| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego służą wsparciu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania środków na bieżące utrzymanie od osób zobowiązanych do alimentacji. Warunkiem otrzymania świadczenia z Funduszu jest kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć kwoty 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Ustawodawca przewidział dla osób uprawnionych do alimentów, które wobec bezskuteczności egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego nie mogą wyegzekwować od dłużnika alimentacyjnego należności, pomoc państwa w postaci świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zasady i tryb przyznawania i wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.2012.1228 j.t.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia, a w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia. Osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności otrzyma świadczenie z funduszu bezterminowo.

Świadczenia nie otrzyma jednak osoba, która została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, a także osoba, która zawarła związek małżeński.

Warunkiem otrzymania świadczenia z Funduszu jest kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć kwoty 725 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę ustala się biorąc pod uwagę dochody odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę, z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25. rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, a także osobę uprawnioną. Do rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim oraz rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.

Zobacz serwis: Alimenty

Aby uzyskać świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego konieczne jest złożenie wniosku w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. Taki wniosek powinien zawierać:
1. dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;
2. oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu;
3. oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. /Fot. Fotolia
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. /Fot. Fotolia

INFORLEX Kadry Płace i HR285.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »