Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne - nowe uprawnienia 2018

Małgorzata Kowalska
Adwokat w RYKOWSKI & GNIEWKOWSKI KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH. Specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. W kancelarii odpowiada za prawną analizę sytuacji rodzinnych i opiekuńczych klientów i przygotowanie oraz realizowanie przyjętej taktyki procesowej. Z sukcesem zakończyła kilkaset spraw rodzinnych i spadkowych, których liczba stale wzrasta.
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne - nowe uprawnienia. / fot. Shutterstock
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne - nowe uprawnienia. / fot. Shutterstock
fot.Shutterstock
Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne od 6 czerwca 2018 r. uległ pewnym modyfikacjom. Nowe uprawnienia dotyczą rodziców opiekujących się dziećmi do lat 18, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności bądź o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ponadto wydłużono zasiłek opiekuńczy dla dzieci niepełnosprawnych mających ukończone 14 lat z 14 do 30 dni.

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym - nowe uprawnienie

Od 6 czerwca 2018 r. wprowadzone zostały nowe uprawnienia do zasiłku opiekuńczego dla rodziców opiekujących się dziećmi do lat 18, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (ze wskazaniem konieczności opieki lub pomocy innej osoby) lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Wydłużony został zasiłek opiekuńczy dla niepełnosprawnych dzieci, które ukończyły 14 lat z 14 do 30 dni.

Dotychczas zasiłek opiekuńczy przysługiwał ubezpieczonemu nie dłużej niż przez okres:

 • 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem do 14 lat i zdrowym dzieckiem do 8 lat oraz
 • 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorym dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innym chorym członkiem rodziny.

Od 6 czerwca 2018 r. wprowadzony został także zasiłek opiekuńczy dla rodziców sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi do lat 18. Zasiłek ten będzie przysługiwał przez okres 30 dni w roku kalendarzowym w razie konieczności sprawowania opieki m.in. nad:

 • chorym dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18. roku życia, oraz
 • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18. roku życia w przypadku:
 1. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 2. pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

W przypadku choroby niepełnosprawnego dziecka do lat 14 lub opieki nad dzieckiem do lat 8, gdy rodzic stale opiekujący się tym dzieckiem nie może się nim opiekować ze względu na poród, chorobę lub pobyt w szpitalu, zasiłek opiekuńczy przysługuje na dotychczasowych zasadach, a więc w ramach 60-dniowego limitu.

Jak prawidłowo ustalić limit wypłaty zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym

O tym, jaki limit dni zasiłku opiekuńczego przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi (lub w pewnych okolicznościach - innemu członkowi rodziny) w danym roku kalendarzowym, decyduje m.in. wiek dziecka, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a także czy opieka sprawowana jest nad zdrowym, czy chorym dzieckiem.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami 

Opieka wyłącznie nad dzieckiem niepełnosprawnym

Jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad:

 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 14 lat lub
 • nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 8 lat, w razie choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale sprawującego opiekę nad tym dzieckiem,

wówczas zasiłek opiekuńczy przysługuje na zasadach ogólnych, tj. łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym. Do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego wlicza się także okres pobierania tego zasiłku w wymiarze 30 dni w roku kalendarzowym z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.


Limit zasiłku opiekuńczego w wymiarze 30 dni należy stosować wówczas, gdy ubezpieczony korzysta z tego zasiłku z tytułu sprawowania opieki wyłącznie nad:

 • chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które ukończyło 14 lat, a nie ukończyło 18 lat lub
 • dzieckiem niepełnosprawnym , które ukończyło 8 lat, a nie ukończyło 18 lat, w razie choroby lub pobytu w szpitalu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym oraz chorym dzieckiem w wieku do 14 lat lub zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat

W przypadku gdy ubezpieczony w danym roku kalendarzowym sprawuje opiekę nad :

 • dzieckiem niepełnosprawnym oraz
 • chorym dzieckiem w wieku do 14 lat lub zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat,

zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym. Do limitu 60 dni, za które przysługuje zasiłek, wlicza się także okres pobierania zasiłku opiekuńczego w wymiarze do 30 dni z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. A zatem nowy limit w tym przypadku nie ma zastosowania.

Magda P. w 2018 r. wykorzystała zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad:

 • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 15 lat za 30 dni,

 • dzieckiem w wieku 6 lat za okres 20 dni.

Następnie wystąpiła o wypłatę kolejnego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 6 lat, składając zaświadczenie lekarskie na okres 14 dni. W tym przypadku Magda P. uzyska prawo do zasiłku opiekuńczego tylko za 10 dni (a nie za 14 dni, wynikające z zaświadczenia lekarskiego), ponieważ do wyczerpania limitu w bieżącym roku tyle jej pozostało [60 dni - (30 dni + 20 dni)] = 10 dni.

Natalia W. wychowuje niepełnosprawną córkę w wieku 17 lat oraz 10-letniego syna. W 2018 r. otrzymała zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorym synem za okres 37 dni. Następnie wystąpiła o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 30 dni z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną córką. Natalii W. przysługuje zasiłek opiekuńczy tylko za 23 dni (60 dni - 37 dni), tj. do wykorzystania limitu 60 dni.

Polecamy produkt: Urlopy wypoczynkowe. Pytania i odpowiedzi.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym i chorym innym członkiem rodziny

Jeżeli ubezpieczony sprawuje opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do ukończenia 18 lat oraz innym chorym członkiem rodziny, zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie przez okres 30 dni w danym roku kalendarzowym.

Do powyższego okresu wlicza się także okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad innym chorym członkiem rodziny, który przysługuje przez okres 14 dni.

Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki (art. 32 ust 2 ustawy zasiłkowej).

Elżbieta K. w 2018 r. otrzymała zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorą matką za okres 14 dni kalendarzowych. W tym samym roku wystąpiła o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 17 lat za 20 dni. Elżbiecie K. przysługuje zasiłek opiekuńczy za 16 dni, gdyż do limitu 30 dni wlicza się także wypłacony wcześniej 14-dniowy zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad chorą matką.

Małgorzata S. wykorzystała w roku kalendarzowym 30 dni zasiłku opiekuńczego na niepełnosprawnego syna w wieku 16 lat. Następnie złożyła do pracodawcy zaświadczenie lekarskie na opiekę nad 15-letnią chorą córką przez 5 dni. W tym przypadku prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad 15-letnią córką nie przysługuje, bowiem limit Małgorzata S. wykorzystała przy opiece nad niepełnosprawnym synem.

Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 (lub dzieckiem w wieku do lat 8), a także chorym innym członkiem rodziny

W sytuacji gdy ubezpieczony w danym roku kalendarzowym korzysta z zasiłku opiekuńczego z tytułu:

 • sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
 • chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 oraz
 • innym chorym członkiem rodziny,

zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie przez okres 60 dni w danym roku kalendarzowym, z tym że z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym ubezpieczony może wykorzystać maksymalnie 30 dni zasiłku, a z tytułu opieki nad chorym innym członkiem rodziny nie więcej niż 14 dni.

Kamil O. w 2018 r. otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres 8 dni z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat. Następnie otrzymał zasiłek opiekuńczy za okres 14 dni z tytułu sprawowania opieki nad chorą żoną i 18 dni zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym synem w wieku 15 lat. Kamil O. wystąpił ponownie o wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem w wieku 4 lat na okres 21 dni. Zakład pracy dokona wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres 20 dni (60 dni - 8 dni - 14 dni - 18 dni). Za 1 dzień Kamilowi O. zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał, ponieważ wykorzystał limit 60 dni zasiłku opiekuńczego w danym roku kalendarzowym.

Jakie są wymagane dokumenty do wypłaty zasiłku na niepełnosprawne dziecko

Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego na niepełnosprawne dziecko

Opieka sprawowana nad:

Dokumenty

chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do 18 lat

 • zaświadczenie lekarskie wystawione na druku ZUS ZLA oraz
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A

niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do 18 lat w przypadku:

 1. porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi sprawowanie opieki,
 2. pobytu w szpitalu lub w innej placówce leczniczej małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem

 • zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym druku zawierające: imię i nazwisko małżonka lub rodzica dziecka stale opiekującego się dzieckiem, okres i przyczynę konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, nazwisko i imię dziecka, nad którym ma być sprawowana opieka, pieczątkę i podpis lekarza, który wystawia zaświadczenie oraz
 • wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z 15A.

Dodatkowo niezbędny jest dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka, tj.:

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością do samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2022
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Umowa o pracę
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Najpopularniejszym sposobem zawierania stosunku pracy jest:
  powołanie
  mianowanie
  umowa o pracę
  spółdzielcza umowa o pracę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pracownicy IT poszukiwani na rynku pracy
  Pracownicy IT znajdują się w czołówce rankingu najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku pracy.
  Jaka powinna być przyczyna przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem?
  Jak rozwiązać umowę o pracę? Jaka powinna być przyczyna przy rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem? Czy przy zwolnieniach grupowych trzeba dodatkowo coś wskazywać?
  Jak ocenić częściową niezdolność do pracy?
  Częściowa niezdolność do pracy. Kim jest osoba częściowo niezdolna do pracy? Czy o poziomie posiadanych kwalifikacji do pracy zarobkowej decyduje tylko formalne wykształcenie? Czy też zdobyte doświadczenie i umiejętności? Czy brak możliwości wykonywania pracy dotychczasowej jest wystarczający do stwierdzenia częściowej niezdolności do pracy w sytuacji, gdy jest możliwe podjęcie innej pracy w swoim zawodzie, bez przekwalifikowania lub przy pozytywnym rokowaniu co do możliwości przekwalifikowania zawodowego?
  Rozwiąż kurs e-learningowy i wygraj jedną z 50 hulajnóg ufundowanych przez KRUS
  Po raz czwarty Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci rolników urodzonych w latach 2008–2016 do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, który w nowoczesnej formie przybliża wiedzę o zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.
  Elastyczność w pracy - Polacy jej oczekują
  Dane z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” wskazują, że Polacy są zwolennikami elastycznych rozwiązań związanych z pełnieniem obowiązków zawodowych. Blisko sześciu na dziesięciu ankietowanych (57,49 proc.) przyznaje, że rozważyłoby zmianę firmy, gdyby pracodawca nakazał im wrócić do całkowicie stacjonarnego trybu pracy.
  Wypadki podczas pracy zdalnej - czy podniosą składkę wypadkową?
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy, które zgodnie z planem miałoby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. Istotna zmiana będzie dotyczyła wskazania, czy wypadek przy pracy miał miejsce podczas jej wykonywania w siedzibie firmy, czy podczas pracy zdalnej. Czy wypadki przy pracy podniosą składkę wypadkową?
  Absolwent na ścieżce kariery
  Skończyłeś studia i szukasz pracy, a może studiujesz i chcesz pracować. Jeśli marzy Ci się sukces i potrzebujesz poznać scenariusz który doprowadzi Cię do niego zapraszamy do udziału w rozmowie Iwony Bobrowskiej-Budny z Marco Ramirez. Zapraszamy w dniu 30 września 2022 roku, o godz. 11.00.
  Wola stron przy umowie o dzieło a obowiązek ubezpieczenia społecznego
  Czy można nazwać umowę – umową o dzieło, pomimo iż wypełnia przesłanki innej umowy, tylko po to, aby uniknąć obowiązku ubezpieczenia społecznego? Co jeśli wolą stron jest nieopłacanie składek na ubezpieczenie? Czy nazwa umowy i wola stron mają znaczenie?
  PPK rośnie w dwucyfrowym tempie. Już 10 mld zł
  PPK powoli rośnie. W programie PPK jest blisko 2,5 mln osób. Zgromadzono też prawie 10 mld złotych.
  Niedziela handlowa – październik 2022
  Październik 2022 ma 5 niedziel. Czy któraś z nich jest niedzielą handlową? Najbliższa niedziela handlowa – kiedy wypada?
  Jakie są roszczenia pracodawcy w razie rozwiązania umowy przez pracownika?
  Czy pracownik może rozwiązać umowę o pracę z pracodawcą bez zachowania okresu wypowiedzenia? Czy pracownik musi podawać przyczynę rozwiązania a jeśli tak to jaka ta przyczyna musi być? Czy pracodawca może mieć roszczenia wobec pracownika jeżeli ten bezzasadnie i niezgodnie z prawem (np. w formie ustnej) rozwiąże umowę?
  Ile zarabia psycholog i czym się zajmuje?
  Każdego roku zwiększa się liczba osób doświadczających kryzysu psychicznego. Wzrasta również świadomość w kwestii możliwości korzystania z pomocy specjalisty w tym zakresie. Czynniki te przekładają się z kolei na zapotrzebowanie osób wykonujących zawód związany z zajmowaniem się psychiką ludzką. Jednym z nich jest psycholog.
  ZUS - gdzie szukać dokumentów sprzed lat?
  Dokumenty ZUS. Gdy podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku emerytalnego – brakuje zaświadczeń sprzed lat – emerytura będzie niższa niż wtedy, gdy ZUS ma komplet danych. Szczególnie dotyczy to dokumentów potwierdzających, że ktoś pracował przed 1999 rokiem.
  Oświadczenie PPK a wypłata transferowa
  W ciągu 7 dni „po zapisaniu” do PPK – pracownik zatrudniony u nowego pracodawcy ma obowiązek złożyć mu oświadczenie o posiadanych już przez siebie rachunkach PPK. Jeśli oświadczenie to nie będzie zawierało wszystkich danych potrzebnych do przetransferowania oszczędności PPK tego pracownika z jednego rachunku PPK na drugi, pracodawca powinien poprosić o ich uzupełnienie.
  Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy - o co chodzi?
  Powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy jest możliwe na postawie powiadomienia, które należy złożyć elektronicznie przez praca.gov.pl. Podpowiadamy, na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, wypełniający formularz powiadomienia.
  Umowy o pracę 2023. Co się zmieni?
  Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. Największe zmiany dotyczą umów na okres próbny oraz wypowiedzeń umów na czas określony.
  Student - ubezpieczenie NFZ
  Student, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym. Podpowiadamy, kto może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, jak długo jest ważne takie ubezpieczenie oraz jak sprawdzić swój status?
  Emerytura z systemu wojskowego czy powszechnego? Wojskowi muszą wybrać.
  Czy możliwe jest jednoczesne pobieranie przez wojskowych emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych i z wojskowego systemu emerytalnego? Czy możliwy jest zbieg uprawnień emerytur z dwóch różnych systemów? Czym zajmują się wojskowe biura emerytalne?
  Podwyżki dla doktorantów?
  Podwyżki dla doktorantów. Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek, zapowiedział podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich. Czy podwyżki dotyczą także doktorantów? Ile wyniosą? Kiedy można się ich spodziewać?
  Kto i kiedy wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu?
  Zaświadczenie o zatrudnieniu - dlaczego jest potrzebne pracownikowi? Kto wystawia zaświadczenie? Jakie informacje muszą pojawić się na zaświadczeniu o zatrudnieniu? W jaki sposób na zatrudnieniu zaświadcza się o wysokości zarobków? Czy pracodawca musi wystawić zaświadczenie? Jak długo zaświadczenie o zatrudnieniu jest ważne?
  Bezrobocie w Polsce spadło - czy będzie jeszcze niższe?
  Bezrobocie spadło - w sierpniu stopa bezrobocia wyniosła 4,8%, tj. obniżyła się zarówno w skali miesiąca (o 0,1 pkt proc.), jak i roku (o 1 pkt. proc.) – podał GUS.
  Staż uczniowski przygotowuje do pracy
  Wypracowaliśmy modelowe programy praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik stylista i technik przemysłu mody. Zachęcamy do ich wykorzystania - pisze Konfederacja Lewiatan.
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone
  Czternastki dla emerytów i rencistów już wypłacone. ZUS rozpoczął wypłatę czternastek 25 sierpnia i zakończył 20 września.
  Bezrobocie w końcu sierpnia na poziomie 4,8%
  Bezrobocie w Polsce 2022. GUS zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2022 roku.
  Urlop rodzicielski - 9 tygodni tylko dla ojca
  Urlop rodzicielski. W polskim Kodeksie pracy pojawi się dziewięć dodatkowych tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla ojców.