REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych/Fot. Fotolia
Kto i za kogo płaci składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych/Fot. Fotolia
Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Państwowy fundusz celowy - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, utworzony został na użytek ochrony pracowników przed utratą wynagrodze­nia spowodowaną niewypłacalnością pracodaw­cy. Płatnik obowiązkowo opłaca składki na FGŚP za pracowników zatrudnionych m.in. na podstawie umowy o pracę.

Wynagrodzenia

Podstawę prawną działania Funduszu stano­wi ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

REKLAMA

Autopromocja

Fundusz ma zabezpieczać roszczenia pracow­ników w razie niewypłacalności pracodawcy. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę,
 • przysługujących pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy:

- wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywa­nia pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

- wynagrodzenia za czas niezdolności pracow­nika do pracy wskutek choroby,

- wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynko­wego,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- odprawy pieniężnej przysługującej na pod­stawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowni­ków,

- ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczyn­kowy należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy,

- odszkodowania za skrócony okres wypowie­dzenia umowy o pracę zawartej na czas nie­określony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników,

- dodatku wyrównawczego przysługującego pracownikowi z tytułu przeniesienia do innej pracy w razie stwierdzenia u niego objawów wskazujących na powstawanie choroby zawo­dowej, a także pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub cho­roby zawodowej i nie został uznany za nie­zdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z FUS,

 • składek na ubezpieczenia społeczne należ­nych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z Funduszu są także finansowane świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy, przysługujące w okre­sie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, zgodnie z ustawą o szczegól­nych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Regulacji dotyczących niewypłacalności praco­dawcy nie stosuje się do osób prawnych podle­gających obowiązkowi wpisu do rejestru stowa­rzyszeń, innych organizacji społecznych i zawo­dowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisanych do reje­stru przedsiębiorców z tytułu wykonywania dzia­łalności gospodarczej, jednostek zaliczanych, na podstawie odrębnych przepisów, do sektora finan­sów publicznych, a także osób fizycznych prowa­dzących gospodarstwo domowe zatrudniających osoby wykonujące pracę zarobkową w tym gospo­darstwie.

Ubezpieczenia

FGŚP jest funduszem pozaubezpieczeniowym obsługiwanym przez ZUS. Płatnik obowiązkowo opłaca składki na FGŚP za pracowników zatrudnionych na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy doty­czące zlecenia,
 • umowy o pracę nakładczą,
 • innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych i innych spółdziel­ni rolnych.

Wysokość składki na Fundusz jest ustalana w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzo­wy. Wynosi ona 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez sto­sowania kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek do 30-krotności przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia w gospodar­ce narodowej. Całość składki na FGŚP finansuje pracodawca.

Rekomendowany produkt: Prawo Pracy i ZUS

Pracodawcy nie opłacają tych składek m.in. za pra­cowników, którzy:

 • powracają z urlopu macierzyńskiego, dodatko­wego urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego - przez okres 36 miesięcy,
 • ukończyli 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem posiadali status osoby bezrobot­nej - przez okres 12 miesięcy,
 • nie ukończyli 30. roku życia i zostali skierowani do pracy przez pup - przez okres 12 miesięcy,
 • ukończyli wiek - 55 lat kobiety i 60 lat mężczyźni. Łączną kwotę składek na FGŚP płatnik rozlicza w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i opłaca na odrębne konto bankowe.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyżki dla pracowników samorządowych. Czy nowe stawki wynagrodzenia zasadniczego przysługują także za lipiec?

1 sierpnia 2024 r. wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zmiany mają celu uaktualnienie minimalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Czy nowe stawki przysługują także za lipiec 2024 r.?

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

REKLAMA

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. Czy w 2025 r. wzrosną emerytury i renty?

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

REKLAMA

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

REKLAMA