| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Kiedy trzecia umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony

Kiedy trzecia umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony

Podmiotami, które nadal korzystają z przepisów Kodeksu pracy dotyczących umów terminowych, są pracodawcy sfery budżetowej i samorządowej. Muszą oni zatem pamiętać o przekształceniu z mocy prawa trzeciej umowy na czas określony w umowę bezterminową.

Sytuacja ta nie dotyczy kobiet w ciąży, których umowy z mocy prawa ulegają przedłużeniu do dnia porodu. Chodzi tu o sytuację, gdy w dniu zakończenia umowy na czas określony kobieta jest w ciąży powyżej 3. miesiąca i wtedy jej umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przedłużenie to nie będzie jednak traktowane jako kolejna umowa o pracę.

Przykład

Dyrektor szpitala akademickiego zawarł z pielęgniarką umowę o pracę na czas określony od 1 stycznia do 30 września 2010 r. Następnie zawarto pisemne porozumienie, zgodnie z którym przesunięto termin obowiązywania tej umowy do 31 grudnia 2010 r. W świetle przepisów prawa aneksem tym zawarto kolejną umowę o pracę na czas od 1 października do 31 grudnia 2010 r. Jeżeli pracodawca zdecydowałby się na kolejną umowę z tą pielęgniarką od 1 stycznia 2011 r. – będzie to już umowa na czas nieokreślony.

Trzecia umowa staje się umową na czas nieokreślony z mocy prawa. A zatem w razie skierowania przez pracownika sprawy do sądu pracy wyrok będzie miał charakter deklaratywny, tj. potwierdzający istniejący stan faktyczny i prawny.

Czas trwania umowy okresowej

Przepisy Kodeksu pracy w przeciwieństwie do ustawy antykryzysowej nie wprowadzają ograniczeń co do maksymalnego czasu trwania umów zawieranych na czas określony. Nie oznacza to jednak, że umowa taka może być zawierana przez pracodawcę na dowolnie długi okres. Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że czas trwania tych umów, szczególnie zawieranych na okresy dłuższe, powinien być uzasadniony obiektywnymi przesłankami leżącymi po stronie pracodawcy.

Różnice między umową pracowniczą a kontraktem menedżerskim >>

W wyroku z 25 października 2007 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że niedopuszczalne jest zawarcie wieloletniej umowy o pracę na czas określony z klauzulą wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, chyba że co innego wynika z przepisów prawa pracy albo z charakteru umowy dotyczącej wykonywania zadań oznaczonych w czasie albo gdy z innych przyczyn nie narusza to usprawiedliwionego i zgodnego interesu obu stron stosunku pracy. Jeżeli zawarcie umowy o pracę na czas określony było niedopuszczalne, stosunek pracy podlega przepisom prawa pracy o umowie na czas nieokreślony (II PK 49/07).

Rozwiązanie umowy na czas określony

Umowy na czas określony mogą być rozwiązane za porozumieniem stron oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia (np. w związku z długotrwałą chorobą lub gdy pracodawca lub pracownik w ciężki sposób naruszy swoje obowiązki wobec drugiej strony).

Jednak nie zawsze taką umowę będzie można wypowiedzieć.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

PPK

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »