| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy pracownik, który dojeżdża do pracy służbowym samochodem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy

Czy pracownik, który dojeżdża do pracy służbowym samochodem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy

Często stosowanym przez pracodawców bonusem motywującym do pracy są różnego rodzaju nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników. Mimo że skutecznie wpływają na poprawę wizerunku pracodawcy, najczęściej znacznie obciążają budżet pracownika.

Możliwość korzystania w celach prywatnych z pojazdu należącego do pracodawcy na innej podstawie niż wewnętrzne przepisy o wynagradzaniu nie uprawnia do zwolnienia ze składek takiego przychodu. Zatem żadne ustalenia ustne ani dodatkowe umowy (inne niż umowa o pracę) nie mogą stanowić podstawy do zwolnienia ze składek.

PRZYKŁAD

W dodatkowej umowie zawartej z pracownikiem zatrudnionym na stanowisku serwisanta sprzętu komputerowego zapisano, że w czasie trwania stosunku pracy może on korzystać ze służbowego samochodu bez ograniczeń, w tym również w celach prywatnych. U pracodawcy nie obowiązuje regulamin wynagradzania, ponieważ zatrudnia mniej niż 20 osób. Taki zapis w innej umowie niż umowa o pracę powoduje, że otrzymany przychód z tytułu korzystania ze służbowego samochodu do celów prywatnych musi zostać uwzględniony w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracownika.

Do celów ubezpieczeń wartość świadczenia w formie udostępnienia pojazdu służbowego do celów prywatnych pracownika należy wycenić w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu – jeśli przepisy te określają taki ekwiwalent. Jeśli takich zapisów nie ma, wycena do celów ubezpieczeniowych przebiega w taki sam sposób jak do ustalenia zaliczki na podatek. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wynajem pojazdów mieści się w zakresie działalności gospodarczej pracodawcy – wówczas wyceny należy dokonywać według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy (§ 3 pkt 1 rozporządzenia składkowego).

PRZYKŁAD

Pracownik wykorzystuje służbowy samochód także w celach prywatnych, w tym do przejazdów do i z pracy. Jego miejsce zamieszkania jest oddalone od miejsca pracy o 30 km. Pracownik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu i odnotowuje trasy prywatne. W listopadzie przejechał łącznie 500 km. Stawka za 1 kilometr przejazdu wypożyczonym samochodem według cen rynkowych wynosi 2 zł. Zatrudniony poniósł koszt paliwa w wysokości 200 zł. Przychód z nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika wynosi:

500 km × 2 zł = 1000 zł,

1000 zł – 200 zł = 800 zł.

Tę kwotę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek oraz w podstawie opodatkowania.


Zwrot kosztów korzystania z pojazdu służbowego do celów prywatnych

Jeśli pracownik korzystający ze służbowego samochodu – zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych – zwraca pracodawcy koszty prywatnych podróży służbowym pojazdem, po jego stronie nie powstaje przychód ze stosunku pracy z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Z interpretacji indywidualnej wydanej przez dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie 19 maja 2010 r. (sygn. IPPB2/415-168/10-2/AS) wynika ponadto, że nie należy uznawać, że pracownik osiągnął przychód ze stosunku pracy, jeżeli odbywa podróż firmowym autem jedynie z miejsca garażowania w pobliżu swojego miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy. Interpretacja dotyczyła pracowników spółki, którzy wykorzystywali samochody należące do spółki wyłącznie do celów służbowych. Jednak miejsce parkowania udostępnianych samochodów znajdowało się w garażu będącym własnością pracownika lub w pobliżu jego miejsca zamieszkania. Zasady wykorzystywania samochodów służbowych zostały uregulowane w obowiązującym w spółce regulaminie, dlatego pracownicy mieli obowiązek postępowania zgodnie z nim. Organ podatkowy wyjaśnił, że „przydzielenie samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez płatnika miejsca garażowania w miejscach zamieszkania tych osób gwarantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochody te będą wykorzystywane w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca garażowania nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy te bowiem będą stanowiły realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki wyrażająca się poprzez garażowanie samochodu służbowego w miejscu zamieszkania”.

Oznacza to, że przejazdy pracowników samochodem służbowym na trasie między wyznaczonym miejscem parkowania a miejscem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy, nie stanowią nieodpłatnego świadczenia (w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), pod warunkiem że przejazdy te nie służą osobistym celom pracowników, lecz są wykorzystywane w ramach realizacji zadań służbowych. W takiej sytuacji wartości tych przejazdów nie można uważać za przychód pracowników ze stosunku pracy – ani do celów podatkowych, ani do celów ubezpieczeń.

WAŻNE!

Gdy pracownik został zobowiązany przepisami zakładowymi do garażowania samochodu służbowego w okolicach miejsca zamieszkania, dojeżdżanie do i z pracy tym samochodem nie powoduje powstania u niego przychodu ze stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jolanta Malak

Regionalna dyrektor Fortinet w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »