REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE

Agnieszka Wieczorek
Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE. /Fot. Fotolia
Dofinansowanie wynagrodzeń personelu projektu współfinansowanego ze środków UE. /Fot. Fotolia
inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Koszty pracy osób zatrudnionych przy realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE stanowią czasem jeden z istotnych składników kosztu całego przedsięwzięcia. Koszty te mogą stanowić wydatek kwalifikowalny – czyli podlegać dofinansowaniu ze środków UE. Jest to szczególnie istotne w przypadku projektów realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki.

Odpowiadamy na pytanie, jakie elementy wynagrodzenia podlegają dofinansowaniu i jakie zasady muszą zostać spełnione przez organizację-projektodawcę, aby wynagrodzenie personelu projektu mogło zostać dofinansowane. 

Autopromocja

W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu zasadniczo dofinansowane mogą być wszystkie składniki wynagrodzenia – w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu – które w organizacjach pozarządowych praktycznie nie występuje – stanowi wydatek kwalifikowalny jedynie wówczas, jeżeli wynika to z przepisów prawa pracy i odpowiada proporcji, w której wynagrodzenie będące podstawą jego naliczenia jest rozliczane w ramach projektu).

Zadaj pytanie na: Forum Kadry - ZUS i Płace

W ramach wynagrodzenia personelu nie zostaną dofinansowane wpłaty dokonywane przez pracodawców zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto nie są kwalifikowalne nagrody jubileuszowe. 

Jeśli ta sama osoba wykonuje zadania w ramach więcej niż jednego projektu, wydatki związane z zaangażowaniem takiej osoby do projektu będą kwalifikowane, pod warunkiem że: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • obciążenie wynikające z tego nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie,
 • łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach nie przekracza 240 godzin miesięcznie,
 • zatrudniona osoba prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy) oraz przekazuje ją projektodawcy. 

WAŻNE!

Wydatki na wynagrodzenie personelu będą podlegały dofinansowaniu, pod warunkiem że ich wysokość odpowiada stawkom stosowanym u projektodawcy. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu – w tym nagród i premii. 

Warto zaznaczyć, że na dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE można liczyć nie tylko na wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, lecz również na wydatki związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu. Dofinansowanie w pełnej wysokości przysługuje personelowi zatrudnionemu na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 

W przypadku zatrudniania personelu na podstawie stosunku pracy wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

 • pracownik jest zatrudniony lub oddelegowany w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu,
 • okres zatrudnienia lub oddelegowania jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu (nie oznacza to, że stosunek pracy nie może trwać dłużej niż okres realizacji projektu),
 • zatrudnienie lub oddelegowanie do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane postanowieniami umowy o pracę (lub innymi dokumentami stanowiącymi podstawę nawiązania stosunku pracy) bądź zakresem czynności służbowych pracownika lub opisem stanowiska pracy (przez odpowiednie udokumentowanie należy rozumieć m.in. wskazanie w ww. dokumentach wszystkich zadań, które dana osoba będzie wykonywała w ramach projektu).

Zobacz również: Wynagrodzenie pracowników fundacji za pracę w weekendy

W przypadku gdy osoba stanowiąca personel projektu jest pracownikiem, którego umowa o pracę tylko w części obejmuje zadania w ramach projektu (np. na 1/2 etatu, 1/4 etatu w ramach projektu), wydatki związane z wynagrodzeniem w ramach projektu będą podlegały dofinansowaniu, jeśli: 

 • zadania związane z realizacją projektu zostaną wyraźnie wyodrębnione w umowie o pracę lub zakresie czynności służbowych pracownika albo opisie stanowiska pracy,
 • zakres zadań związanych z realizacją projektu stanowi podstawę do określenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu w stosunku do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę tego pracownika, a wydatek związany z wynagrodzeniem personelu projektu odpowiada tej proporcji. 

WAŻNE!

Prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może być przedmiotem kontroli. 

Nagrody, dodatki i premie 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte również takie składniki wynagrodzenia personelu jak nagrody (z wyłączeniem wspomnianej już nagrody jubileuszowej) lub premie – jeśli nagrody lub premie: 

 • zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej jednostki, lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
 • zostały wprowadzone w danej jednostce nie później niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu,
 • potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, 
 • przyznawane są w związku z zaangażowaniem do realizacji zadań związanych z programem Kapitał Ludzki na podstawie stosunku pracy. 

Wydatkami kwalifikowanymi, związanymi z wynagrodzeniem personelu, mogą być również dodatki do wynagrodzeń, jeśli zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia (obejmującego wszystkie jego składniki), z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego. Wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków – przy czym, w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach u tego samego projektodawcy personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek. 

Zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego 

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego również podlegają dofinansowaniu. Jednak zakwalifikowanie do dofinansowania wydatków poniesionych na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która to osoba jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta projektu, zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach – w szczególności, gdy charakter zadań wyklucza możliwość ich realizacji w ramach stosunku pracy. W takiej sytuacji powinny być spełnione również – łącznie – następujące warunki:

Zobacz koniecznie: Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy ponoszone przez przedsiębiorcę

 • musi być to zgodne z przepisami krajowymi – tj. praca wykonywana w ramach umowy cywilnoprawnej powinna być rodzajowo różna od pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy (chyba że przepisy pragmatyk służbowych stanowią odrębnie),
 • zakres zadań w ramach umowy cywilnoprawnej został precyzyjnie określony,
 • zaangażowanie w ramach stosunku pracy pozwala na efektywne wykonywanie zadań w ramach umowy cywilnoprawnej,
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin pracy zaangażowanych w realizację zadań w ramach umowy cywilnoprawnej. 

W przypadku zaangażowania osoby stanowiącej personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w ramach projektu wydatki związane z wynagrodzeniem personelu będą kwalifikowalne, jeżeli: 

 • obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich umów cywilnoprawnych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań w ramach projektu,
 • osoba ta prowadzi ewidencję godzin zaangażowanych we wszystkie zadania w ramach tego projektu, która może podlegać kontroli,
 • rozliczenie umowy cywilnoprawnej następuje na podstawie protokołu odbioru wskazującego szczegółowy zakres wykonanych czynności oraz liczbę godzin dotyczących realizacji danej umowy. 

Zaangażowanie personelu na zasadzie samozatrudnienia 

Kwalifikowalne do dofinansowania będzie również wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście zadania w ramach projektu. Wysokość wynagrodzenia powinna wówczas wynikać ze szczegółowego budżetu projektu. Poniesienie wydatku na wynagrodzenie powinno zostać udokumentowane dokumentem księgowym (np. notą obciążeniową).

Polecamy serwis: Ochrona wynagrodzenia

Wymagane jest, aby osoba samozatrudniona, zaangażowana w realizację więcej niż jednego zadania lub funkcji w ramach projektu, prowadziła ewidencję godzin i wykonanych czynności w ramach tych zadań lub funkcji.

Podstawa prawna:
ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 2)

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Duże zmiany w składce zdrowotnej. Ten komentarz eksperta nie spodoba się rządzącym

  Fundacja Ośrodek Rozwoju opublikowała niedawno komentarz na temat zmian w składce zdrowotnej. Eksperci FOR podkreślają, że te zmiany mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie finansów publicznych.

  Zmiana umowy o zarządzanie PPK a uzgodnienie ze stroną społeczną

  Nie zawsze zmiana umowy o zarządzanie PPK powinna być uzgodniona ze stroną społeczną. Kiedy można od tego odstąpić? Poznaj wyjątki.

  Umowy pracowników będą rejestrowane. A co z prawem do prywatności i ochroną danych?

  Umowy pracowników będą rejestrowane w CRU, a co z prawem do prywatności, co z prawem do ochrony danych osobowych, co z prawem do godności pracowników? W opozycji do tego stoją przepisy dot. prawa dostępu do informacji publicznej w zakresie sektora finansów publicznych. Ważniejsze jest dobro ogółu czy jednostki?

  Co z rentą socjalną w 2024? Czy będzie 4242 zł a od 1 lipca 4300 zł?

  Projekt ustawy o zmianie renty socjalnej ma tylko dwa artykuły a wciąż nie został uchwalony. Premier zapowiadał pilne prace, a nawet nie było jeszcze drugiego czytania. Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie czekają na podwyżkę świadczenia. Renta socjalna - czy będzie podniesiona do kwoty minimalnego wynagrodzenia? Co to jest renta socjalna? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? 

  REKLAMA

  Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zdrowia [45 tys. kary dla Kancelarii]

  45 tys. zł kary dla spółki, która docierała do osób poszkodowanych głównie w wypadkach komunikacyjnych, by nawiązać z nimi współpracę w zakresie reprezentowania ich m.in. przed towarzystwami ubezpieczeniowymi, w sprawach sądowych  w celu uzyskania na ich rzecz odszkodowań, zadośćuczynienia i rent, a także zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Informacje o potencjalnych klientach uzyskiwała na podstawie m.in. wiadomości prasowych, publikacji internetowych, w tym treści dostępnych w mediach społecznościowych, a także informacji przekazywanych lub rozpowszechnianych przez organizacje zajmujące się działalnością dobroczynną. Podczas spotkania przedstawiciel Kancelarii PIONIER odbierał ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do czasu ewentualnego zawarcia umowy z tymi osobami o świadczenie usług. Sprawa trafiła do WSA, ale ten oddalił skargę Kancelarii na deczję PUODO.

  Rozwiązanie umowy o pracę: Obowiązek pracodawcy konsultacji zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę. Wzór zawiadomienia organizacji związkowej

  Pracodawca musi zawiadomić reprezentującą pracownika organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę. Zawiadomienie składa się na piśmie, podając w nim przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy.

  Nowelizacja kodeksu pracy: W 2025 r. pracodawcy będą prowadzili nowy rejestr prac i pracowników je wykonujących [Dyrektywa z 2022 r.]

  Nowelizacja Kodeksu pracy: zmiana artykułu 222 o ochronie pracowników przed szkodliwymi czynnikami. 

  Uprawnienia rodzicielskie: Przerwy na karmienie dziecka piersią - jak długo pracownica może korzystać z przerw na karmienie, wzór wniosku o przerwę

  Przerwy na karmienie piersią są zwolnieniem od pracy. Przerwy wliczane są do czasu pracy - pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. 

  REKLAMA

  Komunikaty ZUS: Ograniczenia w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. Niedostępne wnioski w PUE ZUS

  ZUS informuje o ograniczeniach w dostępie do aplikacji mobilnych mZUS. W PUE ZUS będą niedostępne niektóre wnioski.

  W którym miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę w 2024 r.? Zbliża się ten termin

  Złożenie wniosku o emeryturę jest możliwe w razie osiągnięciu wieku emerytalnego - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed złożeniem takiego wniosku warto jednak zastanowić się, czy to jest właściwy moment. Jest bowiem kilka czynników, które decydują o wysokości świadczenia.

  REKLAMA