| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Uchylanie się pracownika od skutków oświadczenia woli

Uchylanie się pracownika od skutków oświadczenia woli

Pracownik może uchylić się od skutków rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron, jeśli wykaże, że składając oświadczenie, działał np. pod wpływem błędu.

W sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy (art. 300 k.p.). Odpowiednie stosowanie dotyczy również następstw prawnych oświadczeń woli składanych przez strony stosunku pracy przy rozwiązywaniu umów o pracę na mocy porozumienia stron, wad oświadczeń woli stron rozwiązujących umowę, a także możliwości uchylenia się od skutków prawnych tych oświadczeń składanych przy rozwiązywaniu umów za porozumieniem stron.

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę

Wśród sposobów zakończenia stosunku pracy Kodeks pracy wymienia możliwość zawarcia między stronami tego stosunku porozumienia w zakresie rozwiązania umowy o pracę. Na podstawie zawartego porozumienia strony umowy o pracę mogą rozwiązać każdy stosunek pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania. Porozumienie takie może być zawarte między stronami stosunku pracy w każdym czasie, a z propozycją takiego rozwiązania stosunku pracy może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę nie jest warunkowane okresami wypowiedzenia, a jego ważność nie jest uzależniona od zachowania żadnej szczególnej określonej formy. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę może bowiem zostać zawarte także przez dokonanie tzw. czynności konkludentnych, czyli dorozumianych. Ponieważ w przepisach prawa pracy brak jest uregulowań dotyczących kwestii składania oświadczeń woli w sprawie rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, do zagadnień tych mają na mocy art. 300 k.p. odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Propozycja rozwiązania umowy o pracę stanowi ofertę

Wystąpienie jednej ze stron stosunku pracy z propozycją rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron stanowi ofertę zgodnego rozwiązania stosunku pracy, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy (art. 66 k.c.). A zatem w skierowanej przez jedną ze stron stosunku pracy propozycji rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron powinna się znaleźć przede wszystkim proponowana data rozwiązania tej umowy.

Skutki złożenia oferty

Samo złożenie oferty w przedmiocie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę nie wywiera jednak żadnych skutków prawnych w sferze stosunku pracy. Porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy poczytuje się za zawarte, jeżeli adresat oferty złoży przed terminem w niej oznaczonym jako termin rozwiązania umowy o pracę oświadczenie o przyjęciu oferty. W przypadku jeżeli oferent, czyli osoba, która złoży ofertę, np. rozwiązania umowy, nie oznaczył terminu na odpowiedź, oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość przestaje wiązać, gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Natomiast oferta złożona w inny sposób przestaje wiązać z upływem czasu, w którym składający ofertę mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »