przedłużona. Od 1 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. spółka zawarła z Kamilem B. dodatkowo także umowę zlecenia. W tej sytuacji w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018 r. przychody z tytułu umowy zlecenia zawartej przez Kamila B. z własnym pracodawcą są traktowane pod względem składkowym jak przychody ze stosunku pracy. Płatnik ma obowiązek uwzględnić przychody ze zlecenia w podstawie wymiaru składek z tytułu umowy o pracę i łącznie oskładkować na zasadach przewidzianych dla pracowników (a zatem odprowadzić składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i zdrowotne). W okresie od 1 stycznia 2019 r., od kiedy umowie zlecenia nie towarzyszy już zatrudnienie pracownicze, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne będą obowiązkowe, a składka na ubezpieczenie chorobowe będzie miała charakter dobrowolny (będzie opłacana, jeżeli zawnioskuje o to zleceniobiorca).

Ze względu na fakt, że w przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy składka na ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowa, przy ustalaniu jej podstawy nie stosuje się ograniczenia do 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (dotyczy ono tylko dobrowolnej składki chorobowej). Przy ustalaniu wysokości ewentualnego zasiłku ZUS dla zleceniobiorcy zasadniczo będzie zatem można uwzględnić przychód ze zlecenia. Trzeba jednak pamiętać, że zasiłek z uwzględnieniem tego składnika będzie należny tylko w okresie, na który umowa została zawarta. Po zakończeniu umowy dodatkowe przychody ze zlecenia nie będą już uwzględniane w podstawie świadczeń, niezależnie od tego, jak wysokie składki były od nich odprowadzone.

Barbara D. jest zatrudniona w przedsiębiorstwie na 1/2 etatu, z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 3700 zł. Ponadto w okresie od 1 marca do 31 października 2018 r. wykonywała na rzecz swojego pracodawcy umowę zlecenia, z tytułu której otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 8800 zł miesięcznie (wynagrodzenie to było w pełnym zakresie oskładkowane przez jej pracodawcę). 5 listopada Barbara D. uległa wypadkowi i przez długi czas będzie niezdolna do pracy. Wypłata świadczeń z ubezpieczenia chorobowego przypada na okres, kiedy umowie o pracę nie towarzyszy już umowa zlecenia. W podstawie wymiaru świadczeń nie zostanie zatem uwzględniony przychód z tytułu umowy cywilnoprawnej, mimo że były od niego opłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenie chorobowe.


Umowa zlecenia w zbiegu z innym tytułem do ubezpieczeń

Jeśli umowie zlecenia towarzyszy inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń, wówczas - w zależności od okoliczności:

 • ubezpieczenie chorobowe z tytułu umowy zlecenia będzie miało charakter dobrowolny albo
 • zleceniobiorca w ogóle nie będzie miał możliwości podlegania temu ubezpieczeniu.

Zleceniobiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie m.in. w przypadku, gdy umowie cywilnoprawnej towarzyszy inny tytuł ubezpieczenia, ale nie wyłącza on obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu zlecenia.

Dagmara B. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 stycznia 2018 r. Działalność jest oskładkowana na zasadach preferencyjnych (składki obliczane od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia), przewidzianych w art. 18a ustawy systemowej. Od 1 listopada 2018 r. przedsiębiorczyni ta dodatkowo wykonuje umowę zlecenia na rzecz spółki z o.o. Zlecenie nie jest realizowane w ramach działalności gospodarczej Dagmary B. W związku z tym, że Dagmara B. z tytułu działalności gospodarczej opłaca składki od najniższej dopuszczalnej podstawy (30% minimalnego wynagrodzenia), obowiązek ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenia nie został wyłączony (stałoby się tak dopiero wtedy, gdyby podstawa wymiaru składek z działalności wynosiła nie mniej niż pełną kwotę minimalnego wynagrodzenia). A zatem również umowa zlecenia stanowi dla niej tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i zdrowotnego. W tej sytuacji Dagmarze B. przysługuje także prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia, niezależnie od tego, czy wnioskowała o objęcie tym ubezpieczeniem również z działalności gospodarczej.

Z kolei jeśli inny tytuł ubezpieczenia wyłącza obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ze zlecenia, wówczas zleceniobiorca nie może w ogóle podlegać ubezpieczeniu chorobowemu - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Załóżmy, że Dagmara B. z poprzedniego przykładu korzysta z preferencyjnych zasad oskładkowania działalności, ale podstawę wymiaru, od której opłaca składki społeczne, ustaliła na poziomie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tej sytuacji umowa zlecenia stanowi dla niej tytuł do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dagmara B. może ze zlecenia przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (wówczas obowiązkowa będzie za nią także składka wypadkowa). Nie ma jednak możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ponieważ podlegają mu tylko osoby objęte obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi.

Należy także wspomnieć o sytuacji, gdy zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Objęcie zarówno ubezpieczeniami społecznymi, jak i ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu umowy zlecenia jest wykluczone w przypadku zleceniobiorców będących uczniami lub studentami do ukończenia 26 lat. Oprócz tego ubezpieczeniom ZUS ze zlecenia nie podlegają także uczniowie lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych. Dodatkowym warunkiem niepodlegania ubezpieczeniom przez te osoby jest to, aby stypendium było pobierane w związku z realizacją takiego szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, których obowiązek odbycia wynika z programu nauczania. Regulacja ta obowiązuje od 31 sierpnia 2018 r.

Spółka akcyjna zatrudnia na podstawie umowy zlecenia 22-letniego studenta, dla którego jest to jedyny rodzaj aktywności zarobkowej. Nie podlega on z tytułu umowy zlecenia żadnym ubezpieczeniom w ZUS - ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Nie może zatem zawnioskować o objęcie go m.in. dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Taki wniosek nie może zostać uwzględniony przez płatnika.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 6 ust. 1 pkt 4, ust. 4, ust. 4b, art. 9 ust. 2, ust. 2a, ust. 2c, art. 11 ust. 1-2, art. 12 ust. 1, art. 14, art. 18 ust. 1, ust. 3, art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126

art. 3 pkt 4, art. 4, art. 48, art. 49-50, art. 52 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1368; ost.zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1925

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  REKLAMA

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  Komunikaty ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. Niedostępne wnioski w PUE ZUS

  ZUS informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. W PUE ZUS będą niedostępne niektóre wnioski.

  REKLAMA

  W którym miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę w 2024 r.? Zbliża się ten termin

  Złożenie wniosku o emeryturę jest możliwe w razie osiągnięciu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed złożeniem takiego wniosku warto jednak zastanowić się, czy to jest właściwy moment. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia.

  ZUS: Przekazano więcej formularzy RUD, ale zgłoszono mniej umów o dzieło

  1,2 mln formularzy RUD przekazano do ZUS i zgłoszono na nich 1,6 mln umów o dzieło - ZUS podał dane za 2023 r.

  REKLAMA