Kategorie

Jak naliczyć składki i podatek od zaległego wynagrodzenia

Joanna Grzelińska-Darłak
Otrzymaliśmy wyrok, w którym sąd pracy zasądził od nas na rzecz byłego pracownika wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w 2010 r. Czy od takiego wynagrodzenia powinniśmy potrącić składki ZUS oraz zaliczkę na podatek dochodowy? Czy w podstawie do oskładkowania i opodatkowania należy uwzględnić tylko należność główną, czy również kwotę odsetek?
Reklama

Od zasądzonego wynagrodzenia należy rozliczyć składki ZUS, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi przy rozliczaniu przychodów ze stosunku pracy. Składki od tego przychodu należy rozliczyć w imiennym raporcie miesięcznym składanym za miesiąc, w którym wynagrodzenie zostało wypłacone lub pozostawione do dyspozycji pracownika, z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx. Od kwoty zasądzonego wynagrodzenia należy również opłacić zaliczkę na podatek dochodowy, stosując zwykłe koszty uzyskania przychodu. Nie można natomiast zastosować w tym przypadku kwoty zmniejszającej podatek. Odsetki od nieterminowo wypłaconego wynagrodzenia nie podlegają ani oskładkowaniu, ani opodatkowaniu.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej). Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze,
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona,
 • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).
Reklama

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe stanowi zatem przychód ze stosunku pracy. Wskazują na to wprost regulacje podatkowe, do których z kolei odsyła ustawa systemowa. Dla kwalifikacji źródła tego przychodu nie ma znaczenia, że został on wypłacony z opóźnieniem, po wyroku sądu pracy.

Oznacza to, że od wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, niezależnie od daty wypłacenia tego wynagrodzenia. Należy od niego odprowadzić również zaliczkę na podatek dochodowy (stosując zwykłe koszty uzyskania przychodu). Składki powinny zostać rozliczone w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata lub została pozostawiona do dyspozycji byłego pracownika, z kodem tytułu ubezpieczenia 30 00 xx (osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń).


Mimo występowania pewnego związku wypłaty odsetek z wcześniejszym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, brakuje dostatecznych podstaw prawnych do obciążania ich składkami na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zasada ta dotyczy zarówno odsetek zasądzanych przez sądy pracy wraz z wynagrodzeniem za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowaniem, jak również należnych z tytułu opóźnienia wypłaty wynagrodzeń i świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy (pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2000 r., znak: U.520–333/2000, wyjaśnienia ZUS z 7 marca 2001 r., znak: FUu 077–7/01).

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu umowy o pracę są również zwolnione z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 95 updof). Pracodawca pobiera zatem zaliczki na podatek wyłącznie od kwoty samego wynagrodzenia, bez uwzględniania odsetek karnych.

Składki należy obliczyć przy zastosowaniu stóp procentowych obowiązujących w dniu wypłaty zaległego wynagrodzenia, mimo że zasądzone na rzecz pracownika wynagrodzenie dotyczy godzin nadliczbowych przepracowanych w 2010 r.

PRZYKŁAD

Na mocy wyroku sądowego pracodawca jest zobowiązany do wypłaty niewypłaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Zasądzone wynagrodzenie dotyczy 2010 r. Należne składki trzeba obliczyć od kwoty wynagrodzenia w wysokości ustalonej bez odsetek. Kwota zasądzonego wynagrodzenia (bez odsetek) wynosi 2500 zł i zostanie wypłacona w kwietniu 2012 r. Oznacza to, że od wynagrodzenia należy odprowadzić składki ZUS w następującej wysokości:

 • składka emerytalna: pracownik – 244 zł (9,76%), pracodawca – 244 zł (9,76%),
 • składka rentowa: pracownik: 37,50 zł (1,5%), pracodawca – 162,50 zł (6,5%),
 • składka chorobowa: pracownik: 61,25 zł (2,45%),
 • razem składki finansowane przez pracownika: 342,75 zł,
 • składka zdrowotna: pracownik: 194,15 zł = [9% x (2500 zł – 342,75 zł)].

Składka wypadkowa powinna zostać ustalona zgodnie ze stopą procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą danego płatnika w okresie rozliczeniowym od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Zaliczka na podatek dochodowy – 201 zł, co wynika z obliczeń:

 • 2500 zł – 342,75 zł (suma składek finansowanych przez pracownika) = 2157,25 zł,
 • 2157,25 zł x 7,75% = 167,19 zł (kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszająca zaliczkę na podatek dochodowy),
 • 2157,25 zł – 111,25 zł = 2046 zł (podstawa opodatkowania),
 • 2046 zł x 18% = 368,28 zł (zaliczka na podatek dochodowy),
 • 368,28 zł – 167,19 zł = 201,09 zł, po zaokrągleniu 201 zł.

Ustalając kwotę należnego podatku od zaległego wynagrodzenia nie należy stosować kwoty zmniejszającej podatek.

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 95, art. 31 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361),
 • art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 lit. a, art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.