| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Prawo do zasiłków i ich wysokość a urlop wypoczynkowy

Prawo do zasiłków i ich wysokość a urlop wypoczynkowy

Czy wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, świadczenie urlopowe lub kwoty dopłat do wypoczynku pracownika należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? W jaki sposób należy uzupełniać wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku, jeżeli pracownik oprócz wynagrodzenia otrzymał w danym miesiącu wynagrodzenie za urlop? Czy choroba lub inna przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy skutkuje tym, że planowany urlop się nie rozpoczyna, a rozpoczęty ulega przerwaniu? Te i podobne pytania powodują wiele praktycznych wątpliwości i problemów.

Wpływ niezdolności do pracy na trwający lub planowany urlop

Co do zasady, urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 § 1 Kodeksu pracy). Kodeks pracy zezwala jednak na odstąpienie od tworzenia planu urlopów (jeśli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, to musi ona wyrazić zgodę na to odstąpienie). W razie rezygnacji z planu urlopów pracodawca samodzielnie ustala ich termin w porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę jego sugestie oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy zakładu.

W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy tuż przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego albo w jego trakcie pracownik zachoruje lub wystąpi inna okoliczność usprawiedliwiająca nieobecność w pracy.

Jeżeli wystąpią przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy (np. choroba), które uniemożliwiają mu rozpoczęcie urlopu w uzgodnionym terminie, to urlop nie rozpoczyna się, a pracodawca ma obowiązek przesunąć urlop na termin późniejszy (art. 165 Kodeksu pracy). Za przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy uznaje się zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy (§ 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy). Przyczyną usprawiedliwiającą nieobecność w pracy jest m.in.:

  • choroba pracownika,
  • urlop okolicznościowy (np. w związku ze ślubem pracownika, urodzeniem się jego dziecka, śmiercią i pogrzebem osób z bliskiego kręgu rodziny itp.),
  • niemożność świadczenia pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny itp.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku, gdy urlop już się rozpoczął i podczas jego trwania wystąpi przyczyna usprawiedliwiająca nieobecność w pracy. Rozpoczęty urlop wypoczynkowy przerywają wyłącznie okoliczności przewidziane w art. 166 Kodeksu pracy, a mianowicie:

  • czasowa niezdolności do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński.

Zatem przyczyny powodujące przerwanie już trwającego urlopu stanowią katalog zamknięty i nie mogą być rozszerzane. Tym samym urlop nie ulega przerwaniu z innych przyczyn usprawiedliwiających nieobecność pracownika w pracy.

WAŻNE!

Konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny nie przerywa urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD

Podczas trwającego urlopu wypoczynkowego zachorowało dziecko pracownika i przedstawił on pracodawcy zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad tym dzieckiem. Jednocześnie pracownik wystąpił z wnioskiem o wypłatę zasiłku opiekuńczego na 3 dni i o przedłużenie mu urlopu wypoczynkowego o taki sam okres. Pracodawca nie wyraził zgody na przedłużenie urlopu i nie wypłacił pracownikowi zasiłku opiekuńczego, tylko wynagrodzenie za urlop.

Dziecko innego pracownika zachorowało w dzień poprzedzający rozpoczęcie urlopu i pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek opiekuńczy oraz przedłużył urlop o okres pobierania zasiłku opiekuńczego.

W obydwu przypadkach pracodawca postąpił prawidłowo. W przypadku pierwszego pracownika wynika to z faktu, że konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem w czasie trwającego już urlopu nie jest okolicznością upoważniającą jego przerwanie. Natomiast w przypadku drugiego pracownika ma zastosowanie art. 165 Kodeksu pracy – ponieważ dziecko zachorowało przed rozpoczęciem urlopu. Przyczyny uzasadniające przesunięcie urlopu wymienione w tym przepisie nie stanowią katalogu zamkniętego i można do nich zaliczyć sytuację, w której pracownik nie rozpoczął urlopu z powodu uzyskania uprawnienia do zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna

  • art. 36, art. 37, art. 38 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 163, art. 165, art. 166 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK