reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w przypadku kilku zajęć komorniczych

Jak dokonywać potrąceń z wynagrodzenia w przypadku kilku zajęć komorniczych

Wynagrodzenie naszego pracownika zostało zajęte kilkoma egzekucjami należności niealimentacyjnych od kilku wierzycieli. Miesięczne wynagrodzenie nie pokryje w całości roszczenia żadnego z wierzycieli. W jakiej kolejności i wysokości dokonać potrącenia dla kilku komorników naraz?

O tym, że do wynagrodzenia pracownika został skierowany kolejny tytuł wykonawczy, powinni Państwo niezwłocznie powiadomić każdego z komorników prowadzących egzekucję. Jednocześnie nadal należy dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika, ale potrąconych kwot nie przekazywać na wskazane rachunki bankowe, ale np. na firmowy rachunek depozytowy do czasu sądowego rozstrzygnięcia, który komornik przejmie wszystkie sprawy. Wówczas potrąconą kwotę będą Państwo musieli przekazać komornikowi właściwemu do prowadzenia dalszej egzekucji.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie pracownika podlega szczególnej ochronie przed potrąceniami. Kodeks pracy dopuszcza jednak możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę w ściśle określonych przypadkach i bez zgody zatrudnionego. Katalog i kolejność dokonywania potrąceń wymienia art. 87 Kodeksu pracy, przy czym spis należności jest zamknięty, co oznacza że dokonywanie innych potrąceń niż wymienione jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą pracownika.

Bez zgody pracownika pracodawca może dokonywać potrąceń m.in. na podstawie otrzymanego od komornika tytułu wykonawczego. Z chwilą jego doręczenia zajęcie jest skuteczne, w związku z czym pracodawca ma obowiązek dokonać odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia pracownika — dłużnika, pamiętając jednocześnie o kwocie wolnej od potrąceń.

Potrąceń na należności niealimentacyjne można dokonywać do wysokości połowy przysługującego pracownikowi wynagrodzenia, przy czym należy uwzględniać kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek.

Po otrzymaniu wezwania komornika do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracownika, pracodawca powinien na nie odpowiedzieć w ciągu 7 dni. Oznacza to, że musi w tym czasie:

  • przedstawić za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dłużnika za pracę oraz oddzielnie jego dochodu z wszelkich innych tytułów,
  • podać, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajęte wynagrodzenie będzie przekazywane na konto komornika,
  • w razie istnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę złożyć oświadczenie o rodzaju tych przeszkód, a w szczególności podać, czy inne osoby roszczą sobie prawa, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o zajęte wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia została skierowana do zajętego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

W przypadku gdy do wynagrodzenia pracownika roszczą sobie prawa inni wierzyciele i ich sprawy prowadzą inni komornicy, a zajęte wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich wymagalnych świadczeń, pracodawca powinien poinformować niezwłocznie wszystkich komorników o zaistniałych okolicznościach, ale nadal powinien zmniejszać wynagrodzenie pracownika – dłużnika. Jednocześnie zatrudniający powinien wstrzymać przekazywanie zajętych kwot do czasu rozstrzygnięcia między komornikami na podstawie art. 7731 Kodeksu postępowania cywilnego, który z nich będzie prowadził dalszą egzekucję. Do tego czasu pracodawca powinien odpowiednio zabezpieczyć potrącone wynagrodzenie, np. przekazywać na firmowe konto depozytowe. Komornik, który przejmie wszystkie sprawy, w postępowaniu sądowym sporządzi plan podziału zajętej części wynagrodzenia i ustali, w jakim procencie przypada na każdego wierzyciela udział w sumach potrąconych każdorazowo i wpłacanych przez Państwa na wskazane konto.

WAŻNE!

Przy kilku zajęciach komorniczych pracodawca nadal musi zmniejszać wynagrodzenie pracownika, ale nie powinien przekazywać zajętych kwot do czasu rozstrzygnięcia, który komornik będzie prowadził dalszą egzekucję.

Każda zmiana okoliczności dotyczących zajęcia wynagrodzenia wymaga od pracodawcy natychmiastowego zawiadomienia komornika prowadzącego egzekucję. Niewywiązanie się z obowiązku — zarówno złożenia komornikowi oświadczenia w wymaganym terminie 7 dni, jak i powiadomienia o wszelkich zmianach wpływających na możliwość potrąceń – jest zagrożone karą grzywny do 500 zł. Jeżeli pracodawca po wymierzeniu tej kary nadal uchyla się od powyższego obowiązku, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu przez komornika, grzywna może zostać powtórzona. Ponadto pracodawca za niedopełnienie wskazanych obowiązków może dodatkowo ponieść odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wierzycielowi (art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego).

WAŻNE!

Pracodawca ma obowiązek, pod groźbą kary grzywny, informować komornika o każdej zmianie okoliczności wpływających na dokonywanie potrąceń.

Podstawa prawna

  • art. 7731, art. 776, art. 880-883, art. 886 Kodeksu postępowania cywilnego,
  • art. 87 § 1 pkt 2, § 3 pkt 2 Kodeksu pracy.
reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie kadr i płac

Źródło:

INFOR
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama