| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje

Diety krajowe i zagraniczne w podróżach służbowych - najważniejsze informacje

Z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Jak prawidłowo rozliczać diety? Czy diety z tytułu podróży służbowej stanowią przychód podlegający opodatkowaniu?

Dieta za podróż zagraniczną

Dietę za podróż zagraniczną oblicza się w nastę­pujący sposób:

  • za każdą dobę podróży dieta przysługuje w peł­nej wysokości,
  • za niepełną dobę podróży:
  • do 8 godzin - przysługuje 1/3 diety,
  • ponad 8 do 12 godzin - przysługuje 1/2 diety,
  • ponad 12 godzin - dieta przysługuje w pełnej wysokości.

W podatkach dochodowych

Z tytułu podróży służbowej (odbywanej zarówno w kraju, jak i poza granicami kraju) pracowniko­wi zatrudnionemu w sferze budżetowej oraz poza tą sferą przysługują diety w wysokości określonej przez rozporządzenie o podróżach służbowych. Rozliczenie po stronie pracownika otrzymanej przez niego diety jest uzależnione od jej wysoko­ści. Jeżeli dieta wypłacana za czas podróży służ­bowej pracownika nie przekracza wysokości okre­ślonej w rozporządzeniu o podróżach służbowych. (obecnie dieta w przypadku podróży służbowej na terenie kraju wynosi 30 zł), to podlega zwolnie­niu z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 16 updof).

Taka sama zasada dotyczy diet wypłacanych z tytułu podróży odbywa­nej przez osobę niebędącą pracownikiem. Ze zwol­nienia od podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają również diety oraz kwoty stano­wiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obo­wiązków społecznych i obywatelskich - do wyso­kości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 updof). Nie zalicza się do kosz­tów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działal­ność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysłu­gujących pracownikom.

Dieta a ubezpieczenia

Dieta w podróży służbowej (krajowej lub zagranicz­nej) co do zasady ma na celu pokrycie kosztów wyżywienia pracownika delegowanego. Jeżeli pra­codawca prawidłowo obliczy wartość przysługu­jącej diety zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych, to war­tość diety ustalona do wysokości kwot podanych w rozporządzeniu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządze­nia składkowego). Jeżeli wartość diety przekracza limit, to od nadwyżki płatnik ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpie­czenie zdrowotne. Powyższe zasady mają odpo­wiednie zastosowanie również do osób wykonują­cych pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Zadaj pytanie na FORUM

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »