Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rozliczanie świadczeń wypłaconych na przełomie roku

Joanna Goliniewska
Pracodawcy powinni zwrócić uwagę na poprawność dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS, w których wykazują nieobecności i świadczenia wypłacane pracownikom. W jednym bloku tego samego raportu ZUS RSA nie wolno bowiem wykazać niezdolności do pracy przypadającej w ciągłości w poprzednim i bieżącym roku.

Wynagrodzenie za okres choroby, zasiłki chorobowe oraz inne świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa należy wykazywać i rozliczać w dokumentach składanych za miesiąc, w którym zostały wypłacone. Ponieważ prawo do świadczenia można ustalić i wypłacić dopiero po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez upoważnionego lekarza na druku ZUS ZLA, często wypłaty świadczeń są realizowane w miesiącu późniejszym niż miesiąc, za który przysługują.

Jak prawidłowo ustalać okres zasiłkowy >>

Rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek, a także zestawienie kwot wypłaconych świadczeń/wynagrodzeń za czas absencji chorobowej należy wykazywać w blokach III–X raportu ZUS RSA (imiennego raportu miesięcznego o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek). W poszczególnych blokach jednego raportu ZUS RSA można wykazywać okres przerwy w ubezpieczeniach czy wypłacone świadczenia kilku osób ubezpieczonych. W tym samym raporcie ZUS RSA można również wypełnić więcej niż jeden blok dla tego samego ubezpieczonego, jeśli wystąpiła więcej niż jedna sytuacja, w której trzeba sporządzić raport ZUS RSA (okres przerwy w ubezpieczeniach lub wypłata świadczeń).

PRZYKŁAD

Pracownica od października 2010 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a 19 stycznia 2011 r. urodziła dziecko. W styczniu 2011 r. wypłacono jej zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński za styczeń 2011 r.

Pracownicę należy wykazać w dwóch blokach raportu ZUS RSA składanego za styczeń 2011 r. W jednym bloku, z kodem świadczenia/przerwy 313, należy wykazać okres niezdolności do pracy (01.01.2011 — 18.01.2011), za który wypłacono jej zasiłek chorobowy oraz kwotę wypłaconego zasiłku chorobowego. W kolejnym bloku należy wykazać okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (19.01.2011 — 31.01.2011) z kodem 311 oraz kwotę wypłaconego zasiłku macierzyńskiego.

Raport ZUS RSA dopiero po wypłacie świadczenia

Płatnik powinien wypłacić wynagrodzenie lub zasiłek za okres choroby w terminie przyjętym do wypłaty wynagrodzeń lub dochodów, jednak nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do ich wypłaty (art. 64 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Od którego dnia pracy nowy pracownik ma prawo do świadczenia za czas choroby >>

PRZYKŁAD

Pracownica poinformowała zakład pracy, że przebywa na zwolnieniu lekarskim od 22 do 31 grudnia 2010 r. Zwolnienie lekarskie wysłała pocztą już w dniu jego wystawienia, ale zakład pracy otrzymał je dopiero w 2011 r., dlatego wynagrodzenie chorobowe wypłacił jej w styczniu 2011 r.

Za grudzień 2010 r. należało złożyć za pracownicę wyłącznie raport ZUS RCA, rozliczając w nim składki na ubezpieczenia od przychodu faktycznie uzyskanego przez pracownicę w tym miesiącu. Nie należało składać raportu ZUS RSA za grudzień 2010 r. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby wypłacone w styczniu 2011 r. ze środków pracodawcy (22.12.2010 — 31.12.2010) należy wykazać i rozliczyć w raporcie rozliczeniowym ZUS RSA składanym w lutym 2011 r. za styczeń 2011 r., z kodem świadczenia/przerwy 331.

Zasada dotycząca wykazywania i rozliczania świadczeń w dokumentach składanych za miesiąc, w którym zostały wypłacone, dotyczy również wyrównań zasiłków.

PRZYKŁAD

Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 22 do 31 grudnia 2010 r. Zasiłek chorobowy za ten okres zakład pracy wypłacił jej w grudniu 2010 r. W styczniu 2011 r. pracownica dostarczyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Wyrównanie zasiłku chorobowego do wysokości 100% otrzymała w styczniu 2011 r.

Zasiłek chorobowy wypłacony w grudniu 2010 r. (22.12.2010 — 31.12.2010) pracodawca wykazał i rozliczył w raporcie rozliczeniowym ZUS RSA składanym za grudzień 2010 r., z kodem świadczenia/przerwy 313. Natomiast wyrównanie zasiłku chorobowego musi wykazać w formularzu ZUS RSA składanym za styczeń 2011 r., czyli za miesiąc wypłaty wyrównania, z kodem świadczenia 317 — wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego.

W raporcie ZUS RSA w bloku III.B w polach 03 i 04 płatnik wpisuje:

 • okres, za który przysługuje wyrównanie danego świadczenia oraz
 • łączną kwotę wyrównania świadczenia za cały czas, którego dotyczy wypłata.


Nieobecność płatna na przełomie roku

Okres, za który zostało wypłacone wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy albo zasiłek z ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego (kody 212, 214, 311, 312, 313, 314, 321, 322, 331, 332), oraz okres, za który zostało wypłacone wyrównanie jednego z tych świadczeń (kody 215, 216, 315, 316, 317, 318, 323, 324, 335 i 336) nie może wykraczać poza ostatni dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport ZUS RSA. Oznacza to, że w raporcie ZUS RSA w polach „Data od” i „Data do” można wykazać daty wcześniejsze niż pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, za który jest sporządzany raport, ale nie mogą to być daty późniejsze niż ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport.

Do końca 2009 r. nie można było podawać nieprzerwanego okresu płatnej niezdolności do pracy na przełomie roku w jednym bloku, ponieważ nie było możliwości podania w nich roku, w którym przypadała absencja. Mimo że w 2010 r. został zmieniony wzór formularza ZUS RSA m.in. przez dodanie możliwości wpisania roku kalendarzowego w datach „od” i „do”, nadal podawany okres „Data od” — „Data do” nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację zasiłkową >>

Gdy okres wypłacanego w danym miesiącu kalendarzowym świadczenia wykracza poza rok kalendarzowy, składając raport ZUS RSA za miesiąc, w którym dokonano wypłaty, należy wykazać okres i kwotę wypłaconego świadczenia w rozbiciu na dwa raporty i wykazać:

 • w pierwszym raporcie — okres do 31 grudnia oraz kwotę świadczenia przypadającą na wykazany okres,
 • w drugim raporcie — okres od 1 stycznia następnego roku oraz kwotę świadczenia przypadającego na ten okres.

WAŻNE!

W raporcie ZUS RSA sporządzanym za czas absencji na przełomie roku okresy należy wykazać w rozbiciu na okres przypadający do końca roku i okres przypadający od początku nowego roku.

Należy jednocześnie pamiętać, że wykazana w raporcie ZUS RSA data w polu „Data do” nie może wykraczać poza ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport (i w którym nastąpiła wypłata).

PRZYKŁAD

Pracownik chorował od 28 grudnia 2010 r. do 3 stycznia 2011 r. Zasiłek chorobowy za cały okres został mu wypłacony w styczniu 2011 r. Płatnik składek w raportach ZUS RSA składanych za styczeń 2011 r. powinien wykazać okres i kwotę wypłaconego świadczenia w rozbiciu na dwie pozycje raportu, tj.:

 • w pierwszej pozycji musi wykazać okres od 28 do 31 grudnia 2010 r. oraz kwotę świadczenia za te 4 dni,
 • w drugiej pozycji musi wykazać okres od 1 do 3 stycznia 2011 r. oraz kwotę świadczenia za ten okres.

Nieobecność niepłatna na przełomie roku

Okres przerw w opłacaniu składek o kodach 111, 121, 122, 151, 152 (wynikający z przebywania na urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym oraz z usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy) musi być wykazywany w obrębie miesiąca kalendarzowego, za który jest składany raport ZUS RSA. Oznacza to, że w tym przypadku „Data od” i „Data do” nie może wykraczać poza pierwszy i ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, za który jest sporządzany raport.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca, który zachorował 20 grudnia 2010 r., nabył prawo do zasiłku chorobowego dopiero od 28 grudnia 2010 r. Zasiłek zostanie mu wypłacony w styczniu 2011 r.

Okres choroby, za który ubezpieczonemu nie przysługuje prawo do zasiłku z powodu zbyt krótkiego okresu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, jest przerwą w opłacaniu składek. Przerwę tę należy wykazać w raporcie ZUS RSA z kodem 151. Zatem okres choroby 20.12.2010 — 27.12.2010, za który zleceniobiorca nie miał prawa do zasiłku chorobowego, zleceniodawca musiał wykazać składając raport ZUS RSA za grudzień 2010 r. Natomiast w raporcie ZUS RSA za styczeń 2011 r. musi wykazać jedynie okres choroby trwającej po 27 grudnia 2010 r.

Jeśli okres przerwy w ubezpieczeniu spowodowany jedną z tych przyczyn (nieobecność niepłatna) przypada na przełomie dwóch miesięcy kalendarzowych, należy go wykazać w odrębnych raportach, za każdy z tych miesięcy.


PRZYKŁAD

Pracownica od 1 grudnia 2010 r. do 31 stycznia 2011 r. przebywa na urlopie bezpłatnym. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego pracownicy za grudzień 2010 r. i styczeń 2011 r. pracodawca powinien wykazać w obrębie tego miesiąca, za który składa raport. Zatem pierwszy dzień udzielonego pracownicy urlopu bezpłatnego nie powinien być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca, za który jest składany raport ZUS RSA. Natomiast ostatni dzień tego urlopu nie może być późniejszy niż ostatni dzień tego miesiąca. Przerwę w wykonywaniu pracy z powodu przebywania na urlopie bezpłatnym zakład pracy wykazuje w raporcie ZUS RSA z kodem przerwy 111.

Pracownicę należy wykazać w raporcie ZUS RSA składanym za:

 • grudzień 2010 r., w którym w bloku III.B. w polu 01 trzeba wpisać kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, w polu 02 — kod przerwy 111, a w polach 03 i 04 — okres przerwy od 01.12.2010 do 31.12.2010,
 • styczeń 2011 r., w którym w bloku III.B. w polu 01 należy wpisać kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, w polu 02 — kod przerwy 111, a w polach 03 i 04 — okres przerwy od 01.01.2011 do 31.01.2011.

Pola 05 i 06 należy pozostawić niewypełnione.

Wynagrodzenie za czas choroby na przełomie roku

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną prawo do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę z własnych środków. Pracownikom do ukończenia 50. roku życia wynagrodzenie to przysługuje za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (włącznie z rokiem, w którym pracownik kończy ten wiek), a starsi pracownicy mają prawo do tego wynagrodzenia za pierwszych 14 dni w roku kalendarzowym.

Jeżeli niezdolność do pracy przypadła na przełomie grudnia 2010 r. i stycznia 2011 r., to mogą wystąpić dwie sytuacje.

Długotrwała choroba przyczyną rozwiązania umowy o pracę >>

Jeśli 31 grudnia 2010 r. pracownik pobierał wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy, to od 1 stycznia 2011 r. nadal powinien otrzymywać wynagrodzenie chorobowe. Przy czym limit 33 lub 14 dni musi być liczony na nowo od 1 stycznia 2011 r.

PRZYKŁAD

Pracownica w wieku 45 lat zachorowała 30 listopada 2010 r. Zwolnienie lekarskie na okres od 30 listopada do 31 grudnia 2010 r. złożyła 1 grudnia 2010 r. Zakład pracy wypłacił jej wynagrodzenie chorobowe za 32 dni w grudniu 2010 r. W styczniu 2011 r. pracownica dostarczyła zwolnienie lekarskie za okres od 1 do 15 stycznia 2011 r.

Za listopad 2010 r. pracodawca musiał złożyć za pracownicę wyłącznie raport ZUS RCA, rozliczając w nim składki na ubezpieczenia od przychodu faktycznie wypłaconego pracownicy w tym miesiącu. Nie należało za ten miesiąc składać raportu ZUS RSA. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacone w grudniu 2010 r. ze środków pracodawcy (30.11.2010 — 31.12.2010), należało wykazać i rozliczyć w raporcie rozliczeniowym ZUS RSA składanym za grudzień 2010 r., z kodem świadczenia/przerwy 331. Natomiast wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacone w styczniu 2011 r. ze środków pracodawcy (01.01.2011 — 15.01.2011) należy wykazać i rozliczyć w raporcie rozliczeniowym ZUS RSA składanym za styczeń 2011 r., z kodem świadczenia/przerwy 331.

Jeśli jednak pracownik, który chorował na przełomie roku, za 31 grudnia 2010 r. miał prawo do zasiłku chorobowego, to od 1 stycznia 2011 r. nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę. Nadal należy mu wypłacać zasiłek chorobowy za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik w 2010 r. chorował łącznie przez 42 dni. Kolejne zwolnienie lekarskie dostarczył na okres od 27 grudnia 2010 r. do 14 stycznia 2011 r. Zasiłek chorobowy za cały okres zwolnienia otrzymał w styczniu 2011 r. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego wypłacony w styczniu 2011 r. (27.12.2010 — 14.01.2011) należy wykazać i rozliczyć w raporcie rozliczeniowym ZUS RSA składanym za styczeń 2011 r., z kodem świadczenia/przerwy 313 — ale w dwóch blokach tego raportu:

 • w pierwszej pozycji należy wykazać okres od 27 do 31 grudnia 2010 r. oraz kwotę świadczenia przypadającą na wykazany okres,
 • w drugiej pozycji należy wykazać okres od 1 do 14 stycznia 2011 r. oraz kwotę świadczenia przypadającego na ten okres.

Jeśli od 15 stycznia 2011 r. pracownik nadal będzie chorował, to będzie miał prawo do zasiłku chorobowego. Jednak gdyby kolejne zwolnienie lekarskie otrzymał po przerwie, np. od 17 stycznia 2011 r., to uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego.


Wypełnianie ZUS RSA zależy od tego, kto jest płatnikiem zasiłku

Prawo do zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego, ich wysokość, a także wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego ustalają pracodawcy lub ZUS. O tym, kto w 2011 r. musi wypłacać zasiłki, decyduje liczba osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego według stanu na 30 listopada 2010 r. (art. 61 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli 30 listopada 2010 r. płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 osób, to ma obowiązek obliczać, prowadzić dokumentację i wypłacać zatrudnionym zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, wyrównawcze) oraz świadczenie rehabilitacyjne przez cały 2011 r. Nie mają znaczenia zmiany kadrowe przypadające po 30 listopada 2010 r.

Jakie świadczenia wypłacać pracownikom za niezdolność do pracy na przełomie roku >>

Osobom, które pracują w firmach nieuprawnionych do wypłaty zasiłków w 2011 r. (które 30 listopada 2010 r. zgłaszały do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób), świadczenia te wypłaca ZUS.

Jeśli następuje zmiana płatnika zasiłków — gdy firma nabywa bądź traci prawo do wypłaty zasiłków — a zatrudniona osoba ma prawo do zasiłku należnego na przełomie roku, to sposób postępowania zależy od tego, czy do 31 grudnia 2010 r. zasiłek wypłacała firma czy ZUS.

Jeżeli w 2010 r. zasiłki wypłacał pracodawca, a stracił to prawo w 2011 r., musi przekazać wypłatę zasiłku od 1 stycznia 2011 r. do ZUS.

Jeżeli natomiast to ZUS wypłacał zasiłek w 2010 r., a firma uzyskała prawo do wypłaty zasiłków w 2011 r., to ZUS nie przekazuje jej wypłaty zasiłku od 1 stycznia 2011 r. ZUS wypłaca świadczenie za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy. Dopiero w przypadku przerwy w niezdolności do pracy prawo do świadczenia za czas nowej niezdolności do pracy ustala zakład pracy (art. 61 ust. 4 ustawy zasiłkowej).

PRZYKŁAD

Pracownica od 25 listopada 2010 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. Pracodawca na 30 listopada 2009 r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego 17 osób, dlatego nie wypłacał zasiłków w 2010 r. Pracownica otrzymywała zasiłek macierzyński z ZUS. Od 1 stycznia 2011 r. pracodawca ma prawo do wypłaty zasiłków, ponieważ na 30 listopada 2010 r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego 32 osoby. Jednak pracownica otrzyma zasiłek macierzyński za cały okres z ZUS. Pracodawca musi składać za nią raport ZUS RSA z kodem 311 za każdy miesiąc jej nieobecności. Poszczególne raporty powinny obejmować nieobecność przypadającą w poszczególnych miesiącach kalendarzowych (bez względu na to, kiedy pracownica otrzyma zasiłek z ZUS).

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy to koniec epoki "Great Resignation" w Polsce?
  Z badania firmy doradczej Kincentric wynika, że mamy do czynienia z sygnałami odwrócenia trendu na rynku pracy. W porównaniu do ubiegłego roku Polacy rzadziej chcą odchodzić z pracy, a poziom lojalności względem swoich pracodawców wzrósł do poziomu obserwowanego ostatnio w trakcie pandemii Covid-19 w 2020 r. Tymczasem, w Europie lojalność pracowników wciąż spada.
  Wniosek o świadczenie postojowe do 16 sierpnia 2022 r.
  16 sierpnia 2022 r. to ostatni dzień na składanie wniosków o świadczenie postojowe. Jak można ubiegać się o wsparcie?
  Pracodawcy będą wiedzieć od kiedy nie powinni naliczać już wpłat do PPK
  Po rozpoczęciu przez uczestnika PPK wypłaty oszczędności PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, wpłaty do PPK za tego uczestnika nie mogą być już dokonywane. Od 21 listopada br. PFR - za pośrednictwem instytucji finansowych - będzie informował pracodawców o rozpoczęciu takich wypłat.
  Przedsiębiorcy z obawą patrzą w przyszłość
  86% pracodawców spodziewa się kilkuletniego, poważnego kryzysu gospodarczego w Polsce. To przekonanie podzielają przedstawiciele wszystkich firm, niezależnie od wielkości.
  Polski pracownik - jest w złej kondycji psychicznej?
  Polscy pracownicy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym – wynika z raportu przygotowanego przez Konfederację Lewiatan. Problem jest na tyle poważny, że nie uda się go rozwiązać bez zmian systemowych.
  Rekordowa inflacja, a tempo wzrostu cen spada
  W lipcu wskaźnik inflacji wyniósł 15,6 proc. rok do roku — podał Główny Urząd Statystyczny. Mamy kolejny rekordowo wysoki odczyt wskaźnika inflacji, jednak tempo wzrostu cen wyraźnie spadło (0,1 p.p. m/m) – komentuje ekspert.
  Zawarcie umowy dla pozoru a ciąża
  Czy zawarcie umowy o pracę w ciąży jest zgodne z prawem? Czy krótko po zawarciu umowy można przejść na zwolnienie lekarskie? Czy ZUS może uznać taką umowę zawartą dla pozoru i żądać zwrotu pobranego zasiłku macierzyńskiego? Podobną sprawą zajął się ostatnio Sąd Okręgowy w Kaliszu.
  Jakie jest w Polsce bezrobocie?
  Kim jest bezrobotny? Jakie są rodzaje bezrobocia? Jaka jest stopa bezrobocia w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE? Co robi Polska, aby dążyć do pełnego produktywnego zatrudnienia? Poniżej najważniejsze dane i informacje.
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.