Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasady przyznawania prawa do zasiłku macierzyńskiego

Edyta Pisarczyk
Od 1 stycznia 2009 r. zmieniły się zasady przyznawania prawa i wymiar urlopu macierzyńskiego. Ta zmiana ma wpływ również na zasiłek macierzyński. Prawo do zasiłku macierzyńskiego w niektórych przypadkach przysługuje pracownicy, która urodzi dziecko po rozwiązaniu umowy o pracę.

Urlop i zasiłek macierzyński został wydłużony o 2 tygodnie dla pracownicy, która urodziła jedno dziecko przy pierwszym porodzie. Ma ona prawo do świadczenia przez 20 tygodni (do 31 grudnia 2008 r. przez 18 tygodni). Od 1 stycznia 2009 r. na wymiar urlopu i zasiłku macierzyńskiego ma wpływ jedynie liczba urodzonych dzieci przy jednym porodzie, a nie – jak wcześniej – kolejny poród.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

@RY1@i65/2009/009/i65.2009.009.000.0065.102.jpg@RY2@

(?) Pracownica 30 października 2008 r. urodziła dwoje dzieci. Udzieliliśmy jej urlopu i wypłacamy zasiłek macierzyński do 13 maja 2009 r. w wymiarze 196 dni. Jakie dokumenty pracownica powinna dostarczyć, abyśmy mogli przedłużyć jej urlop i zasiłek macierzyński zgodnie z nowymi przepisami obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.?

Pracownica nie musi składać dodatkowego wniosku ani dostarczać dodatkowych dokumentów do wypłaty dłuższego zasiłku macierzyńskiego. Mają Państwo obowiązek przedłużyć pracownicy urlop i wypłacać zasiłek macierzyński przez 31 tygodni, czyli 217 dni.

Pracownica, która 1 stycznia 2009 r. była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego, ma prawo do dłuższego wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Prawo do dłuższego zasiłku macierzyńskiego ma również pracownica, która 1 stycznia 2009 r. nie wykorzystała całego przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego, ponieważ:

 • przerwała urlop macierzyński w związku z pobytem dziecka w szpitalu,
 • korzystała z urlopu bezpłatnego,
 • korzystała z urlopu wychowawczego.

Pracodawca ma obowiązek z urzędu przedłużyć wypłatę zasiłku macierzyńskiego. Takie stanowisko w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2009 r. prezentuje ZUS.

WAŻNE!

Pracownica, która ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wyższym wymiarze, nie musi składać wniosku o przedłużenie jego wypłaty.

Na zmianie przepisów nie skorzystały tylko pracownice, które urodziły już jedno dziecko przed 1 stycznia 2009 r. i zakończyły urlop macierzyński przed tym dniem. Tym pracownicom, tak jak przed 1 stycznia 2009 r., przysługuje 20 tygodni urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2009 r. na okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego ma wpływ wyłącznie liczba urodzonych dzieci przy jednym porodzie.


(?) Lekarz wyznaczył naszej pracownicy datę porodu na 5 maja 2009 r. Pracownica złożyła wniosek o urlop przed porodem, od 21 kwietnia 2009 r., a dziecko urodziła 10 maja 2009 r. Za jaki okres przysługuje jej zasiłek macierzyński przed porodem? Czy możemy wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński po upływie 14 dni urlopu macierzyńskiego, jeżeli mamy tylko zaświadczenie ze szpitala o dacie porodu? Nie mamy jeszcze aktu urodzenia dziecka.

Przed porodem przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński od 21 kwietnia do 9 maja br. Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego łącznie przez 20 tygodni, tj. 140 dni. Okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego powinni Państwo liczyć od 21 kwietnia 2009 r. Do 9 maja 2009 r. powinni Państwo wypłacić pracownicy zasiłek macierzyński na podstawie zaświadczenia o przewidywanej dacie porodu i na podstawie wniosku o urlop macierzyński przed porodem.

Płatnik zasiłku – pracodawca powinien pamiętać o tym, że przed porodem zasiłek macierzyński wypłaca na podstawie wniosku pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego oraz zaświadczenia lekarza o przewidywanej dacie porodu. Natomiast za okres po porodzie prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. To oznacza, że za okres od 21 kwietnia do 9 maja 2009 r. powinni Państwo wypłacić zasiłek macierzyński na podstawie wniosku o urlop macierzyński przed porodem oraz na podstawie zaświadczenia lekarza o przewidywanej dacie porodu. Natomiast od 10 maja 2009 r. podstawą wypłaty zasiłku macierzyńskiego jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

WAŻNE!

Od dnia porodu płatnik wypłaca zasiłek macierzyński na podstawie skróconego aktu urodzenia dziecka.

(?) Prowadzę niewielką firmę, w której zatrudniam 4 pracowników. Jedna z pracownic jest na zwolnieniu lekarskim w związku z zagrożoną ciążą. Zasiłek chorobowy wypłaca jej ZUS. Jakie dokumenty powinienem przygotować do ZUS, aby wypłacił jej zasiłek macierzyński? Kto powinien dostarczyć do ZUS dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego – pracownica czy ja?

Płatnikiem składek za pracownicę jest Pan, dlatego dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego pracownica powinna przekazać Panu. Natomiast Pan powinien dokumentację pracownicy dostarczyć do ZUS.

Jeżeli pracownica przekaże skrócony odpis aktu urodzenia dziecka bezpośrednio do ZUS, to ZUS zwróci się do Pana o uzupełnienie dokumentacji potrzebnej do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

W przypadku wypłaty zasiłku macierzyńskiego przez ZUS, pracodawca powinien skompletować następujące dokumenty:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego,
 • zaświadczenie płatnika składek na formularzu ZUS Z-3.

Na podstawie tych dokumentów ZUS ustali prawo pracownicy do zasiłku macierzyńskiego, ustali wysokość podstawy wymiaru oraz będzie wypłacał zasiłek macierzyński.

(?) Pracownica chce wrócić z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach od porodu. Zasiłek za pozostały okres będzie pobierał ojciec dziecka. Jakie dokumenty powinniśmy przygotować dla pracownicy? Czy możemy dopuścić ją do pracy na podstawie oświadczenia o powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego i rezygnacji z części urlopu na rzecz ojca dziecka?

Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu i zasiłku macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z jego pozostałej części. W takim przypadku powinna złożyć u Państwa wniosek o rezygnacji z urlopu macierzyńskiego i o powrocie do pracy. Do wniosku pracownica powinna dołączyć zaświadczenie pracodawcy – płatnika składek męża, potwierdzające, od jakiej daty będzie on korzystał z urlopu i zasiłku macierzyńskiego.

Dodatkowo powinni Państwo wystawić zaświadczenie dla męża pracownicy o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka oraz o okresie przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE!

Między dniem rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy a dniem rozpoczęcia urlopu przez ojca dziecka nie może być ani jednego dnia przerwy.

Jeżeli natomiast mąż pracownicy prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, to do wniosku o rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego pracownica powinna dołączyć oświadczenie męża o przerwaniu działalności w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Na podstawie wniosku i zaświadczenia lub oświadczenia mają Państwo obowiązek dopuścić pracownicę do pracy od dnia wskazanego we wniosku. Od tego dnia prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ojcu dziecka, do dnia wykorzystania pełnego wymiaru zasiłku.


(?) Na wniosek pracownicy udzieliliśmy jej rocznego urlopu bezpłatnego. Urlop kończy się 31 maja 2009 r. Pracownica poinformowała nas, że 29 kwietnia urodziła pierwsze dziecko. Czy taka okoliczność przerywa urlop bezpłatny? Czy pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński?

Pracownica, która urodziła dziecko w okresie urlopu bezpłatnego, ma prawo do urlopu i zasiłku macierzyńskiego od pierwszego dnia po zakończeniu urlopu bezpłatnego. Zasiłek macierzyński przysługuje jej jednak tylko za okres po powrocie z urlopu macierzyńskiego, czyli od 1 czerwca do 15 września 2009 r. – 107 dni.

W okresie urlopu bezpłatnego pracownica nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, np. zasiłku chorobowego czy zasiłku macierzyńskiego. Okres urlopu bezpłatnego zawiesza stosunek pracy. Pracodawca nie wypłaca pracownicy wynagrodzenia za pracę i nie opłaca składek na ubezpieczenia, natomiast pracownica nie świadczy pracy.

Jednak po zakończeniu urlopu bezpłatnego, jeżeli pracownica nie wyczerpała jeszcze pełnego wymiaru zasiłku macierzyńskiego, przysługuje jej prawo do tego świadczenia. Okres, za jaki przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński, powinni Państwo liczyć od dnia porodu, ponieważ przed porodem pracownica nie mogła wykorzystać urlopu i zasiłku macierzyńskiego z powodu przebywania na urlopie bezpłatnym.

(?) W trakcie urlopu wychowawczego pracownica urodziła kolejne dziecko. Urlop wychowawczy kończy się jej 30 czerwca 2009 r. Gdyby pracownica nie była na urlopie wychowawczym, to miałaby prawo do zasiłku macierzyńskiego do 12 lipca 2009 r. Czy w tym przypadku powinniśmy skrócić o 2 tygodnie wypłatę zasiłku macierzyńskiego pracownicy z powodu urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego?

Pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, czyli do 12 lipca 2009 r. Pełny wymiar przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy. To oznacza, że pracownicy przysługuje urlop macierzyński za okres od 1 do 12 lipca oraz zasiłek macierzyński do 12 lipca 2009 r.

Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego powoduje, że zasiłek macierzyński przysługuje w wymiarze skróconym o 2 tygodnie. Tak jest w sytuacji, gdy pełny wymiar zasiłku macierzyńskiego zamyka się w okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy. Jeżeli okres, za jaki przysługuje zasiłek macierzyński, wykracza chociaż o jeden dzień poza okres udzielonego urlopu macierzyńskiego, pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

WAŻNE!

Nie skraca się wypłaty zasiłku macierzyńskiego, jeżeli pełny jego wymiar wykracza chociaż o jeden dzień poza udzielony urlop wychowawczy.

(?) Zatrudniamy pracowników młodocianych. Jedna z pracownic jest w ciąży. Umowa rozwiąże się z końcem sierpnia 2009 r. Czy z tą pracownicą musimy przedłużyć umowę do dnia porodu i czy przysługuje jej zasiłek macierzyński? Jeżeli tak, to kto będzie miał obowiązek wypłaty zasiłku tej pracownicy? Jesteśmy płatnikami świadczeń za pracowników.

Młodociana pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę ma takie same prawa i przysługuje jej taka sama ochrona jak pozostałym kobietom w ciąży. To oznacza, że umowę o pracę z młodocianą pracownicą mają Państwo obowiązek przedłużyć do dnia porodu. Pracownicy przysługuje wynagrodzenie/zasiłek chorobowy, jeżeli przedstawi zwolnienie lekarskie, a po urodzeniu dziecka – zasiłek macierzyński.

WAŻNE!

Młodocianej pracownicy przysługuje zasiłek macierzyński.

Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę z młodocianą pracownicą będzie wypłacał ZUS. Państwo mają obowiązek wypłacić wynagrodzenie chorobowe pracownicy, jeżeli dostarczy zwolnienie lekarskie. Gdy zatrudniają Państwo więcej niż 20 pracowników, wypłacą Państwo również zasiłek chorobowy. Po rozwiązaniu umowy o pracę wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmie ZUS.

(?) Zatrudniliśmy pracownicę, która, jak się okazało, jest w ciąży. Na zwolnienie lekarskie poszła po miesiącu pracy u nas. Czy ta osoba ma prawo do wynagrodzenia/zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego? Czy ZUS nie zarzuci nam, że umowa została zawarta dla pozoru? W chwili podpisywania umowy o pracę nie wiedzieliśmy, że pracownica jest w ciąży.

Pracownica, która jest w ciąży i została przez Państwa zatrudniona, ma prawo do wynagrodzenia i zasiłku chorobowego po 30 dniach ubezpieczenia chorobowego. Następnie po urodzeniu dziecka pracownica ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Nie ma zakazu zatrudniania kobiet w ciąży. Jednak ZUS może sprawdzać, czy umowa została zawarta w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli ZUS ustali, że celem zawarcia umowy o pracę jest wyłudzenie świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, to odmówi pracownicy prawa do nich.

Podstawa prawna:

Orzecznictwo uzupełniające

 • Cel zawarcia umowy o pracę w postaci osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego nie jest sprzeczny z ustawą, ale nie może to oznaczać akceptacji dla nagannych i nieobojętnych społecznie zachowań oraz korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych, przy zawarciu umowy o pracę na krótki okres przed zajściem zdarzenia rodzącego uprawnienie do świadczenia (np. urodzeniem dziecka) i ustaleniu wysokiego wynagrodzenia w celu uzyskania świadczeń obliczonych od tej podstawy. Taka umowa o pracę jest nieważna jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. (Wyrok Sądu Najwyższego z 18 października 2005 r. II UK 43/05)
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.