reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Wynagrodzenie minimalne > Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł. Jego wysokość ma wpływ na świadczenia dla pracowników i zleceniobiorców, m.in. kwoty wolne od potrąceń, dodatek za pracę w nocy, świadczenie pieniężne dla praktykanta.

I. Minimalne wynagrodzenie dla pracowników i zleceniobiorców

Status
zatrudnionego

Sposób
wynagradzania

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa prawna

Pracownik

stawka miesięczna

nie niższe niż 2250 zł

art. 6-8 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

§ 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

stawka godzinowa

nie niższe niż:

12,78 zł - za styczeń

14,06 zł - za luty, grudzień

13,39 zł - za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień

14,80 zł - za czerwiec, listopad

12,23 zł - lipiec, październik

Przyjmujący zlecenie/osoba świadcząca usługi

stawka miesięczna, stawka godzinowa

nie niższe niż 14,70 zł za godzinę (nie dotyczy wynagrodzenia określonego w umowie wyłącznie jako prowizja)

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami 

II. Należności i wskaźniki z Kodeksu pracy

Rodzaj należności

Sposób obliczenia

Wysokość wynagrodzenia

Podstawa prawna

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

-

nie niższe niż 2250 zł

art. 183d Kodeksu pracy

Wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika

I. Przestój nie dotyczy całego miesiąca

Krok 1. Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 wynagrodzenia podzielić przez nominalny wymiar czasu pracy w miesiącu wystąpienia przestoju

Krok 2. Stawkę otrzymaną w Kroku 1 pomnożyć przez liczbę godzin przestoju

II. Przestój dotyczy całego miesiąca

Należy przyjąć wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 wynagrodzenia

nie niższe niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

art. 81 § 1 Kodeksu pracy

Kwoty wolne od potrąceń

Krok 1. Ustalić wysokość brutto obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub jego części - w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy - dla roku, w którym pracodawca otrzymał zajęcie wynagrodzenia

Krok 2. Obliczyć kwotę minimalnego wynagrodzenia przypadającego do wypłaty (z kwoty ustalonej w Kroku 1) z uwzględnieniem przysługujących pracownikowi kosztów uzyskania przychodów i ewentualnie kwoty zmniejszającej podatek (według oświadczenia PIT-2)

Krok 3. Kwotę otrzymaną w Kroku 2 pomnożyć przez odpowiedni procent przewidziany dla danego rodzaju potrącenia

I. Przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 1633,78 zł* (100 minimalnego wynagrodzenia)

II. Przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi 1225,34 zł (75 minimalnego wynagrodzenia)

III. Przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 Kodeksu pracy 1470,40 zł (90 minimalnego wynagrodzenia)

IV. Przy potrącaniu za zgodą pracownika 1307,02 zł (80 minimalnego wynagrodzenia)

* Do obliczeń przyjęto podstawowe koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek

art. 871 Kodeksu pracy

Wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

zob. Wynagrodzenie za przestój niezawiniony przez pracownika

nie niższe niż 2250 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną

art. 129 § 5 Kodeksu pracy

Dodatek za pracę w porze nocnej

Krok 1. Minimalne wynagrodzenie podzielić przez nominalny wymiar czasu pracy obowiązujący w miesiącu wystąpienia pracy w nocy

Krok 2. Stawkę otrzymaną w Kroku 1 pomnożyć przez 20%

2,56 zł - za styczeń

2,81 zł - za luty, grudzień

2,68 zł - za marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień

2,96 zł - za czerwiec, listopad

2,45 zł - za lipiec, październik

art. 1518 § 1 Kodeksu pracy

III. Należności z innych ustaw

Rodzaj należności

Sposób obliczenia

Wysokość

Podstawa prawna

Świadczenie pieniężne dla praktykanta

-

nie wyższe niż 4500 zł (2-krotność płacy minimalnej)

art. 3 ust. 2 ustawy o praktykach absolwenckich

Odprawa z tytułu zwolnień grupowych

według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Krok 1. Ustalić podstawę wymiaru odprawy - ze składników stałych z miesiąca, w którym powstało prawo do odprawy (rozwiązania stosunku pracy) i składników zmiennych wpłaconych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy poprzedzających nabycie prawa do odprawy

Krok 2. Pomnożyć podstawę wymiaru z Kroku 1 przez liczbę miesięcy, za które przysługuje odprawa (1, 2 lub 3)

nie wyższa niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 33 750 zł (15 x 2250 zł)

art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

IV. Minimalna i maksymalna podstawa wymiaru

Rodzaj podstawy

Sposób obliczenia

Wysokość

Podstawa prawna

1

2

3

4

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców rozliczających składki na tzw. zasadach preferencyjnych

najniższą podstawę wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota 30% minimalnego wynagrodzenia

nie niższa niż 675 zł

art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Krok 1. Ustalić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika (przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych (lub za okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące ubezpieczenia) poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy

Krok 2. Od przeciętnego wynagrodzenia uzyskanego w Kroku 1 odliczyć potrącone przez pracodawcę i finansowane przez pracownika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe

nie niższa niż 1941,52 zł [2250 zł - (2250 zł x 13,71%)] dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy

art. 45 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej (nianie), od której składki są finansowane z budżetu państwa

podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu umowy uaktywniającej

nie wyższa niż 1125 zł (jeżeli umowa została zawarta od 1 stycznia 2018 r. lub później)

nie wyższa niż 2250 zł (jeżeli umowa została zawarta do 31 grudnia 2017 r.)

art. 51 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

art. 12 pkt 34, art. 35 ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym

Krok 1. Ustalić przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika (przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe) wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych lub za okres krótszy, lecz obejmujący pełne miesiące kalendarzowe zatrudnienia

Krok 2. Kwotę otrzymaną w Kroku 1 porównać z minimalną (75% minimalnego wynagrodzenia) i maksymalną (60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego) podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku gdy:

podstawa jest niższa niż minimalna, należy ją podwyższyć do minimalnej podstawy,

podstawa jest wyższa niż maksymalna, należy ją obniżyć do maksymalnej podstawy

Krok 3. Kwotę ustaloną w Kroku 2 zmniejszyć proporcjonalnie w przypadku, gdy urlop wychowawczy rozpoczął się lub ustał w trakcie miesiąca

nie niższa niż 1687,50 zł (75% z 2250 zł)

art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Daniela Wybrańczyk

prawnik, mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama