reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Kodeks pracy > Inne > Oświadczenia woli w prawie pracy

Oświadczenia woli w prawie pracy

W czasie trwania stosunku pracy jego strony, tj. pra­codawca i pracownik, są uprawnione do składania sobie wzajemnych oświadczeń woli. Zarówno praco­dawca, jak i pracownik mogą składać oświadczenia dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę lub roz­wiązania umowy bez wypowiedzenia. Takie oświad­czenia woli skutkują rozwiązaniem stosunku pracy.

Jedynie pracodawca może złożyć pracownikowi oświadczenie dotyczące wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Powoduje ono, w razie braku sprzeci­wu pracownika, zmianę warunków zatrudnienia na proponowane przez pracodawcę (po okresie wypo­wiedzenia). Jeśli natomiast pracownik nie zgodzi się na zaproponowane warunki, jego umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu po okresie wypowiedzenia. Pracownicy powinni składać pracodawcy oświad­czenia o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień przysługujących rodzicom lub opieku­nom dziecka. Dotyczy to następujących uprawnień tych pracowników:

  • prawa do 2 dni zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania dziecka do 14 lat,
  • prawa do odmowy wykonywania pracy w godzi­nach nadliczbowych, porze nocnej, systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy pracownika wychowu­jącego dziecko do 4 lat,
  • niewyrażenia przez pracownika wychowującego dziecko do 4 lat zgody na pracę powyżej 8 godzin na dobę w systemie równoważnego czasu pracy, na pracę w weekendowym systemie czasu pracy i w systemie skróconego tygodnia pracy.

Oświadczenia pracowników powinny być przecho­wywane w części B ich akt osobowych.

Polecamy produkt: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Oświadczenia woli w podatkach dochodowych

W podatku dochodowym od osób fizycznych w formie sformalizowanej występują następujące oświadczenia:

  • PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obli­czania miesięcznych zaliczek na podatek docho­dowy od osób fizycznych,
  • PIT-2A Oświadczenie dla celów obliczania mie­sięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-3 Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na poda­tek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

W podatku dochodowym od osób prawnych w formie sformalizowanej występuje druk CIT-5 Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu docho­dów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przypadki składania oświadczeń są uregulowane w Ordynacji podatkowej.

  • Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidu­alnej składa oświadczenie pod rygorem odpo­wiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowa­nia kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzyg­nięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbo­wej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 o.p.).
  • W toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:
reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Oświadczenia woli w prawie pracy/fot.Fotolia
Oświadczenia woli w prawie pracy/fot.Fotolia

INFORLEX Twój Biznes Covid-19 i tarcza antykryzysowa98.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Zwolańska

Biegły rewident, dyplomowany księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama