Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2022 roku

Emilia Panufnik
Dni wolne od pracy 2022 - święta, praca w niedziele, kalendarz
Dni wolne od pracy 2022 - święta, praca w niedziele, kalendarz
Shutterstock
Dni wolne od pracy w 2022 roku przedstawia kalendarz świąt. Jakie mamy dni ustawowo wolne od pracy w Polsce? Które święta wypadają w sobotę?

Dni ustawowo wolne od pracy 2022

Ustawa o dniach wolnych od pracy wylicza wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w Polsce w 2022 roku. Ile jest dni wolnych od pracy w ciągu roku kalendarzowego? Jakie dni są wolne dla polskich pracowników? Zgodnie ze wspomnianą ustawą są nimi wszystkie niedziele w roku oraz poniższe święta:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy
 4. drugi dzień Wielkiej Nocy
 5. 1 maja – Święto Państwowe
 6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 7. pierwszy dzień Zielonych Świątek
 8. dzień Bożego Ciała
 9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 10. 1 listopada – Wszystkich Świętych
 11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 12. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 13. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

W sumie w Polsce jest 13 świąt – dni wolnych od pracy. Święta w Polsce należy podzielić na stałe i ruchome. Niektóre z nich odbywają się bowiem zawsze w te same dni, np. 1 i 11 listopada. Data pozostałych świąt zmienia się z każdym kolejnym rokiem, np. Boże Ciało. Kiedy dni ustawowo wolne od pracy wypadają w 2022 roku?

Kalendarz dni wolnych 2022 – wykaz świąt [TABELA]

Zgodnie z kalendarzem na 2022 rok, tabela zawierająca wykaz świąt przedstawia się następująco:

Święto ustawowe

Dzień wolny od pracy 2022 (data)

Dzień tygodnia

Nowy Rok

1 stycznia 2022 r.

sobota

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2022 r.

czwartek

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

17 kwietnia 2022 r.

niedziela

drugi dzień Wielkiej Nocy

18 kwietnia 2022 r.

poniedziałek

Święto Pracy

1 maja 2022 r.

niedziela

Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2022 r.

wtorek

Zielone Świątki

5 czerwca 2022 r.

niedziela

Boże Ciało

16 czerwca 2022 r.

czwartek

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2022 r.

poniedziałek

Wszystkich Świętych

1 listopada 2022 r.

wtorek

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022 r.

piątek

pierwszy dzień Bożego Narodzenia

25 grudnia 2022 r.

niedziela

drugi dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia 2022 r.

poniedziałek

Sprawdźmy, jak przesuwają się w tym roku święta ruchome. W 2022 r. Wielkanoc wypada później niż rok temu. W 2021 r. przypadała na 4-5 kwietnia, a w tym roku 17-18 kwietnia. Zmienia się również data Zielonych Świątek, które w tamtym roku były 23 maja, a teraz będą 5 czerwca. Boże Ciało w tamtym roku wypadało 3 czerwca, a w 2022 r. czerwcówka przesunie się o 2 tygodnie – zacznie się 16 czerwca.

Święta wolne od pracy wypadające w dni robocze w 2022 roku

Święta wypadające w dni robocze w 2022 r. to:

 1. Święto Trzech Króli

6 stycznia 2021 r.

czwartek

 1. drugi dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2021 r.

poniedziałek

 1. Święto Narodowe Trzeciego Maja

3 maja 2021 r.

wtorek

 1. dzień Bożego Ciała

16 czerwca 2021 r.

czwartek

 1. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2022 r.

poniedziałek

 1. Wszystkich Świętych

1 listopada 2022 r.

wtorek

 1. Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2022 r.

piątek

W 2022 roku 7 świąt wypada w środku tygodnia. Warto wziąć je pod uwagę, planując wyjazdy. Jak w tym roku wypada majówka, a kiedy będzie czerwcówka? Jak zaplanować urlop wypoczynkowy?

Święta wolne od pracy wypadające w soboty w 2022 roku

Święta państwowe, które są ustawowo wolne od pracy i wypadają w sobotę obniżają wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 8 godzin pracy (art. 130 § 2 KP). Co to oznacza w praktyce? Pracodawca jest zobowiązany do ustalenia swoim pracownikom w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto, inny dzień wolny od pracy. Pracownicy mają więc dodatkowy dzień wolny do odebrania. Jeśli pracodawca nie wyznaczy takiego dnia, powstaną nadgodziny. Pracodawca będzie musiał za nie dodatkowo zapłacić. W przeciwnym razie, narazi się na odpowiedzialność karną w przypadku kontroli PIP.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że pracodawca sam ustala termin dnia wolnego za święto wypadające w sobotę. Może jednak wziąć pod uwagę sugestie pracowników.

W 2022 r. tylko jedno święto wypada w sobotę i jest to:

1. Nowy Rok - 1 stycznia 2022 r. - sobota

Kalendarz roku 2022 r. mówi nam, że nowy rok zaczynamy właśnie od święta wypadającego w sobotę. W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego pracodawca powinien ustalić wolne za to święto jeszcze w styczniu. Wydaje się, że dobrym wyborem jest ustalenie tym dniem 7 stycznia 2022 r., ponieważ jest to piątek występujący pomiędzy Świętem Trzech Króli a weekendem. Pracownicy mogliby wówczas skorzystać z przedłużonego weekendu regeneracyjnego na początku roku.

Święta wolne od pracy wypadające w niedziele w 2022 roku

Święta wypadające w niedzielę w 2021 r. to:

 1. pierwszy dzień Wielkiej Nocy

17 kwietnia 2022 r.

niedziela

 1. Święto Pracy

1 maja 2022 r.

niedziela

 1. pierwszy dzień Zielonych Świątek

5 czerwca 2022 r.

niedziela

 1. pierwszy dzień Bożego Narodzenia

25 grudnia 2022 r.

niedziela

Święta wypadające w niedzielę nie powodują obniżenia wymiaru czasu pracy (jak w przypadku świąt wypadających w sobotę czy inne dni tygodnia). Takie święta nie cieszą pracowników, którzy w przypadku świąt liczą zawsze na dodatkowe wolne od pracy.

Warto wiedzieć, że święto wypadające w niedzielę handlową powoduje powstanie zakazu handlu. Czy jednak z wyżej wymienionych niedziel 2022 r. to niedziela handlowa? Nie, żadna z tych niedziel nie jest handlową.

Praca w niedziele i święta w 2022 roku

W świetle art. 1519 § 2 Kodeksu pracy, praca w niedziele i święta to praca wykonywana pomiędzy godziną 6:00 w tym dniu a godziną 6:00 w następnym dniu (pracodawca może ustalić inne godziny wyznaczające pracę w te dni).

Dni te są, co do zasady, dniami wolnymi od pracy. Kiedy KP dopuszcza możliwość wykonywania pracy w niedziele i święta? Oto wyjątki:

1) w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;

2) w ruchu ciągłym;

3) przy pracy zmianowej;

4) przy niezbędnych remontach;

5) w transporcie i w komunikacji;

6) w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;

7) przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;

8) w rolnictwie i hodowli;

9) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:

a) zakładach świadczących usługi dla ludności,

b) gastronomii,

c) zakładach hotelarskich,

d) jednostkach gospodarki komunalnej,

e) zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,

f) jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,

g) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;

10) w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;

11) przy wykonywaniu prac:

a) polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,

b) zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

Niedziele handlowe w 2022 r.

Dodatkowo, jeśli chodzi o pracę w niedziele i święta, ustawa o zakazie handlu wprowadza ograniczenia w pracy w tych dniach w handlu. Art. 4 i 5 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni zakazuje bowiem handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, a także powierzania wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Dnia 24 grudnia (Wigilia Bożego Narodzenia) i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą dzień Wielkiej Nocy obowiązuje szczególne ograniczenie. Handel, wykonywanie czynności związanych z handlem i powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem zakazane są, ale dopiero po godzinie 14:00 (art. 8).

Zakaz handlu w niedziele przewiduje jednak pewne wyjątki. Tylko 7 niedziel w ciągu roku kalendarzowego to niedziele handlowe. Które niedziele w 2022 r. są niedzielami handlowymi?

Warto dodać, że ustawa o ograniczeniu handlu w swoim art. 6 wymienia liczne wyjątki podmiotowe, których zakaz handlu w niedziele nie obowiązuje. Są one pretekstem wielu wątpliwości i dyskusji związanych z zakazem handlu w niedziele.

 1. 30 stycznia 2022 r.
 2. 10 kwietnia 2022 r.
 3. 24 kwietnia 2022 r.
 4. 26 czerwca 2022 r.
 5. 28 sierpnia 2022 r.
 6. 11 grudnia 2022 r.
 7. 18 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 90)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1320)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 466)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja (PDF)
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(2)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • eko
  2021-10-09 16:25:12
  jak czytam te dni wolne od pracy to my polowę roku nie pracujemy
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak szybciej wydawać pozwolenia na pracę dla cudzoziemców?
Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców mogłyby być wydawane dużo szybciej. Jak usprawnić tę procedurę? Oto 8 szczegółowych propozycji.
Praca zdalna w Kodeksie pracy - etap prac
Praca zdalna będzie wpisana w Kodeksie pracy. Jaki jest etap prac nad nowelizacją kodeksową?
Wyższe wynagrodzenie i benefity dla pracowników fizycznych
Wyższe wynagrodzenie i benefity dla pracowników fizycznych stają się standardem. Pracodawcy zabiegają o pracowników na stanowiska blue i grey collar.
Niedziela handlowa 2022 - kalendarz
Niedziela handlowa w 2022 r. wypada 7 razy. Kiedy jest niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2022 r.
Wypadek przy pracy - zmiany od 18 września 2021 r.
Wypadek przy pracy to także wypadek w czasie podróży służbowej, wyjazdu integracyjnego, wykonywania zadań zleconych przez organizacje związkowe. Zmiany te wpłyną na wyższą składkę wypadkową i koszty wynagrodzeń.
Koniec zmiany czasu?
Czy to koniec zmiany czasu? Przedsiębiorcy apelują o zaprzestanie przestawienia zegarków 2 razy w roku. Zmiana czasu wpływa negatywnie na pracę, zdrowie i nie ma żadnych pozytywnych skutków.
Multitasking a efektywność pracowników
Czym jest multitasking? Czy jest zaletą, czy wręcz przeciwnie? Jak wpływa na efektywność pracowników?
PIP zmieni zlecenie w umowę o pracę decyzją administracyjną?
Czy PIP zmieni zlecenie w umowę o pracę decyzją administracyjną? Takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji ustawy o inspekcji pracy.
Benefity pracownicze - przykłady
Benefity pracownicze świadczą o kulturze organizacyjnej firmy. Oto przykłady najbardziej popularnych, ale i bardziej oryginalnych benefitów pozapłacowych. Coraz częściej pracownik ma możliwość wyboru oferowanych dodatków.
Benefity pracownicze w czasie pandemii COVID
Które benefity pracownicze zyskały na atrakcyjności w czasie pandemii COVID-19? Co zmieniła pandemia?
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach - propozycje zmian
Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach ma ułatwić zatrudnianie pracowników zza granicy. Czy proponowane zmiany pomogą wypełnić braki kadrowe na polskim rynku pracy?
Coraz trudniej zatrudnić i zatrzymać pracownika
Coraz trudniej zatrudnić i zatrzymać pracownika. Bezrobocie jest niskie, a ofert pracy przybywa. Najłatwiej o nową pracę pracownikom w zawodach technicznych.
Praca zdalna dla osób z wyższym wykształceniem?
Praca zdalna najczęściej wykonywana jest przez osoby z wyższym wykształceniem. Jak dostosowywać sposób świadczenia pracy do pracowników?
Jak uniknąć rotacji pracowników w firmie produkcyjnej?
Firmy produkcyjne często zmagają się z problemem rotacji pracowników. Zdarza się też, że w szczególnie intensywnych okresach potrzebne są dodatkowe ręce do pracy. W jaki sposób firma produkcyjna może poradzić sobie z tego typu trudnościami? I jaką rolę odgrywa w takiej sytuacji agencja zatrudnienia?
Roczny limit nadgodzin
Roczny limit nadgodzin - ile wynosi w 2021 r.? Jak maksymalną liczbę godzin nadliczbowych reguluje Kodeks pracy?
Roczny limit nadgodzin a oddany czas wolny
Roczny limit nadgodzin - czy wlicza się godziny nadliczbowe, za które oddany został czas wolny? Oto odpowiedź PIP.
Dzień wolny za święto w sobotę a zatrudnienie w trakcie miesiąca
Czy pracownikowi zatrudnionemu w środku miesiąca należy się dzień wolny za święto wypadające w sobotę w miesiącu zatrudnienia? Oto odpowiedź PIP.
7 najważniejszych zmian w zasiłkach od 2022 r.
ZUS wymienia 7 najważniejszych zmian w zasiłkach, które będą obowiązywały od stycznia 2022 r. Sprawdź, co się zmieni.
Pierwsza dama z ubezpieczeniem społecznym od listopada 2021 r.
Pierwsza dama będzie objęta ubezpieczeniem społecznym od 1 listopada 2021 r. To duża zmiana, gdyż małżonek Prezydenta RP dotychczas miał status podobny do bezrobotnego. Co z małżonkami byłych Prezydentów RP?
Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS
Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK na PUE ZUS to nowość. Zmiana ta obowiązuje od 15 października 2021 r. Kiedy wezwanie przez PUE ZUS jest skuteczne?
Stres i ergonomia przy pracy zdalnej
Stres i ergonomia przy pracy zdalnej to dwa tematy z punktu widzenia BHP, nad którymi powinni pochylić się pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy wejdą w życie nowe przepisy Kodeksu pracy.
Przerwa w karierze - kto i kiedy rezygnuje z pracy?
Przerwa w karierze ma dwa główne powody: niezadowolenie z pracy i chęć uzyskania więcej czasu wolnego. Kto i kiedy decyduje się na rezygnację z pracy?
Potrzeby kompetencyjne w IT i TCB po pandemii [RAPORT]
Jakie są potrzeby kompetencyjne w sektorach IT i TCB po pandemii COVID-19? Wymienia je raport „Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa”.
Polski Ład - pracownicy wybiorą samozatrudnienie
Czy przez Polski Ład pracownicy będą przechodzić na samozatrudnienie? O czym muszą pamiętać pracodawcy? Czy umowa B2B wymaga badań lekarskich i szkolenia bhp?
Sprawdzanie szczepień pracowników - co z ustawą?
Czy sprawdzanie szczepień pracowników przez pracodawców dojdzie do skutku? Co z ustawą?