Kategorie

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - wpływ na świadczenia pracownicze/fot. Shutterstock
Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - wpływ na świadczenia pracownicze/fot. Shutterstock
ShutterStock
Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł. Jego wysokość ma wpływ na świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców, m.in. kwoty wolne od potrąceń, dodatek za pracę w nocy, świadczenie pieniężne dla praktykanta.

I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców

Status
zatrudnionego

Sposób
wynagradzania

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa prawna

Pracownik

stawka miesięczna

nie niższe niż 2250 zł

art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

§ 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

stawka godzinowa

nie niższe niż:

12,78 zł - za styczeń

14,06 zł - za luty, grudzień

13,39 zł - za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień

14,80 zł - za czerwiec, listopad

12,23 zł - lipiec, październik

Przyjmujący zlecenie/osoba świadcząca usługi

stawka miesięczna, stawka godzinowa

nie niższe niż 14,70 zł za godzinę (nie dotyczy wynagrodzenia określonego w umowie wyłącznie jako prowizja)

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami 

II. Należności i wskaźniki z Kodeksu pracy

Rodzaj należności

Sposób obliczenia

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa prawna

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

-

nie niższe niż 2250 zł

art. 183d Kodeksu pracy

Wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika

I. Przestój nie dotyczy całego miesiąca

Krok 1. Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 wynagrodzenia podzielić przez nominalny wymiar czasu pracy w miesiącu wystąpienia przestoju

Krok 2. Stawkę otrzymaną w Kroku 1 pomnożyć przez liczbę godzin przestoju

II. Przestój dotyczy całego miesiąca

Należy przyjąć wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 wynagrodzenia

nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

art. 81 § 1 Kodeksu pracy

Kwoty wolne od potrąceń

Krok 1. Ustalić wysokość brutto obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub jego części - w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - dla roku, w którym pracodawca otrzymał zajęcie wynagrodzenia

Krok 2. Obliczyć kwotę minimalnego wynagrodzenia przypadającego do wypłaty (z kwoty ustalonej w Kroku 1) z uwzględnieniem przysługujących pracownikowi kosztów uzyskania przychodów i ewentualnie kwoty zmniejszającej podatek (według oświadczenia PIT-2)

Krok 3. Kwotę otrzymaną w Kroku 2 pomnożyć przez odpowiedni procent przewidziany dla danego rodzaju potrącenia

I. Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 1633,78 zł* (100 minimalnego wynagrodzenia)

II. Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi 1225,34 zł (75 minimalnego wynagrodzenia)

III. Przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy 1470,40 zł (90 minimalnego wynagrodzenia)

IV. Przy potrącaniu za zgodą pracownika 1307,02 zł (80 minimalnego wynagrodzenia)

* Do obliczeń przyjęto podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek

art. 871 Kodeksu pracy

Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

zob. Wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika

nie niższe niż 2250 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną

art. 129 § 5 Kodeksu pracy

Dodatek za pracę w porze nocnej

Krok 1. Minimalne wynagrodzenie podzielić przez nominalny wymiar czasu pracy obowiązujący w miesiącu wystąpienia pracy w nocy

Krok 2. Stawkę otrzymaną w Kroku 1 pomnożyć przez 20%

2,56 zł - za styczeń

2,81 zł - za luty, grudzień

2,68 zł - za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień

2,96 zł - za czerwiec, listopad

2,45 zł - za lipiec, październik

art. 1518 § 1 Kodeksu pracy

III. Należności z innych ustaw

Rodzaj należności

Sposób obliczenia

Wysokość

Podstawa prawna

Świadczenie pieniężne dla praktykanta

-

nie wyższe niż 4500 zł (2-krotność płacy minimalnej)

art. 3 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru odprawy - ze składników stałych z miesiąca, w którym powstało prawo do odprawy (rozwiązania stosunku pracy) i składników zmiennych wpłaconych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do odprawy

Krok 2. Pomnożyć podstawę wymiaru z Kroku 1 przez liczbę miesięcy, za które przysługuje odprawa (1, 2 lub 3)

nie wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 33 750 zł (15 x 2250 zł)

art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

IV. Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru

Rodzaj podstawy

Sposób obliczenia

Wysokość

Podstawa prawna

1

2

3

4

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców rozliczających składki na tzw. zasadach preferencyjnych

najniższą podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 30% minimalnego wynagrodzenia

nie niższa niż 675 zł

art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Krok 1. Ustalić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika (przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych (lub za okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące ubezpieczenia) poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy

Krok 2. Od przeciętnego wynagrodzenia uzyskanego w Kroku 1 odliczyć potrącone przez pracodawcę i finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe

nie niższa niż 1941,52 zł [2250 zł - (2250 zł x 13,71%)] dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

art. 45 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (nianie), od której składki są finansowane z budżetu państwa

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy uaktywniającej

nie wyższa niż 1125 zł (jeżeli umowa została zawarta od 1 stycznia 2018 r. lub później)

nie wyższa niż 2250 zł (jeżeli umowa została zawarta do 31 grudnia 2017 r.)

art. 51 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

art. 12 pkt 34, art. 35 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym

Krok 1. Ustalić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika (przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych lub za okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia

Krok 2. Kwotę otrzymaną w Kroku 1 porównać z minimalną (75% minimalnego wynagrodzenia) i maksymalną (60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego) podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku gdy:

podstawa jest niższa niż minimalna, należy ją podwyższyć do minimalnej podstawy,

podstawa jest wyższa niż maksymalna, należy ją obniżyć do maksymalnej podstawy

Krok 3. Kwotę ustaloną w Kroku 2 zmniejszyć proporcjonalnie w przypadku, gdy urlop wychowawczy rozpoczął się lub ustał w trakcie miesiąca

nie niższa niż 1687,50 zł (75% z 2250 zł)

art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?