reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie - jak jest obecnie - do rąk pracownika. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.

Zmiana w tym zakresie została wprowadzona ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Obecnie pracodawca jest zobowiązany wypłacać pracownikom wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy, co do zasady w formie pieniężnej, do rąk pracownika. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie (art. 86 Kodeksu pracy). Taką zgodę pracownik może w każdym czasie wycofać. Pracodawcy, u których obowiązuje regulamin pracy lub którzy nie są zobowiązani do tworzenia tego regulaminu i nie są objęci układem zbiorowym pracy, nie mogą narzucić pracownikom, aby korzystali z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia za pracę, tj. przelewem na rachunek bankowy.

Do 31 grudnia 2018 r. zasadą jest wypłacanie wynagrodzenia "do rąk pracownika", natomiast wypłata wynagrodzenia w innej formie wymaga pisemnej zgody pracownika lub wprowadzenia regulacji w układzie zbiorowym pracy, który obowiązuje u pracodawcy.

Forma wypłaty wynagrodzenia do 31 grudnia 2018 r.

Aktualnie obowiązujące przepisy Kodeksu pracy nie wymieniają wprost innych dopuszczalnych form wypłaty wynagrodzenia za pracę niż do rąk pracownika, jednak praktyka pokazała, że przy spełnieniu powyższych wymagań (tj. uzyskania pisemnej zgody pracownika lub zawarcia właściwego zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy) wynagrodzenie może być wypłacane:

  • przelewem na wskazany przez pracownika rachunek bankowy,
  • przekazem pocztowym.

Wypłata wynagrodzenia w tych przypadkach jest dokonana prawidłowo, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy lub gdy pracownik odbierze przekaz pocztowy w terminie wypłaty wynagrodzenia ustalonym przez pracodawcę w przepisach wewnątrzzakładowych.

Polecamy: Wynagrodzenia 2019. Rozliczanie płac w praktyce

Wzór zgody pracownika na wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy

Warszawa, 8 października 2018 r.

ZGODA NA PRZEKAZYWANIE WYNAGRODZENIA NA RACHUNEK BANKOWY

Wyrażam zgodę na przekazywanie mojego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń należnych ze stosunku pracy na rachunek bankowy o numerze _____________________________ .

Jan Pracownik

Wzór zapisu w zakładowym układzie zbiorowym pracy dotyczący przekazywania wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy

(…) § 11.

Wynagrodzenie za pracę będzie wypłacane pracownikom raz w miesiącu, ostatniego dnia każdego miesiąca, na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez pracownika na piśmie, w terminie 3 dni od zawarcia z pracownikiem umowy o pracę.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z wyrokiem SN z 24 września 2003 r. (I PK 324/02, OSNP 2004/18/313):

SN

(…) wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (art. 9 § 2 k.p.).

Ponadto pracownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia w innej formie niż do jego rąk. Jak stwierdził SN w wyroku z 21 lutego 2002 r. (I PKN 917/00, OSNP 2004/4/61):

SN

(…) pracownik może cofnąć zgodę na wypłacanie wynagrodzenia za pracę w inny sposób niż w formie pieniężnej do jego rąk lub zmienić dyspozycję w tym zakresie i takie zachowanie nie narusza obowiązku lojalności wobec pracodawcy.

Zrealizowanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę może nastąpić również poprzez przekazanie tego wynagrodzenia do rąk małżonka pracownika. Dopuszczalne jest to jednak wyłącznie na podstawie pisemnego pełnomocnictwa pracownika lub na podstawie wyroku sądu. O sądowy nakaz wypłaty wynagrodzenia małżonkowi można wystąpić przy łącznym spełnieniu następujących warunków, tj. gdy:

  • małżonek-pracownik nie przyczynia się do zaspokajania potrzeb rodziny, lecz przeznacza swoje wynagrodzenie na zakup alkoholu, gry hazardowe, zakupy niekontrolowane, oraz
  • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (nie został orzeczony rozwód lub separacja).

Nakaz, o którym mowa, zachowuje moc pomimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może jednak na wniosek każdego z małżonków zmienić albo uchylić ten nakaz (art. 28 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. sytuacja w zakresie sposobu przekazywania pracownikom wynagrodzenia za pracę ulegnie zmianie. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 86 § 3 Kodeksu pracyzasadą będzie dokonywanie wypłaty wynagrodzenia na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, chyba że pracownik złoży pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zostanie więc odwrócona obecnie obowiązująca reguła dotycząca podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Porównanie regulacji Kodeksu pracy dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę przed zmianą przepisów i po zmianie

Treść przepisu przed zmianą

(do 31 grudnia 2018 r.)

Treść przepisu po zmianie

(od 1 stycznia 2019 r.)

Art. 86. [Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia]

§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.

§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.

§ 3. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, jeżeli tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyrazi na to zgodę na piśmie.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych pracownik będzie mógł złożyć pracodawcy w każdym czasie, nie tylko przy nawiązywaniu stosunku pracy, ale też w trakcie zatrudnienia. Podobnie należy uznać, że w każdym czasie pracownik będzie mógł zrezygnować z bezgotówkowej formy wypłaty wynagrodzenia.

Od 1 stycznia 2019 r. zasadą będzie wypłata wynagrodzenia za pracę na wskazany przez pracownika rachunek bankowy, a wypłata wynagrodzenia "do rąk własnych" będzie mogła nastąpić wyłącznie po uprzednim złożeniu przez pracownika wniosku w tym zakresie.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia
Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia

PIT 2021. Komentarz174.30 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama