REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE

Agnieszka Wieczorek
Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE. /Fot. Fotolia
Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE. /Fot. Fotolia
inforCMS

REKLAMA

Koszty pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE stanowią czasem jeden z istotnych składników kosztu całego przedsięwzięcia. Koszty te mogą stanowić wydatek kwalifikowalny – czyli podlegać dofinansowaniu ze środków UE. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Odpowiadamy na pytanie, jakie elementy wynagrodzenia podlegają dofinansowaniu i jakie zasady muszą zostać spełnione przez organizację-projektodawcę, aby wynagrodzenie personelu projektu mogło zostać dofinansowane. 

W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu zasadniczo dofinansowane mogą być wszystkie składniki wynagrodzenia – w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu – które w organizacjach pozarządowych praktycznie nie występuje – stanowi wydatek kwalifikowalny jedynie wówczas, jeżeli wynika to z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry - ZUS i Płace

W ramach wynagrodzenia personelu nie zostaną dofinansowane wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto nie są kwalifikowalne nagrody jubileuszowe. 

Autopromocja

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Kup książkę:

Wynagrodzenia 2023. Rozliczanie płac w praktyce

Jeśli ta sama osoba wykonuje zadania w ramach więcej niż jednego projektu, wydatki związane z zaangażowaniem takiej osoby do projektu będą kwalifikowane, pod warunkiem że: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • obciążenie wynikające z tego nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 • łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie,
 • zatrudniona osoba prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy) oraz przekazuje ją projektodawcy. 

WAŻNE!

Wydatki na wynagrodzenie personelu będą podlegały dofinansowaniu, pod warunkiem że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u projektodawcy. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu – w tym nagród i premii. 

Autopromocja

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Kup książkę:

Kodeks pracy 2023. Praktyczny komentarz z przykładami + wzory dokumentów online

Warto zaznaczyć, że na dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE można liczyć nie tylko na wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, lecz również na wydatki związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu. Dofinansowanie w pełnej wysokości przysługuje personelowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

Autopromocja

Bieżące aktualności o zmianach przepisów

Czy biuro rachunkowe ma nowe obowiązki w związku z wprowadzeniem KSeF? Zmiany w podatkach dochodowych na 2024 r. i innych zmianach w VAT 2024 oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. I wiele innych bieżących tematów ...

IFK Platforma Księgowych i Kadrowych
 • pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu,
 • okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu (nie oznacza to, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu),
 • zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę (lub innymi dokumentami stanowiącymi podstawę nawiązania stosunku pracy) bądź zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy (przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu).

Zobacz również: Wynagrodzenie pracowników fundacji za pracę w weekendy

W przypadku gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem, którego umowa o pracę tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na 1/2 etatu, 1/4 etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu będą podlegały dofinansowaniu, jeśli: 

 • zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika albo opisie stanowiska pracy,
 • zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika, a wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada tej proporcji. 

WAŻNE!

Prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może być przedmiotem kontroli. 

Nagrody, dodatki i premie 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte również takie składniki wynagrodzenia personelu jak nagrody (z wyłączeniem wspomnianej już nagrody jubileuszowej) lub premie – jeśli nagrody lub premie: 

 • zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej jednostki, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • zostały wprowadzone w danej jednostce nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
 • potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, 
 • przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z programem Kapitał Ludzki na podstawie stosunku pracy. 

Wydatkami kwalifikowanymi, związanymi z wynagrodzeniem personelu, mogą być również dodatki do wynagrodzeń, jeśli zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia (obejmującego wszystkie jego składniki), z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków – przy czym, w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego projektodawcy personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego 

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego również podlegają dofinansowaniu. Jednak zakwalifikowanie do dofinansowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która to osoba jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta projektu, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy. W takiej sytuacji powinny być spełnione również – łącznie – następujące warunki:

Zobacz koniecznie: Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy ponoszone przez przedsiębiorcę

 • musi być to zgodne z przepisami krajowymi – tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej powinna być rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy (chyba że przepisy pragmatyk służbowych stanowią odrębnie),
 • zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej został precyzyjnie określony,
 • zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. 

W przypadku zaangażowania osoby stanowiącej personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w ramach projektu wydatki związane z wynagrodzeniem personelu będą kwalifikowalne, jeżeli: 

 • obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu,
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego projektu, która może podlegać kontroli,
 • rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy. 

Zaangażowanie personelu na zasadzie samozatrudnienia 

Kwalifikowalne do dofinansowania będzie również wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście zadania w ramach projektu. Wysokość wynagrodzenia powinna wówczas wynikać ze szczegółowego budżetu projektu. Poniesienie wydatku na wynagrodzenie powinno zostać udokumentowane dokumentem księgowym (np. notą obciążeniową).

Polecamy serwis: Ochrona wynagrodzenia

Wymagane jest, aby osoba samozatrudniona, zaangażowana w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu, prowadziła ewidencję godzin i wykonanych czynności w ramach tych zadań lub funkcji.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak pokolenie Z buduje swoje kariery. Badanie Pracuj.pl

  Dwadzieścia siedem procent przedstawicieli pokolenia Z zmieniło pracę w ciągu ostatnich trzech miesięcy. W silver generation takiej zmiany dokonało tylko 2% respondentów. W ciągu ostatniego roku wśród najstarszej aktywnej zawodowo grupy wynik ten osiąga 7%, a wśród najmłodszej aż 62%. Jak wynika z badania Pracuj.pl, generacja Z pod kątem mobilności zawodowej znacznie przewyższa wszystkie pozostałe grupy wiekowe. Czy to oznacza, że na rynek wchodzą niepewni pracownicy? 

  Branżowe centra umiejętności będą dokształcać młodocianych. Rząd przygotowuje nowe rozporządzenie

  Branżowe centra umiejętności (BCU) to nowa kategoria placówek systemu oświaty. Podstawą prawną ich tworzenia jest nowelizacja Prawa oświatowego. W celu wdrożenia BCU rząd przystąpił do prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Informacja na ten temat została zamieszczona w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

  BHP - wszystko co trzeba wiedzieć na ten temat

  Każdy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze, że przestrzeganie przepisów BHP jest obowiązkowe, a te kwestie mogą zostać skontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej. 

  Do 30 września był czas, żeby wykorzystać zaległe urlopy. Pracownicy lubią chomikować dni wolne

  Dlaczego urlopy powinny być wykorzystywane na bieżąco? Zbyt duża kumulacja dni wolnych może spowodować, że pracownik będzie musiał wykorzystać go w momencie, gdy będzie on pracodawcy bardzo potrzebny. 

  REKLAMA

  Praca zdalna szansą dla osób z niepełnosprawnościami

  Upowszechnienie pracy zdalnej i hybrydowej może ułatwić zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza na stanowiskach biurowych czy specjalistycznych, niewymagających fizycznej obecności w biurze - przekonują eksperci w raporcie „Uwarunkowania i korzyści zatrudniania osób z niepełnosprawnościami” przygotowanym przez Lewiatana.

  PPK. Deklarację o rezygnacji można „odwołać”

  Powrót do oszczędzania w PPK, po złożeniu deklaracji o rezygnacji, następuje poprzez złożenie wniosku o dokonywanie wpłat do PPK. Pracownik może go złożyć w każdej chwili i jest on skuteczny od momentu przekazania go pracodawcy.

  Praca cudzoziemców. Co zrobić po zarejestrowaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje zatrudnienie cudzoziemców z pięciu krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Po jego zarejestrowaniu pracodawca ma obowiązek informacyjny. Jaki? Ponadto, opisujemy kiedy nie jest wymagany wpis nowego oświadczenia do ewidencji. 

  Kurs dla pracowników administracji publicznej

  Kursy dla pracowników administracji publicznej dają możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Właśnie trwa rekrutacja w ramach kolejnego projektu. Czym jest Young Leaders’ Program 2024-2026 i jakie umiejętności można nabyć? 

  REKLAMA

  Wzrost zatrudnienia w fotowoltaice słonecznej

  Pomimo kryzysów gospodarczych, inflacji, wojny i globalnych problemów współczesnego świata - da się zauważyć dynamiczny rozwój sektora zielonej energii. Raport MOP oraz organizacji IRENA pokazuje, że liczba miejsc pracy w sektorze energii odnawialnej prawie podwoiła się w ciągu ostatniej dekady, do 13,7 mln w 2022 r.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników. Orzeczenia KRUS.

  Niezdolności do pracy i choroby zawodowe rolników - powstają stosunkowo często ze względu na specyfikę pracy na roli. Orzeczenia w KRUS wydawane są przez lekarzy rzeczoznawców czy komisje lekarskie KRUS, które doty. przyznania konkretnych świadczeń. Czy od decyzji KRUS przysługuje odwołanie? 

  REKLAMA