Kategorie

Wypłata wynagrodzenia za pracę w obcej walucie

Katarzyna Tomaszewska
Wynagrodzenie w umowie o pracę może być określone w złotówkach, a także innej walucie, której średni kurs ogłaszany jest przez Narodowy Bank Polski. Jednak niezależnie od waluty, w jakiej będzie wypłacane, pracodawca musi pamiętać, że nie może ono wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wynagrodzenie za pracę to jeden z najistotniejszych elementów umowy o pracę. Powinno ono przede wszystkim odpowiadać rodzajowi pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy (art. 78 § 1 k.p.). Co do zasady wypłaty wynagrodzenia pracodawca powinien dokonać w formie pieniężnej (art. 86 § 2 k.p.). Niemniej jednak pracodawca może pensję „wypłacić” częściowo w innej formie niż pieniężna, ale tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

Jak ustalić wynagrodzenie za urlop szkoleniowy >>

Waluta wynagrodzenia

Kodeks pracy nie przewiduje jednak, w jakiej walucie powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Od 2009 r. pracodawca może wypłacać wynagrodzenie zarówno w polskich złotych, jak i w obcej walucie. Zgodnie z art. 300 k.p. w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy. W związku z tym do umów o pracę możemy stosować cywilistyczną zasadę, że jeżeli przedmiotem zobowiązania jest suma pieniężna wyrażona w walucie obcej, dłużnik może spełnić świadczenie w walucie polskiej, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe będące źródłem zobowiązania lub czynność prawna zastrzega spełnienie świadczenia w walucie obcej (art. 358 § 1 k.c.). Oznacza to, że jeżeli pracodawca i pracownik określili w umowie o pracę, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w walucie obcej, pracodawca może je wypłacić w polskich złotych, chyba że z umowy, ustawy lub orzeczenia sądu wynika, że pensja powinna być wypłacona w konkretnej walucie.

Przykład

Pracodawca w porozumieniu z pracownikiem ustalił w umowie o pracę wynagrodzenie w euro. Strony zastrzegły, że wypłata nastąpi również w tej walucie. W związku z tym pracodawca nie może wypłacić wynagrodzenia w złotówkach, zawsze będzie musiał przygotować do wypłaty określoną w umowie liczbę euro.

Przeliczanie waluty

Wartość waluty obcej określa się według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia wymagalności roszczenia, chyba że ustawa, orzeczenie sądowe lub czynność prawna stanowi inaczej.

Wynagrodzenie za czas dyżuru >>

Przykład

Reklama

W umowie o pracę wynagrodzenie pracownika zostało określone na 1000 dolarów amerykańskich. W zakładzie pracy wynagrodzenie płatne jest 10. dnia każdego miesiąca. W związku z tym pracodawca powinien przeliczyć wynagrodzenie pracownika według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu wypłaty, czyli 10. każdego miesiąca.

Jednak czasem zdarza się tak, że pracodawcy opóźniają się z wypłatą wynagrodzenia. W takiej sytuacji pracownik może żądać spełnienia świadczenia w walucie polskiej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia, w którym zapłata jest dokonana.


Przykład

Pracodawca w umowie z pracownikiem ustalił, że pracownik będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1200 euro. Strony ustaliły również, że będzie ono wypłacane w złotówkach do 28. każdego miesiąca. W kwietniu pracodawca spóźnił się z wypłatą wynagrodzenia i zamiast 28. kwietnia zostało ono wypłacone 4 maja. Kurs euro z 28 kwietnia i 4 maja różnił się. Pracodawca wypłacił zaległe wynagrodzenie po kursie z dnia wymagalności świadczenia, czyli z 28 kwietnia, natomiast gdyby wypłacił je po kursie z dnia rzeczywistej wypłaty (4 maja), pracownik otrzymałby o 57 zł więcej. W takiej sytuacji, ponieważ pracodawca „był w zwłoce”, pracownik będzie mógł żądać, aby nastąpiło ponowne przeliczenie wynagrodzenia w euro na złoty po kursie z dnia, w którym wynagrodzenie zostanie faktycznie wypłacone.

WAŻNE!

W związku z tym, że wartość waluty obcej określa się według kursu ogłaszanego przez NBP, strony stosunku pracy nie mogą ustalić wynagrodzenia w walucie, której kurs nie jest ogłaszany przez NBP.

Wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia

Niezależnie od waluty, w jakiej będzie wypłacane wynagrodzenie pracodawca musi pamiętać, że nie może ono wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W związku z tym pracodawca przeliczający wynagrodzenie wyliczone w obcej walucie na złotówki powinien zwrócić uwagę, czy po przeliczeniu do wypłaty w złotówkach pozostaje nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Delegacja do innego kraju

Prowadzenie działalności w dzisiejszych czasach często wymaga, aby pracownicy wykonywali pracę za granicą. W takiej sytuacji określenie wynagrodzenia zależy od tego, czy wysyłamy pracownika do kraju będącego członkiem Unii Europejskiej czy też nie.

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w przypadku kilku zajęć komorniczych >>

Reklama

Gdy pracownik zostanie skierowany do pracy do państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, jego warunki zatrudnienia nie mogą być gorsze niż przewidują to przepisy państwa, w którym pracownik ma wykonywać pracę. W związku z tym, jeżeli wynagrodzenie za daną pracę w unijnym kraju oddelegowania jest wyższe niż ustalone w umowie o pracę zawartej w Polsce, to delegowany pracownik powinien otrzymać stawkę wyższą – obowiązującą w kraju, w którym świadczy pracę. W takiej sytuacji nie ma potrzeby zmieniania umowy o pracę pracownikowi w zakresie wynagrodzenia za pracę ani wskazywania waluty, w jakiej pracownik będzie otrzymywał pensję.

Natomiast w sytuacji, gdy pracownik przez ponad miesiąc będzie wykonywał pracę na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, pracodawca w jego umowie o pracę powinien wpisać:

 • czas wykonywania pracy za granicą,
 • walutę, w której będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą.

Przeważnie będzie to oznaczać, że dotychczasowa umowa będzie musiała ulec zmianie. Można tego dokonać za pomocą porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego. W takiej sytuacji pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie zawsze w obcej walucie, bez przeliczania jej na złotówki.

Podstawa prawna:

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.